Barabari TV.

آرشیو: ویژه برنامه ۲۵ نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان

گفتگوی سعید افشار با هایده مغیثی پیرامون خیزش دیماه و جایگاه زنان

جايگاه پيکر و تن در زيباشناسی و هنر نقاشی فمينيستی - سرور صاحبی

ناهید ناظمی :روایتی دیگر از دهه خونین دهه ۶۰،روایت مقاومت واعتراض

جمیله ندایی: روایتی دیکر از تئاترایران در دهه ۶۰

تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای پنجشنبه اول تیر

نجمه موسوی : از سکوت تا غوغا، نگاهی دیگر به سکسوالیته زن ایرانی

سمینار روز زن در ونکوور: سخنرانی سویل ، شهره و سلیمان

فریبا ثابت : نگاهی گذرا به جنبش زنان در ایران و جهان

پیرامون فمینیسم، بحثی از سرور صاحبی

دو گفتار از مینا پویا و نسرین ابراهیمی به مناسبت هشت مارس روز جهانی زن

موقعیت زنان عرب خوزستان درگفتگوبا سعیده صادق

موقعیت زنان ایران در سالی که گذشت درگفتگو با ناهید ناظمی

نسرین ابراهیمی: نگاهی به مباحثات جدید فمینیستی

شادباش نوروزی حمیلا نیسگیللی

سمینار ونکوور: به مناسبت روز جهانی زن

الهه امانی:جنبش جهانی زنان: پیشرفت یا پسرفت؟

تظاهرات هشت مارس در مونتریال کانادا

۱۱۰ سال مبارزه زنان جهان در یک کلیپ زیبا

گفتگو با آیت نجفی کارگران فیلم آواز بی سرزمین

تظاهرات روز جهانی زن در تورنتوی کا نادا

سخنرانی نسیم صداقت ، پریسا عبیدی و پروین اشرفی بمناسبت ۲۵ نوامبر

موقعیت زنان پناهنده در اردوگاههای پناهندگی اردن

زنان خاورمیانه ،افغانستان ،ایران وکردستان در گفتگو با دیانا نامی

تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای پنجشنبه 26 نوامبر

گفتگو با حمیلا نیسگیلی بمناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان

برنامه پنجشنبه دهم سپتامبر 2015 تلویزیون برابری

سخنرانی سمیه رستم پور ، سعیده سعادت و شهین نصرتی

از مظلومیت تا مقاومت :تجربه زنان ایزدی و کوبانی

تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای یکشنبه 30 آگوست 2015

راهکارهای توانبخشی زنان :سمیه رستم پور وماهان حیدری

روجا فضائلی، شکیبا شاکر حسینی وفهمیه فرسایی در کنفرانس پژوهشهای زنان

دوکتاب ،دوگفتگو :شادی امین و شورا مکارمی

زهرا رسولی :زنان افغانستان در گرداب جنگ و خشونت

نقش ستم های مضاعف درتشدید ناامنی برای زنان- میزگردبنیاد پژوهشهای زنان

شعرخوانی شاداب وجدی ،شیرین رضویان ، زیبا کرباسی وبا عکاسی مریم اشرافی

کنفرانس بنیاد پژوهشهای زنان در لندن برگزار میشود:زنان صلح و امنیت

آکسیون در ونکوور در دفاع از حق حضور زنان در استادیومهای ورزشی

برنامه تلویزیون برابری در ماهواره پنج شنبه 2 جولای 2015

گفتگو با انوشه گلشن در تهران یک سال پس از طرح افزایش جمعیت

جنسیت و ورزش زنان ، گفتگوی مهناز قزللو با الهه ایمانیان و پروانه حسینی

نقد سکسیزم ، گفتگوی مهناز قزللو با سه فعال جنبش زنان

گفتگوی آرش کمانگر با شادی امین درباره انتشار کتاب جنسیت x

گزارش آرش کمانگر از آکسیون : " ما فرخنده هستیم " در ونکوور کانادا

گزارش منیژه محمدزاده و سعید افشار از اعتراضات ایرانیان در زمان برگذاری فوتبال ایران و سوئد

تراژدی فرخنده ! گفتگو با سیلی غفار سخنگوی حزب همبستگی افغانستان

پیام حانم انصاری از تعاونی زنان کوی سیزده آبان تهران

تلویزیون برابری: برنامۀ پنجشنبه 12 مارس

تلویزیون برابری : برنامه یکشنبه ۸ مارس ۲۰۱۵

گفتگوی با نوشین شفاهی بمناسبت هشت مارس

بی حقی تاریخی زن،گفتگویی با ناهید ناظمی

پاسخ شادیارعمرانی به دو پرسش ارش کمانگر بمناسبت هشت مارس

هشت مارس روز همبستگی بین المللی زنان برای آزادی و برابری

گفتگو با نسرین ابراهیمی : روز جهانی زن در پرتو تجربه درخشان زنان کوبانی

مرجان افتخاری : ۸ مارس و سالروز تظاهرات تاریخی ۱۷ اسفند ۵۷

با مینا آغاجاری از فعالین جنبش زنان در ایران بمناسبت 25 نوامبر

تلویزیون برابری یکشنبه 23 نوامبر 2014

مرجان افتخاری :روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان

گفتگو با الهه امانی پژوهشگر مسائل زنان

عليه جنايت سازمان يافته ی دولتی اسيد پاشی

حجاب و اسید - گفتگوی آرش کمانگر با پروین اشرفی

برنامه تلویزیون برابری در ماهواره 30 اکتبر2014

مصاحبه مهناز قزلو با ماریا رشیدی پیرامون جنایت زنجیره ای اسیدپاشی

تلویزیون برابری پنجشنبه 23 اکتبر 2014

نقش زنان در کوبانی ، گفتگو با نگین شیخ و نهیر پاله

حمیلا نیسگیلی : تشدید آپارتاید جنسی در ایران و فاجعه اسید پاشی

سیمین دبیری : زندانیان سیاسی زن در دهه شصت

با مهناز قزللو : پیرامون تاسیس سازمان فرا نرم گرایان ماناو

امیر یعقوبعلی : در کنفرانس بنیاد پژوهشهای زناان در امریکا

سخنرانی جلوه جواهری در ۲۵ مین کنفرانس بنیاد پژوهشهای زنان

سخنرانی دلارام علی در ۲۵ مین کنفرانس بنیاد پژوهشهای زنان

سخنرانی نیکزاد زنگنه در ۲۵ مین کنفرانس بنیاد پژوهشهای زنان

سخنرانی ژانت آفاری در ۲۵ مین کنفرانس بنیاد پژوهشهای زنان ایران

سخنرانی کاوه کرمانشاهی در ۲۵ مین کنفرانس بنیاد پژوهشهای زنان ایران

حسن حسا م : برای زنان ِ قربا نی ؛ در « جهاد نِکاح » داعشی ها

پروین اشرفی : پیرامون کمپپین آزادیهای یواشکی

پیام ریحانه جباری : نگذارید مرا اعدام کنند

پیام نوروزی 1393 سیمین بهبهانی

پیام نوروزی 1393 انوشه گلشن از فعالین جنبش زنان در ایران

پیام نوروزی 1393 تلویزیون برابری توسط مینا پویا

ژیلا مساعد : زن ، مرد و ... ( شعر و موزیک )

زنان و بنیاد گرایی دینی ، گفتگو با هایده مغیثی

تلویزیون چشم انداز- ویژه برنامه روز جهانی زن ۱۳۹۲

گفتگوی آرش کمانگربا الهه امانی به انگیزه روزجهانی زن

تلویزیون برابری درماهواره یکشنبه 9 مارس 2014

گفتگوی تلویزیون دمکراسی شورایی با حمیلا نیسکیلی و اعظم نوری

جایگاه همجنسگرایان در۸ مارس ، مصاحبه با مهناز قزللو

مسائل زنان ایران - مصاحبه آرش کمانگر با مینا زرین

گفتگو با فریبا ثابت به مناسبت ۸ مارس: در باره طرح جامع جمعیت و تعالی خا نواده

خشونت ؟ گفتگوی مهناز قزللو با لیلا دانش ، منیره برادران و مریم.........

حمیلا نیسگیللی - نگاهی به جدیدترین اقدامات زن ستیزانه رژیم

چشم انداز - ویژه برنامه روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان

روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان

گفتار مینا پویا به مناسبت ۲۵ نوامبر

گفتگوی حسین نقی پور با نجمه موسوی از سخنرانان 24 مین کنفرانس بنیاد پژوهش های زنان ایران

گزارش مینا پویا از بیست و چهارمین کنفرانس بنیاد پژوهشهای زنان ایران

گفتگوی فریبا ثابت با سعیده سعادت از سخرانان بنیاد پژوهشهای زنان ایران در کلن آلمان

گفتگوی حسین نقی پور با ناهید نصرت ازبرگزارکنندگان بنیاد پژوهشهای زنان ایران در کلن آلمان

گفتگو فریبا ثابت با سودابه اردوان هنرمند شرکت کننده در بنیاد پژوهشهای زنان ایران در کلن آلمان

گفتگو حسین نقی پور با آرتا هنرمند شرکت کننده در بنیاد پژوهشهای زنان ایران در کلن آلمان

گفتگو فریبا ثابت با علی باغبان هنرمند شرکت کننده در بنیاد پژوهشهای زنان

گفتگو با پروانه زرگر هنرمند نقاش شرکت کننده در بنیاد پژوهشهای زنان

تلویزیون چشم انداز ( اتحاد چپ ایرانیان خارج ) - نکاهی به بیست وچهارمین کنفرانس بنیاد پژوهشهای زنان در گفتگو با حمیلا نیسگیلی و فریبا ثابت

موقعیت زنان کارگر ایران، گفتگوی علی دماوندی با شهلا دانشفر

مصاحبه‌ تلویزیون روژه هلات با حمیلا نیسگللی در مورد مبارزات زنان ایران

من یک زنم...... دلنوشته شیرین شکوهمند از زنان نسل جوان

ویژه برنامه ماهواره تلویزیون برابری بمناسبت روز جهانی زن

اهمیت تاریخی تظاهرات زنان در اسفند 57 و نقش گرایش چپ در شرایط کنونی گفتگوی آرش کمانگر با آناهیتا رحمانی

گفتگوی یاوراعتماد با حمیلا نیسگیلی بمناسبت روز جهانی مبارزه علیه خشونت بر زنان

گفتگوی حمیلا نیسگیلی با نسرین رمضانعلی از سازمان آزادی زن پیرامون اولین نشست مشترک احزاب و سازمانها و نهادهای چپ و کمونیست

گزارش سرور صاحبی از سمینار سراسری تشکل های زنان و زنان دگر و همجنس گرای ایرانی - برلین

گفتار سیاسی مینا پویا بمناسبت روز جهانی زن

به مناسبت روز جهانی زن. گفتگوی ویدا هوشیار با فروغ تاجبخش ، (مادر لطفی)

ویدو کلیپ نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران بمناسبت روز جهانی زن

کی مرگ می تواند نام ترا بروبد از یاد روزگار. مادر جزنی درگذشت.! گفتگو با مادر لطفی در این رابطه

تجربۀ اشغال زمین توسط زنان بی خانه در مکزیکوسیتی- گزارش فریدۀ ثابت

گفتار سیاسی حمیلا نیسگیلی بمناسبت 25 نوامبر روز جهانی مبارزه علیه خشونت بر زنان

گفتار سیاسی مجید دارابیگی پیرامون جدایی جنسیتی در دانشگاههای ایران

گزارش سرور صاحبی از 22 مین کنفرانس بنیاد پژوهشهای زنان ایران در هلند... روز اول

نقد و نظر شادی امین به 22 مین کنفرانس بنیاد پژوهشهای زنان ایران در گفتگو با حمیلا نیسگیلی

نقد و نظر هاله قریشی به 22 مین کنفرانس بنیاد پژوهشهای زنان ایران در گفتگو با حمیلا نیسگیلی

نقد و نظر حمید نوذری به 22 مین کنفرانس بنیاد پژوهشهای زنان ایران در گفتگو با حمیلا نیسگیلی

نقد و نظر گلرخ جهانگیری به 22 مین کنفرانس بنیاد پژوهشهای زنان ایران در گفتگو با حمیلا نیسگیلی

گزارش مینا پویا از برگزاری 22 مین کنفرانس بنیاد پژوهشهای زنان ایران در هلند

گفتگوی یاور اعتماد با ماریا رشیدی پیرامون تقاضای قصاص آمنه و راه های مبارزه با آن

جنبش زنان در سالی که گذشت - گفتاری از پروین اشرفی فعال مستقل چپ و جنبش زنان

گزارش آکسیون روز جهانی زن در لندن و گفتگو با ناهید ناظمی از برگزارکنندگان

گفتارسیاسی حمیلا نیسگیلی بمناسبت صدمین سالگرد روز جهانی زن

نگاهی به جنبش زنان ایران پس از انقلاب 57 سخنرانی شهین نوائی در ونکوور ... بخش دوم

مبارزات زنان ایران در یکصد سال اخیر - سخنرانی شهین نوائی در ونکوور ... بخش اول

گزارش شب همبستگی حزب کمونیست فرانسه با زنان ایران

حقوق زنان در ساختار خانواده در ایران ، سخنرانی نیلوفر شیدمهر ( نویسنده ) در سمینار کانون ایرانیان مدافع صلح ، آزادی و عدالت اجتماعی- ونکوور

گفتگوی سرور صاحبی با سعیده سعادت پیرامون کمپین مبارزه علیه خشونت بر زنان همجنسگرا

گفتگوی حمیلا نیسگیلی با آزاده ابراهیم پور پیرامون وضعیت کودکان و مادران زندانی در زندانهای رژیم

نگاهی به جنبش زنان و نقش آن در جنبش سال گذشته با حمیلا نیسگیلی..مهرانگیزمینا خانی...آذرشفق...خسروآهنگر

کنفرانس بین المللی زنان در مونترال...گفتگو با پروین اشرفی

خاطره و احساس فریبا ثابت از کشتار زندانیان سیاسی سال شصت و هفت

گفتگو با ماری لادیه فولادی پیرامون تحولات روابط بین زوجین در سالهای اخیر در ایران

نگاهی به تجربه اتحاد ملی زنان ....گفتکوی حمیلا نیسگیلی با شهین نوایی

گزارش سرور صاحبی از 21 مین کنفرانس بنیاد پژوهشهای زنان در پاریس/ بخش دوم

گزارش سرور صاحبی از 21 مین کنفرانس بنیاد پژوهشهای زنان در پاریس/ بخش اول

گفتگوی حمیلا نیسگیلی با راضیه ابراهیم زاده از پیشکسوتان جنبش زنان

گفتگوی حمیلا نیسگیلی با نیره توحیدی از فعالین جنبش زنان

گفتگوی حمیلا نیسگیلی با فریبا ثابت و مهناز متین ازکمیته برگزاری بنیاد پژوهش های زنان

گفتگوی حمیلا نیسگیلی با شهناز غلامی از فعالین جنبش زنان در آذربایجان

گفتگوی حمیلا نیسگیلی با سهیلا قادری - جنبش زنان در عرصه مبارزات ملی مردم کردستان

گزارشی از مارش زنان در سوسیال فروم استانبول

مقوله "خشونت" در جنبش اخیر و در جنبش زنان - شادی امین

نقش زنان در جنبش یکسال اخیر - گفتگوی آرش کمانگر با شادی امین

در آستانه فصلی گند. رادیو هیچ کیدز نویز ششم کدام صدا حذف می شود؟ کدام صدا را نمی شنویم؟ چگونه سرمایه و مردسالاری دست تسمه از گرده‌ی زنان کشیده‌اند.

صدا download

ربودن و تجاوز به شماری از دختران در ایرانشهر و اعتاراض مردم بلوچستان، گفتگو با پیمانه ملازهی و عبداستار دوشوکی

صدا download

29مین کنفرانس بنیاد پژوهش های زنان ایران در استکهلم دختران خیابان انقلاب زنان برگزیده سال 2018 گزارشی از روز نخست و گفتگو پیرامون حاشیه های کنفرانس منیره برادران، ناهید نصرت، نعیمه دوستدار، نوآ، سارا باقری شاد، میهن روستا

صدا download

نابرابری و ستم جنسی در روابط نزدیک در خانواده در میان دوستان و رفقا در محل کار و ..... بحث و گفتگو با حضور فرخنده آشنا فعال کارگری و مینا خانی هنرمند و فعال چپ

صدا download

دختران خیابان انقلاب که تکثیر می شوند! گفتگو با شهین پویا کنشگر جنبش زنان

صدا download

خشونت بر زنان در ایران. از کلام تا قانون، از حقوق تا اخلاق، از تبعیض تا آزار گفتگو با مرمر مشفقی پژوهش گر و کنش گر حقوق زنان در جستجوی برابری ..... نیلوفر غلامی

صدا download

به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان، با: سعید افشار، حمیلا نیسگیلی، لاله حسین پور و ژیلا مساعد، همراه چند ترانه

صدا download

25 نوامبر روز جهانی منع خشونت علیه زنان گفتگو با ماریا رشیدی دبیر انجمن حق زن در جستجوی برابری .... نیلوفر غلامی

صدا download

برنامه در جستجوی برابری (۶) با نیلوفرغلامی، اذیت و آزار جنسی زنان، کارزار (می تو) گفتگو با سوده راد و مینا خانی

صدا download

آزار جنسی زنان در فضاهای همگانی، برنامه در جستجوی برابری (۵) گفتگو با نیلوفر غلامی

صدا download

سلامت روان زنان عوامل تاثیرگذار بر آسیب پذیری و سلامت روان زنان در ایران در جستجوی برابری (۴) گفتگوی سعید افشار با نیلوفر غلامی

صدا download

در جستجوی برابری (۳) گفتگوی سعید افشار با نیلوفر غلامی بدن من حق من، حق زن بر بدن خویش، حق باردار نشدن و سقط جنین روز جهانی حق دسترسی امن و آزاد به خدمات پایان دادن داوطلبانه به بارداری و...

صدا download

دلایل خودکشی زنان و مردان در ایران گفتگو فرزین ایرانفر با نیلوفر غلامی فعال حقوق زنان

صدا download

نابرابری اقتصادی و تفاوت ناعادلانه مزد نیروی کار زنان و مردان چرا نابربری اقتصادی باز تولید می شود و چگونه می توان موقعیت برابر ایجاد کرد؟ گفت و گو با سهیلا یزدان پناه استاد دانشگاه سودرترن...

صدا download

سمینارهای سراسری سالانه تشکل‌های مستقل زنان و هم‌جنس‌گرای ایرانی در آلمان دوگانه گفتمان راسیستی - بنیادگرایانه مذهبی و صدای سوم، گفتگو با سیمین نصیری

صدا download

مناظره درباره اسلام هراسی در اروپا حجاب و بورکینی... موج بلند مجله فرهنگی هنری سیاسی از شادیار عمرانی و بهرنگ زندی مهمانان مینا خانی و ثریا شهابی

صدا download

مناظره در مورد جنجال بورکینی در فرانسه با حضور ماریا رشیدی و بهارک

صدا download

فوتبال زنان در ایران و جهان آن سوی مکث ، برنامه ای از مهناز قزللو ،گفتگو با میترا مسلمی و امید خراسانی

صدا download

جنسیت و ورزش زنان در ایران ، گفتگوی مهناز قزللو با الهه ایمانیان و پروانه حسینی

صدا download

آرزوهای سیمین بهبهانی شاعر مردمی و آزادیخواه
در برنامه رادیو برابری، ویژه 8 مارس روز جهانی زن

صدا download

زنان و بنیادگرائی دینی
هایده مغیثی استاد جامعه شناس و مطالعات زنان در دانشگاه یورک کانادا

صدا download

بررسی جنبش زنان در ایران
آزاده شکوهی، پروین اردلان، شیوا سبحانی

صدا download

ویژه برنامه 8 مارس روز جهانی زن
گسترش جنبش جهانی زنان، فرهنگ سازی زنورانه، جنبش زنان و روابط طبقاتی، مزاحمت های جنسی، خشونت های پنهان، تغییر قانون یا تغییر فرهنگ، زنان و سازمان ملل، ناموس پرستی، زنان و بنیادگرائی مذهبی و ....
ژیلا مساعد، شعله ایرانی، نرگس ساجدی، حمیلا نیسگیلی، مهرتاب متوس، سیما حسین زاده،
مینا پویا، جمیله ندائی، ناهید نصرت

صدا download

فمینیسم امپریالیستی و جنگ علیه زنان در خاورمیانه
گفتگو با شهرزاد مجاب استاد دانشگاه تورنتو و پژوهشگر مسائل زنان

صدا download

برنامه رادیو صدای زن ( ونکوور)
برنامه 16 ژوئیه 2013

صدا download

روز جهانی زنان تک سرپرست و مطلقه "بیوه"، مادران تنها
مشکلات زنان تک سرپرست در ایران. وضعیت زنان تک سرپرست در سوئد
گفتگو با زهره احمدی مشاور خانواده و ایران دخت اکبری مشاور خانواده

صدا download

رادیو صدای زن   25 ژوئن 2013 
اخبار ، موسیقی ، نگاهی به اعتراضات ترکیه از منظر نقش زنان ، گفتگو با یک زن مهاجر مکزیکی در کانادا و ....

صدا download

اعتراضات ضد دولتی در ترکیه
گفتگو با سیما حسین زاده از کنشگران جنبش زنان

صدا download

زن، تن و اختیار بیست و چهارمین کنفرانس "بنیاد پژوهش های زنان ایران" ۲۶- ۲۸ جولای ۲۰١۳ در کلن آلمان حجاب بکارت جنسیت رابطه ی جنسی گرایش های جنسی گفت و گو با ناهید نصرت

صدا download

آزادی پشت میله ها
مستندی درباره زنان زندانی در زندان تخار افغانستان
گفت و گو با نیما سروستانی فیلم ساز

صدا download

مردسالاری
گفتگو با حمیلا نیسگیلی و عسل اخوان

صدا download

دنیای سینما ..... جواد تسلیمی
بررسی فیلم هانا آرنت به کارگردانی مارگارته فون تروتا
به تصویر کشیدن اندیششه در سینما

صدا download

روند اوضاع سیاسی در ایران
بحران ژرف اقتصادی و تنگ تر شدن تحریم ها، بدتر شدن هردم فزاینده زندگی مردم، تنش ها و شکاف های درون رژیم
فشار بین‌المللی بر برنامه هسته ای و بحران دیپلماتیک، روانشناسی و واکنش مردم ، کرختی و ایستائی در اپوزیسیون و ....
بحث و گفتگو با حضور پریسا نصرآبادی ، فرزانه روستائی ، پروین اردلان

صدا download

25 نوامبر روز جهانی مبارزه علیه خشونت بر زنان
مبارزه برای رفع خشونت علیه زنان
در گفتگو با ماریا رشیدی

صدا download

زنگ آغاز سال جدید تحصیلی
تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها جزئی از تبعیض جنسیتی
گفتگو با پروین اردلان

صدا download

نیمه دیگر خالی یا پر؟
لاله حسین پور

صدا download

پناه جویان ایرانی فربانیان خاموش جمهوری اسلامی. گفتگو با پروین فعال حقوق بشر و از پناه جویان در شهر کایسری، در رابطه با قتل دختر 10 ساله در کایسری ترکیه

صدا download

نادیده گرفتن زن در جامعه مردسالار، نوعی خشونت بر زنان
جواد تسلیمی

صدا download

زنان علیه جنگ
من با جنگ مخالفم چون ...........

صدا download

مرد هستید و می خواهید با زن ستیزی مقابله کنید؟ با رعایت این 12 نکته شروع کنید
از تازه ترین شماره نشریه آوای زن

صدا download

تاملی بر مسائل جنبش زنان ایران
گفتگو با هایده مغیثی جامعه شناس و فعال جنبش زنان

صدا download

تاثیرات و پیامدهای جنگ و تحریم های اقتصادی بر زنان
گفتگو با نرگس سجادی

صدا download

به مناسبت روز جهانی زن. گفتگو با فروغ تاجبخش ، (مادر لطفی)

صدا download

نقش زنان و جنبش زنان در بهار عربی. گفتگو با شعله ایرانی

صدا download

خشونت ها و جرایم ناموسی
گفتگو با ماریا رشیدی

صدا download

حق زن بر بدن خویش! تن زن نه کالا نه ملک!
انتشار تصاویر برهنه‌ گلشیفته فراهانی و درگرفتن بحث‌های جنجالی پیرامون آن
گفتگو با شعله ایرانی سردبیر مجله آوای زن

صدا download

گفتگو با خانم زرین نجاتی مادر شاهرخ زمانی فعال کارگری در بند. اخرین خبرها در باره وی

صدا download

تجاوزات گروهی به زنان در ایران
تاثیر ویرانگری تجاوزات جنسی بر جامعه
گفتگو با مسعود افتخاری روان پزشک

صدا download

گزارش: روایت هایی تکرارشونده از زندان های حکومت اسلامی
تجاوز در زندان .... انتقال شماری از زندانیان سیاسی زن .... از اوین تا قرچک ورامین

صدا download

مردانگی(2)
گفتگوی جواد تسلیمی با دکتر فتانه فراهانی مردم شناس درباره مطالعات مردانگی

صدا download

مردانگی(1)
گفتگوی جواد تسلیمی با دکتر فتانه فراهانی مردم شناس درباره مطالعات مردانگی

صدا download

به داده های آماری چگونه می توان نگریست؟
آمار از نگاه جنسیتی. گفتگو با طاهره نوری

صدا download

دنیای سینما با جواد تسلیمی
زنانگی ، مردانگی . نقد و بررسی فیلم سرزمین شمالی

صدا download

تو به مانند من طاقت آوردی
نامه نسرین ستوده وکیل در بند از زندان به دخترش مهراوه

صدا download

به مناسبت 8 مارس روز جهانی زنان. گفتگو با مادر لطفی

صدا download

به مناسبت 8 مارس روز جهانی زن . گفتگو با پروین محمدی ، از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران

صدا download

45 روز بی خبری مطلق از نسرین ستوده. گفتگو با رضا خندان همسر وی

صدا download

ما نگران وضعیت نسرین ستوده، وکیل متعهد در بند هستیم! گفتگو با ناهید کشاورز ، فعال حقوق زنان در ایران و یکی از موکلین او

صدا download

آخرین خبرها در مورد زندانیان سیاسی، مادران پارک لاله و... در گفتگو با پروین مخترع مادر کوهیار گودرزی زندانی سیاسی

صدا download

آخرین اخبار در رابطه با پرونده شیوا نظرآهاری ، در گفتگو با مادر او شهناز کریمان.از خبرگزاری ها تقاضا می کنم که در خبررسانی کمی تامل کنند!

صدا download

خاوران مجازی! گفتگو با منیر برادران

صدا download

حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی و کمپین جهانی علیه بیدادگری حکومت اسلامی
گفتگو با شعله ایرانی

صدا download

حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی و کمپین جهانی علیه بیدادگری حکومت اسلامی
گفتگو با آذر درخشان

صدا download

مادر یکی دیگر از زندانیان اعتصاب غذا کننده در زندان اوین از وضعیت پسرش حمید رضا محمدی که 6 سال است که در زندان به سر می برد

صدا download

آخرین خبرها در رابطه با شیوا نظرآهاری زندانی سیاسی در گفتگو با مادر او شهناز کریمان

صدا download

سلول انفرادی تعطیل باید گردد!زندانی سیاسی آزاد باید گردد! گفتگو باپروین مخترع مادر کوهیار گودرزی ، یکی دیگراز اعتصاب غذا کننده گان زندان اوین

صدا download

سنگسار.... وعقب نشینی موقت رژیم در مورد سنگسار سکینه محمدی آشتیانی
گفتگو با سهیلا وحدتی فعال جنبش زنان و حقوق بشر

صدا download

در حاشیۀ اعتراضات ایرانیان در لندن به جنایت زبونانۀ رژیم اسلامی، گفتگو با فریبا مرزبان روزنامه نگار و فعال حقوق بشر

صدا download

ترانه سکوت ....شعر ؟ آهنگ و تنظیم: اسفندیار منفردزاده ، آواز: گل شیفته فراهانی

صدا download

صدای مقاومت افغانستان
گفتگو با ملالی جویا

صدا download

یوسف گم گشته باز آید به کنعان غم مخور..... پیام نوروزی پروین مخترع مادر مبارز در بند کوهیار گودرزی

صدا download

نگاه نسل جدید دختران مبارز چپ به جنبش زنان گفتگو با پریسا، گلناز، آناهیتا

صدا download

در صدمین سالگرد ٨ مارس روز جهانی مبارزۀ همبستۀ زنان علیه ستم جنسیتی و برای برابری، پای صحبت پروانۀ سلطانی کارگردان و بازیگر سینما و تأتر

صدا download

در صدمین سالگرد ٨ مارس روز جهانی مبارزۀ همبستۀ زنان علیه ستم جنسیتی و برای برابری، پای صحبت شعلۀ ایرانی سردبیر نشریۀ آوای زن

صدا download

در صدمین سالگرد ٨ مارس روز جهانی مبارزۀ همبستۀ زنان علیه ستم جنسیتی و برای برابری، پای صحبت زیبا کرباسی شاعره جسور در طرح مسائل اجتماعی و زنان

صدا download

کمیسیون زنان سازمان ملل در نیویورک، پکن+15 گفتگو با الهه امانی فعال حقوق یشر و جنبش زنان

صدا download