Barabari TV.

گزارشی از برگزاری مارش جهانی دفاع از محیط زیست در ونکوور

کردستان پس از جانباختن فعالان محیط زیست، گفتگو با محمد رحیمی

خیزش در برازجان. این شعار را هم سر دهیم: نان، آب، آزادی حق مسلم ماست

منطقه تشنه است، دلایل آن کدام است؟ گفتگوی علی دماوندی با کوثر آل علی

پیروز زورچنگ: از جنبش نان و آزادی تا جنبش آب و آبادی

تصاویری از اعتراضات مردمی در خوزستان در ارتباط با بحران آب

ناصر زرافشان : بحران زیست محیطی و عوامل منطقه ای و جهانی

سعیده صادق : بحران زیست محیطی درروززبانهای مادری

فاجعه زیست محیطی : حمیلانیسگیلی ، دماوندی و دارابیگی

تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای یکشنبه ۱۶ خرداد

گفتگو با پیران آزاد و بهروز فراهانی درباره بحران زیست محیطی

غزه ،فاجعه ای زیست محیطی وانسانی در حال وقوع است

برنامه ماهواره ای پنجشنبه اول اکتبر2015

بحران محیط زیست ، آخرین داده ها ، جدیدترین شوک ها

بحران زیست محیطی : آرش کمانگر و نسیم صداقت

تلویزیون برابری برنامه اول دسامبر

گفتگوی یاور اعتماد با امیر نیلو پیرامون 24 مین اجلاس شورای حقوق بشر در ژنو وحضور فعالین ایرانی در آن

نگاهی به اعتراضات توده ای در برزیل و ترکیه،گفتگو ی آرش کمانگر با یونس پارسابناب ، جامعه شناس و فعال سیاسی چپ

گزارشی از اجلاس اکوسوسیالیستها در نیویورک و اهمیت محیط زیست برای جنبش کارگری - سوسیالیستی . گفتگوی آرش کمانگر با نسیم صداقت .

نگاهی به فرازهائی از حرکت سیاسی اجتماعی ایران در سال 91 و بحران ساختاری جمهوری اسلامی، در گفتگوی حسین نقی پور با تقی روزبه

جنبش ضد انرژی اتمی در آلمان سرمشقی برای مردم ایران علیه ماجراجوئی اتمی جمهوری اسلامی- گزارش حسین نقی پور

گفتار سیاسی علی دماوندی پیرامون فاجعه زیست محیطی دریاچه ارومیه

ضرورت گفتمان ضد سرمایه داری در مبارزه برای حفظ محیط زیست - گفتار سیاسی آرش کمانگر

نگاهی به فاجعه تغییرات آب و هوایی و تصمیمات دولتهای سرمایه داری و نگاه آلترناتیو به آن در گفتگوی عادل مرادی با پیران آزاد

گزارش عادل مرادی از کنفرانس جهانی محیط زیستی کان کن مکزیک و تدارکات گروههای آلترناتیو در 18 آذر

گردهم آئی جهانی زیست محیطی و اقلیمی در کاتوویچ لهستان انسان 60 درصد گونه ها و جمعیت حیوانی و گیاهی را نابود کرده است گزارش

صدا download

دفاع از زمین یعنی تغییر دنیا با آشغال جمع کردن از ساحل محیط زیست نجات نمی بابد

صدا download

حقایق پیرامون جان باختن چهار کنشگر محیط زیست در آتش سوزی جنگل های مریوان شریف باجور، امید حسین زاده از انجمن سبز چیا و دو جنگل بان رحمت حکیمی نیا و محمد پژوهی گفتگو با عمار گلی روزنامه نگار

صدا download

مبارزات مردمی در اعتراض به ویرانی زیست بوم خوزستان و آلودگی آب بی عرضگی درماندگی و چپاول رژیم ضد مردمی اسلامی حاکم بر ایران علی دماوندی

صدا download

مبارزات مردم خوزستان در اعتراض به بی آبی و آلودگی آب ویرانی زیست بوم خوزستان توسط حکومت مرکزگرا گفتگو با مهدی هاشمی

صدا download

روز جهانی محیط زیست و نابودی زیست بوم ایران و .... گپ و گفت بامدادی. بهروز خباز، سعید افشار

صدا download

زیست بوم ایران در خطر! ویرانی و آسیب های زیست محیطی در ایران هوای آلوده خاک آلوده آب آلوده، خشک سالی و ... کنش گران محیط زیست در زندان گزارش و گفت و گو: سعید افشار، بیژن دره شوری، علی زیدونی

صدا download

قتل کاووس سید امامی در زندان سپاه،دستگیری شماری از کنش گران محیط زیست درنگی بر وضعیت زیست محیطی در ایران و چشم انداز هولناکی که ترسیم می شود سخنان بیژن دره شوری و گفتگو با امیر ممبینی و مهدی هاشمی

صدا download

پیامدهای زدن زیرآب پیمان زیست محیطی پاریس توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا نگاهی به موقعیت پارادوکسال و پیچیده جامعه ایران در جریان نمایش انتخابات اخیر گفتگوی سعید افشار با پیران آزاد (فعال ضدسرمایه داری)

صدا download

معدن زغال سنگ یورت، قتلگاه کارگران! ملاحظاتی بر حوادث کارگری در معادن ایران، حوادث کارگری یا قتل عمد؟ گفتگو با نادر شکیبا فعال کارگری

صدا download

بررسى بحران زيست محيطى در خوزستان و اعتراضات جارى در اهواز، گفتگو با مهدی هاشمی فعال عرب ایران در تبعید

صدا download

نگرانی از اکوسیستم خلیج فارس خطراتی که گونه های جانوری و گیاهی و جزیره های مرجانی خلیج فارس را تهدید می کند گفتگو با بیژن دره شوری عاشق طبیعت و کارشناس پیش کسوت محیط زیست در ایران

صدا download

فاجعه زیست محیطی، طبیعت ایران دارد به سوی نابودی پیش می رود مافیای آب و زمین خواری و دریا خواری و کوه خواری و دشت خواری و جنگل خواری و....گفتگو با بیژن دره شوری کارشناس محیط زیست از پیش کسوتان کنش...

صدا download

بحران آب و خشک سالی در ایران جنگ پراکنده آب در ایران

صدا download

ناصر یوسفی : خشکسالی در ایران

صدا download

پشت گرد و غبار آسمان خوزستان خشک کردن تالاب هورا‌لعظیم برای استخراج نفت میدان نفتی آزادگان،باعث بروز ریزگردها شده است. گفتگو با مهدی هاشمی پژوهشگر

صدا download

بحران آب در ایران گفتگو با اعظم بهرامی پژوهشگر

صدا download

نقد و نظر با بهروز فراهانی
سالی می رود 2013 ..... سالی می آید 2014
نگاهی به پشت سر ، نگاهی به پیش رو

صدا download

بازخوانی پرونده هسته ای ایران
انرژی هسته ای و مخاطرات زیست محیطی آن
گفتگو با محسن نجات حسینی فیزیک دان

صدا download

بحران هسته ای در ژاپن
گفتگو با پروفسور مهران مصطفوی

صدا download

نوروز ، انسان و طبیعت
گقتار از جواد تسلیمی جواد تسلیمی

صدا download

تابستان پارسال تابستان امسال

صدا download