http://barabari.tv/video/04032013.html تلویزیون چشم اندازگفتگو پیرامون نشست دوم نیروهای چپ و کمونیست مهمانان برنامه .. کاک ابراهیم از حزب رنجبران ایران حسن حسام از (راه کارگر)