Barabari TV.

سمینار چهار جریان کمونیست در فرانکفورت: راست، چپ و آینده ایران

با حسن حسام درباره حق رای عمومی و شورای همکاری نیروها

چهارمین نشست شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

گزارش کنگره 21 سازمان راه کارگر

آرش کمانگر: درباره تلویزیون برابری و پیامهای بینندگان

گفتگوی پیروز زورچنگ با صالح احمدیان پیرامون سومین نشست احزاب و سازمانها و نهادهای چپ و کمونیست

تلویزیون چشم انداز - گفتگو با فریبا امیرخیزی ، حسن حسام و کاک ابراهیم

پیروز زورچنگ و فرخ قهرمانی پیرامون سومین نشست احزاب و سازمانها و نهادهای چپ و کمونیست

پیروز زورچنگ و حسن بهزاد پیرامون سومین نشست احزاب و سازمانها و نهادهای چپ و کمونیست

گفتگوی پیروز زورچنگ با صلاح مازوجی پیرامون سومین نشست احزاب و سازمانها و نهادهای چپ و کمونیست

گفتگوی پیروز زورچنگ با خسرو آهنگر ا پیرامون سومین نشست احزاب و سازمانها و نهادهای چپ و کمونیست

چشم انداز: صدیق اسماعیلی،علی دماوندی وعلی صادقی

گفتگوی بیژن سعید پوربا حسن حسام پیرامون اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایران ـ بخش اول

سخنرانی خسرو آهنگر در نشست شورای نمایندگان نیروهای چپ و کمونیست

اسماعیل سپهر، بخش دوم ، معضل حزب - دولت درسوسیالیسم اردوگاهی

خسرو آهنگر : پیرامون اتحاد نیروهای چپ رادیکال -

مهمترین تحولات نظام جهانی سرمایه - بهروز فراهانی

میزگرد سیاسی استکهلم با شرکت پنج حزب و سازمان چپ - بخش سوم

میزگرد سیاسی استکهلم با شرکت پنج حزب و سازمان چپ - بخش دوم

میزگرد سیاسی استکهلم با شرکت پنج حزب و سازمان چپ - بخش اول

پیامدهای کشتار مجاهدین خلق در پایگاه اشرف در عراق گفتگوی سعید افشار با ایرج مصداقی

از انشعاب های گذشته تا طرح ها و برنامه های حال و آینده ... گفتگوی سعید افشار با حمید تقوائی و حسن حسام بخش دوم پاسخ به شنوندگان

از انشعاب های گذشته تا طرح ها و برنامه های حال و آینده ... گفتگوی سعید افشار با حمید تقوائی و حسن حسام بخش اول

مسئله کرد و کردستان در خاورمیانه - گفتگوی آرش کمانگر با مجید دارابیگی ( از فعالین کرد جنبش چپ ایران ، حقوقدان ، نویسنده و زندانی سیاسی دو رژیم شاهی و اسلامی

میزگرد پیرامون همگرائی چپ با شرکت آرش کمانگر، سعید رحیمی، پیروز زورچنگ و خسرو آهنگر

مراسم بزرگداشت تاسیس راه کارگر در 25 سال پیش, از آرشیو سازمان کارگران انقلابی ایران (کمیته مرکزی) بمناسبت 4 تیر سالروز راه کارگر

بررسی نتایج یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران..گفتگوی بیژن سعیدپور با ابراهیم آوخ و حسن حسام

نگاهی به نشست دوم تشکلهای چپ و کمونیست و پاسخی به داعیه های رفیق محمد رضا شالگونی ، گفتگوی بیژن سعیدی با حسن حسام

راه کارهای تقویت اتحاد نیروهای چپ و کمونیست و مبارزه با فرقه گرایی ...میزگرد با حسن حسام... تقی روزبه... حمیلا نیسگیلی...مجید دارابیگی...بخش دوم

راه کارهای تقویت اتحاد نیروهای چپ و کمونیست و مبارزه با فرقه گرایی ...میزگرد با حسن حسام... تقی روزبه... حمیلا نیسگیلی...مجید دارابیگی...بخش اول

گفتگوی حمیلا نیسگیلی با صلاح مازوجی و یدی شیشوانی و حسن بهزاد پیرامون اولین نشست مشترک احزاب و سازمانها و نهادهای چپ و کمونیست

گفتگوی حمیلا نیسگیلی با سیامک قبادی و بیژن جلالی پیرامون اولین نشست مشترک احزاب و سازمانها و نهادهای چپ و کمونیست

گفتگوی حمیلا نیسگیلی با سیاوش دانشور پیرامون اولین نشست مشترک احزاب و سازمانها و نهادهای چپ و کمونیست

گفتگوی حمیلا نیسگیلی با نسرین رمضانعلی از سازمان آزادی زن پیرامون اولین نشست مشترک احزاب و سازمانها و نهادهای چپ و کمونیست

گفتگوی حمیلا نیسگیلی با خسرو آهنگر پیرامون اولین نشست مشترک احزاب و سازمانها و نهادهای چپ و کمونیست

سخنرانی عیدی نعمتی از فعالین راه کارگر ( هیات اجرایی ) در مجمع چهارم اتحاد چپ ایرانیان خارج

سخنرانی نوشین شفاهی از فعالین اتحاد فدائیان کمونیست در مجمع چهارم اتحاد چپ ایرانیان خارج

نقد پراکندگی در جنبش سیاسی اجتماعی چپ ایران-2،میزگرد با شرکت پیمان جواهرحقیقی، جلیل محمودی و حسین نقی پور

نقد پراکندگی در جنبش سیاسی اجتماعی چپ ایران-1،میزگرد با شرکت پیمان جواهرحقیقی، جلیل محمودی و حسین نقی پور

سخنرانی آرش کمانگر در چهارمین مجمع عمومی اتحاد چپ ایرانیان - تورنتو( کانادا )

پیروز زورچنگ - قرائت پیام کمیته مرکزی راه کارگر در چهارمین مجمع اتحاد چپ ایرانیان خارج

حمایت رژیمهای چپ از جمهوری اسلامی ، آیا چپ ایران باید شرمنده باشد ؟ گفتگو با محسن رضوانی - بخش دوم

آیا چپ ایران باید شرمنده باشد؟ گفتگوی آرش کمانگر با محسن رضوانی- بخش اول

گفتگوی سیامک قبادی ( اتحاد ایرانیان چپ ) با پنج تن از شرکت کنندگان اجلاس سوم این اتحاد در مونتریال کانادا

گزارش آرش کمانگر و حمیلا نیسگیلی از شانزدهمین کنگره سازمان کارگران انقلابی ایران راه کارگر

گفتگوی آرش کمانگر با دکتر یونس پارسا بناب ، پیرامون شکل گیری " اتحاد چپ ایرانیان در خارج از کشور

گزارشی از پانزدهمین کنگره سازمان کارگران انقلابی ایران - راه کارگر

نمایش دیگری از انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در ایران، گفتگو با شهلا دانش فر از حزب کمونیست کارگری ایران

صدا download

بیانیه مشترک شش جریان سیاسی در کردستان در تحریم انتخابات ریاست جمهوری گفتگوی سعید افشار با احمد اسکندری روزنامه نگار و تحلیل گر سیاسی

صدا download

آسیب شناسی اپوزیسیون ایران و چپ در گفتگو با شهاب برهان

صدا download

آسیب شناسی اپوزیسیون ایران ، گفتگو با بهرام رحمانی

صدا download

آسیب شناسی اپوزیسیون ایران ، گفتگو با هدایت سلطان زاده

صدا download

وضعیت سیاسی ایران ، وضعیت نیروهای چپ و کمونیستی ایران
آسیب شناسی تاثیر سرکوب های دهه 60 بر جریان های سیاسی 
از انشعاب های گذشته تا طرح ها و برنامه های حال و آینده
گفتگو با حمید تقوائی(حزب کمونیست کارگری)، حسن حسام(سازمان کارگران انقلابی- راه کارگر)

صدا download

ترور سه عضو حزب کارگران کردستان (PKK) در پاریس
گفتگو با احمد اسکندری

صدا download

تنش بین دولت مالکی در عراق با حکومت اقلیم کردستان
گفتگو با احمد اسکندری

صدا download

حزب کمونیست چین و تحولات در آن کشور
نفد و نظر با بهروز فراهانی

صدا download

نشست مشترک احزاب و سازمانها و نهادهای چپ و کمونیست
سرآغازی برای یک تلاش مشترک و گسترده برای نهادینه کردن همکاری ها و تبادل نظر
برای ایجاد یک بدیل انقلابی و کارگری و آلترناتیو سوسیالیستی
گفتگو با حسن حسام، یدی شیشوانی، هلمت احمدیان، فریبا امیرخیزی، سعید سهرابی، زمان مسعودی

صدا download

نقد و نظر با بهروز فراهانی نشست مشترک احزاب و سازمانها و نهادهای چپ و کمونیست برای ایجاد یک بدیل انقلابی و کارگری و آلترناتیو سوسیالیستی

صدا download

کنگره حزب چپ سوئد
گفتگو با طاهر پلاسید

صدا download

درگیری در اردوگاه کومه له زحمتکشان
گفتگو با احمد اسکندری کارشناس مسائل کردستان

صدا download

گفتگو با یونس پارسا بناب
سالگرد کودتای 28 مرداد و تاثیر آن بر روند تاریخ ایران ، اتحاد چپ ها چگونه از چه راههائی؟

صدا download