http://barabari.tv/video/alaliikosar.html کوثر ال علی : سالگرد جنگ ایران و عراق