Barabari TV.

گزارش تصویری اعتصاب و تظاهرات تهران و شهرستانها، سه شنبه ۵ تیر

برنامه 22 آوریل با سولماز اسکندری، صابر زمانی و احمد علوی

فریبرز رئیس دانا : پیرامون ویژه گی ها ی اقتصاد کنونی ایران

صحنه هایی از تظاهرات اول ماه مه 2016 در پاریس

محمد مالچو : ریشه های معضلات اقتصادی و دورنمای آن پس از برجام

دکتر سیروس بینا : اسناد پاناما بزرگترین نشت اطلاعات سری در جهان

گفتگوی بهروز خباز با محمد مالجو پیرامون مقوله تشکل یابی کارگران

گفتگوی بهروز خباز با آیت نیافر پیرامون تعیین حداقل دستمزد

علل رکود در اقتصاد ، گفتگو با دکترفریبرز رئیس دانا

گفتگوی بهروز خباز با بهروز فراهانی پیرامون تشکیل کلکتیو سندیکاها...

بحران یونان ودلایل وراههای برون رفت از ان در گفتگوبا پروین اشرفی

گفتگوی یاور اعتماد با رضا وضعی پیرامون قاچاق مواد مخدر توسط سپاه پاسداران

تلویزیون دمکراسی شورایی : با ارش کمانگر درباره موج اخیر اعدامها

فریدۀ ثابتی : نگاهی بر بودجۀ 94 دولت روحانی و حرکت فاشیستی خانۀ کارگر

تفاهم لوزان ؟ گفتگوبا فریبرز رئیس دانا

گفتگوی بهروز خباز با داود رضوی پیرامون تغییر قانون کار

محمد قراگوزلو: نگاهی به بیلان یکساله دولت حسن روحانی

سخنرانی مهرداد وهابی در انجمن اجتماعی فرهنگی ایرانیان در فرانسه

گفتگوی یاوراعتماد با هدایت سلطانزاده پیرامون فساد اقتصادی درایران

گفتگو با یونس پارسا بناب و محمد تقی سید احمدی:تلویزیون چشم انداز

برنامۀ یکشنبه 15 دسامبر2013 تلویزیون برابری

نرمش ، چرخش یا کرنش ؟ گفتگوی آرش کمانگر و محمد قراگوزلو

جنبش کارگری طی سال گذشته - یاور اعتماد و بهروز خباز

تاملی بر چشم انداز سیاسی در آغاز ریاست جمهوری حسن روحانی... گفتگوی یاور اعتماد با سعید افشار

میزگرد با شرکت آرش کمانگر، حسن حسام و سعید افشار پیرامون روند سیاسی در ایران پس از نمایش انتخابات

گفتگوی حمید جهان بخش با دکتر احمد سیف پیرامون دورجدید تحریم های امریکا علیه ایران (بخش دوم)

فاز جدید تحریم ها علیه جمهوری اسلامی و تأثیرات آن ، گفتگوی حمید جهان بخش با احمد سیف اقتصاددان

بررسی نتایج یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران..گفتگوی بیژن سعیدپور با ابراهیم آوخ و حسن حسام

میزگرد کارگری با حضور بیژن سعیدپور ... بهروز فراهانی و علی رضا نوایی بحث تعیین حداقل دستمزد کارگران

گفتگوی تلویزیون "تیشک " با بهروز فراهانی در باره وضعیت طبقه کارگر و شرایط سیاسی - اجتماعی ایران

بمناسبت اول ماه می . پای صحبت کارگران ، در تجمع مقابل مجلس در تهران در گفتگو با ویدا هوشیار

گزارشی از اجلاس اکوسوسیالیستها در نیویورک و اهمیت محیط زیست برای جنبش کارگری - سوسیالیستی . گفتگوی آرش کمانگر با نسیم صداقت .

گزارش آرش کمانگر از تظاهرات اول ماه مه در ونکوور

مسکن کار و پروژۀ نئولیبرالیستی، گفتگوی نسرین ابراهیمی با اردشیر مهرداد

میزگرد کارگری به مناسبت روز جهانی کارگر با حضور بیژن سعیدپور... بهروز فراهانی و علیرضا نوایی

برنامه 14 آپریل تلویزیون برابری در ماهواره

تاملی بر میراث تاچریسم - گفتگوی آرش کمانگر با صفار ساعد

آسیب شناسی سندیکا میزگرد تلویزیون پیوند کارگری با حضور بهروز خباز.. فرخنده آشنا و مجید تمجیدی بخش دوم

آسیب شناسی سندیکا میزگرد تلویزیون پیوند کارگری با حضور بهروز خباز.. فرخنده آشنا و مجید تمجیدی بخش اول

گفتگوی علی دماوندی با علی اشرافی بمناسبت روز جهانی حق آموزش زبان مادری

به مناسبت سالگرد انقلاب بهمن - گفتگوی آرش کمانگر با عباس مظاهری

تدارک انتخابات نظامی ــــ امنیتی ...گفتار سیاسی ابراهیم آوخ

چرا رژیم جمهوری اسلامی هر از گاهی دست به مانورنظامی می زند ...گفتار سیاسی مجید دارابیگی

نگاهی به وضعیت و مبارزات کارگران در ایران گفتگوی آرش کمانگر با مرتضی افشاری

برنامه ای از تلویزیون چشم انداز : سال 2012 از منظر مبارزه طبقاتی گفتگوی آرش کمانگر با فرهاد بشارت

گفتگوی ویدا هوشیار با جعفر عظیم زاده پیرامون تغییرقانون کار

خاورمیانه در سالی که گذشت - گفتگوی آرش کمانگر با یونس پارسا بناب

گفتگوی نسرین ابراهیمی با اردشیر مهرداد در رابطه با پروژه مسکن مهر و سیاستهای رژیم اسلامی

تظاهرات بر علیه تجاوزات اسرائیل در پاریس

نگاهی به انتخابات آمریکا.... گفتار سیاسی مجید دارابیگی

چقدر خطر عبور بحران هسته ای به فاز نظامی جدی است؟ گفتگوی نسرین ابراهیمی با اردشیر مهرداد

مهندسی انتخابات در کانون اختلافات حکومتی رژیم اسلامی .. گفتگوی نسرین ابراهیمی با اردشیر مهرداد

گزارش ابراهیم آوخ ازپاریس ازهفته همبستگی و کارزار جهانی برای آزادی فعالین کارگری

گفتگوی نسرین ابراهیمی با اردشیر مهرداد پیرامون اختلافات جناحهای حکومتی.. خامنه ای،احمدی نژاد، رفسنجانی

پیرامون جوانبی از اوضاع سیاسی بحرانی کنونی در ایران، گفتگوی نسرین ابراهیمی با اردشیر مهرداد

کارزار دفاع از کارگران زندانی... گفتگوی بیژن سعیدی با حسن حسام

تنش های درون حاکمیت بحران زدۀ جمهوری اسلامی، وضعیت جنبش مردمی زیر فشار های مضاعف معیشتی و سیاسی ، گفتگوی حسین نقی¬پور با تقی روزبه

مختصات صدای سوم و راههای شکل گیری آن در گفتگوی ابراهیم آوخ، شهاب برهان و بهروز فراهانی

تنها آهن، آهن را می برد... شورش گرسنگان... گفتگوی یاور اعتماد با بهروز خباز به بهانه طومار 20000 نفری کارگران

بحران نظام سرمایه داری و بازتاب آن ... در گفتگوی مجید دارابیگی با تقی روزبه... حبیب ریاحی و حسن حسام بخش دوم

ببحران نظام سرمایه داری و بازتاب آن ... در گفتگوی مجید دارابیگی با تقی روزبه... حبیب ریاحی و حسن حسام بخش اول

گفتگوی حمید جهان بخش با احمد سیف اقتصاد دان و استاد دانشگاه در مورد ایده اروپای مشترک و بحران بدهی ها-بخش سوم

حذف یارانه ها و گرانی فلاکت بار، گفتاری از مجید دارابیگی

گفتگوی حمید جهان بخش با احمد سیف اقتصاد دان و استاد دانشگاه در مورد ایده اروپای مشترک و بحران بدهی ها-بخش 2

گفتگوی حمید جهان بخش با احمد سیف اقتصاد دان و استاد دانشگاه در مورد ایده اروپا مشترک و بحران بدهی ها

انتخابات فرانسه و یونان و تأثیرات آن بر اتحاد یه اروپا.... گفتار سیاسی بهروز فراهانی

اثرات تحریمهای بین الملی بر زندگی ،کار ،معیشت و مبارزۀ کارگران ایران ،گفتگوی علی دماوندی و مجید تمجیدی

فراخوان جهانی جنبش اشغال وال استریت برای اول ماه مه - گفتگوی آرش کمانگر با یونس پارسا بناب

تحریم ها و اثرات آن،گفتگوی نسرین ابراهیمی با اردشیر مهرداد- بخش دوم

تحریم ها و اثرات آن،گفتگوی نسرین ابراهیمی با اردشیر مهرداد- بخش اول

تاثیرات تحریم اقتصادی بر اختلافات جناحهای حکومتی و انتخابات پیش روی ... گفتگوی یاور اعتماد با پیران آزاد

گفتار سیاسی تقی روزبه پیرامون تحریم اقتصادی ایران و بستن تنگه هرمز

نگاهی به مهمترین مختصات جنبش وال استریت - گفتگوی آرش کمانگر با یونس پارسا بناب ...بخش اول

نگاهی به مهمترین مختصات جنبش وال استریت - گفتگوی آرش کمانگر با یونس پارسا بناب ...بخش دوم

نود و نه درصدی ها , شعر جدیدی از حسن حسام

فساد و رسوایی سیاسی - اقتصادی از ایران تا جهان - گفتار سیاسی آرش کمانگر

فصل جدید مبارزاات اجتماعی - طبقاتی در ایران و مسئولیت سنگین چپ - گفتاری از آرش کمانگر

فتنه اقتصادی... یا مقاومت و مبارزه برای زندگی گفتگوی عادل مرادی با پیران آزاد

گزارش و جمعبندی عادل مرادی از سوسیال فروم اروپا در استانبول

برنامه اختصاصی تلویزیون برابری در مصاحبه با شرکت کنندگان سوسیال فروم استانبول... بخش دوم

برنامه اختصاصی تلویزیون برابری در مصاحبه با شرکت کنندگان سوسیال فروم استانبول... بخش اول

گفتگوی آرش کمانگر با صفار ساعد پیرامون اجلاس G8 وG20

ششمین سوسیال فروم اروپا در استانبول از 1 تا 4 جولای گزارش عادل مرادی

گفتگوی عادل مرادی با پیران آزاد پیرامون طرح حذف یارانه ها - بخش دوم

گرانی دلار تا کی و تا کجا؟ سقوط ریال و تلاطمات اقتصاد ایران. دلایل و پیامدها "اقتصاد ایران یک اقتصاد رانتی است" گفتگو با احمد علوی پروفسور اقتصاد در دانشگاه استکهلم

صدا download

بحران ارزی، موج جدید گرانی، مشکلات معیشتی و اعتراضات مردم گفتگوی بهروز خباز با فریبرز رئیس دانا اقتصاددان

صدا download

دلایل سقوط ارزش ریال و پیامد آن بر زندگی مزدبگیران، گفتگوی سعید افشار با صابر زمانی پژوهشگر اقتصاد و فعال کارگری

صدا download

بحران پولی، تلاطم بازار ارز و سقوط ارزش ریال کار چه کسی؟ هجوم برای تبدیل ریال به دلار، چرا؟ گفتگو با احمد علوی اقتصاددان

صدا download

معنای خواسته ها و شعارهای معیشتی در اعتراض های مردمی از منظر اقتصاد سیاسی، گفتگو با احمد علوی اقتصاددان

صدا download

نهادهای مالی ورشکسته با رانت حکومتی و سپرده گذاران غارت شده ، گفتگوی سعید افشار با دکتراحمد علوی اقتصاددان

صدا download

اقتصاد ایران و ویژه گی های آن. گفتار فریدا آفاری پژوهشگر مارکسیست اقتصاد ایران نوعی از سرمایه داری دولتی است سمینار رادیوئی اقتصاد ایران(6)

صدا download

اقتصاد ایران و ویژه گی های آن. بخش دوم گفتار سیروس بینا اقتصاددان

صدا download

اقتصاد ایران و ویژه گی های آن. بخش یک گفتار سیروس بینا اقتصاددان

صدا download

بخش دوم گفتار مهرداد وهابی اقتصاددان.اقتصاد غارت - سمینار رادیوئی اقتصاد ایران و ویژه گی های آن (۳)

صدا download

اقتصاد ایران و ویژه گی های آن بخش یک گفتار مهرداد وهابی اقتصاددان.شیوه هماهنگی ویرانگر سمینار رادیوئی اقتصاد ایران(2)

صدا download

اقتصاد ایران و ویژگی های آن، گفتار احمد علوی اقتصاددان سمینار رادیوئی اقتصاد ایران(1)

صدا download

سمینار رادیوئی: اقتصاد ایران و ویژگی های آن, پیش گفتار حمید جهان بخش

صدا download

دور تازه‌ جدال لفظی و مرافعه درون رژیم بر سر پول های به یفما و غارت رفته پشت پرده این صف کشی ها و نقش خامنه ای و ارگان های موازی اطلاعاتی در این دعواها چیست؟ گفت و گو با احمد علوی اقتصاددان و تقی روزبه تحلیلگر سیاسی

صدا download

فیش های حقوقی نجومی مدیران ارشد دولتی در جمهوری اسلامی ایران گفتگو با احمد سیف اقتصاددان در لندن

صدا download

دستفروشان در جنگ و گریز با مأموران شهرداری حمیده چگونیان- پرویز صداقت، بهروز خباز و سعید افشار

صدا download

دعوا بر سر قرادادهای نفتی در رژیم بین سپاه پاسداران و کابینه روحانی نفت و جنگ در خاورمیانه امروز. جهان نفت و جهان مارکس گفتگو با سیروس بینا استاد اقتصاد دانشگاه مینه سوتا و کارشناس نفت

صدا download

تصویری از اقتصاد ایران. حلقه‌های زنجیره انباشت سرمایه در اقتصاد ایران از منازعه درون‌طبقاتی بورژوازی تا نزاع میان کارفرمایان و صاحبان نیروی کار گفتگو با محمد مالجو، اقتصاددان و پژوهشگر اقتصاد سیاسی

صدا download

شکاف طبفاتی در تهران: روایتی مستند از فقر و نابرابری از قلعه مرغی و دروازه غار تا سعادت آباد و سعد آباد گزارش از یاسمن خالقیان چهره های متفاوتی از فقر، سقوط آزاد زندگی طبقه کارگر ، مردم...

صدا download

واکاوی اقتصاد ایران ، شاخص های وضعیت اقتصاد ایران، تاثیر تحریمها و برداشته شدن تحریمها گفتگو با مهرداد وهابی استاد اقتصاد دانشگاه پاریس

صدا download

وضعیت سیاسی کنونی در ایران
گفت و گو با فریبرز رئیس دانا

صدا download

نقد و نظر با بهروز فراهانی
سالی که گذشت و سالی که می آید

صدا download

از ژنو تا داووس
دعوت حسن روحانی از شرکت ها و دولت ها برای سرمایه گذاری در ایران
گفتگو با خسرو آهنگر فعال و تحلیل گر سیاسی

صدا download

نقد و نظر با بهروز فراهانی
سالی می رود 2013 ..... سالی می آید 2014
نگاهی به پشت سر ، نگاهی به پیش رو

صدا download

نقد و نظر با بهروز فراهانی
توافق ژنو درباره برنامه هسته‌ای ایران

صدا download

توافق ژنو درباره برنامه هسته‌ای ایران. نتایج و پیامدها
گفتگو با مهران مصطفوی، جلال ایجادی، ابوالحسن بنی صدر، پیران آزاد

صدا download

نقد و نظر با بهروز فراهانی
سیاست های دولت روحانی تشدید اعدام ها و سرکوب
درباره طرح ارتجاعی استاد شاگردی

صدا download

پوشه: اقتصاد ایران
گزارش... گفتگو ... بحث درباره محورها و جنبه های گوناگون اقتصاد ایران

صدا download

پوشه: اقتصاد ایران (2)
محورها و جنبه های گوناگون اقتصاد ایران

صدا download

اقتصاد ایران و خصوصی سازی ها
بهروز فراهانی

صدا download

نقد و نظر با بهروز فراهانی
مناسبات ایران و امریکا و وضعیت دولت روحانی

صدا download

پوشه: مناسبات دولتی ایران با غرب و غرب با ایران
رویکرد جدید رژیم اسلامی در دیپلماسی ، برنامه هسته ای و رویه سیاست خارجی
آیا جمهوری اسلامی اهداف اتمی خود را کنار خواهد گذاشت . عقب نشینی تا کجا؟
نتیجه ها و پیامدها؟ و برخورد اپوزیسیون مستقل
منصور فرهنگ، مهران مصطفوی، فرزانه روستائی، تقی روزبه، سیروس بینا، فریبرز رئیس دانا

صدا download

نقد و نظر با بهروز فراهانی
تغییر کابینه در ایران، رفتن احمدی نژاد آمدن روحانی
سیاست یکسان نئولیبرالی دراقتصاد

صدا download

ارزیابی از نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران 
اتفاق خاصی نیفتاده ، چیزی در سیستم تغییر نکرده است. توهمات را باید دور ریخت! گفتگو با ناصر زرافشان

صدا download

کارگران و انتخابات ریاست جمهوری حکومت اسلامی
بحث و گقتگوی منصور اسانلو – بهروز فراهانی

صدا download

اقتصاد ایران، خواسته های معیشتی مردم
تحلیل طبقاتی از انتخابات ریاست جمهوری
گفتگو با فریبرز رئیس دانا اقتصاددان

صدا download

نقد و نظر با بهروز فراهانی
مساله نمایندگی ورابطه نمایندگان با مردم
زلزله سیاسی در فرانسه ، ماجرای رسوائی مالی ژنوم کائوزک وزیر اقتصاد و بودجه

صدا download

گفتگوهای کارگری ..... بهروز خباز
وضعیت عمومی کارگران و پیشبرد فعالیت های کارگری در آستانۀ اول ماه مه
گفت و گو با صادق کارگر فعال سندیکایی

صدا download

گفت و گوهای کارگری
بررسی روند آسیب های اجتماعی و موقعیت جنبش کارگری
به بهانۀ تعیین حداقل دستمزد در ایران
در گفت و گو با مجید تمجیدی فعال کارگری

صدا download

اعتراض کشاورزان شرق اصفهان بر سر آب و درگیری با ماموران رژیم
گفتگو با حیدر جهانگیری

صدا download

گفتگوهای کارگری ..... بهروز خباز
تعیین حداقل دستمزد و نحوۀ سازمان یابی حول این مطالبۀ کارگری
گفت و گو با صادق کارگر فعال سندیکایی،

صدا download

روند اوضاع سیاسی در ایران
بحران ژرف اقتصادی و تنگ تر شدن تحریم ها، بدتر شدن هردم فزاینده زندگی مردم، تنش ها و شکاف های درون رژیم
فشار بین‌المللی بر برنامه هسته ای و بحران دیپلماتیک، روانشناسی و واکنش مردم ، کرختی و ایستائی در اپوزیسیون و ....
بحث و گفتگو با حضور پریسا نصرآبادی ، فرزانه روستائی ، پروین اردلان

صدا download

سمت و سوی تحولات در ایران در سال جدید
گفتگو با پیران آزاد

صدا download

کشته شدن 8 کارگر معدن در طبس، افزایش آمار حوادث کار
تغییرات ضدکارگری بر قوانین کار و تامین اجتماعی
گفتگو با بهروز خباز

صدا download

گفتگوهای کارگری گفتگوی بهروزخباز با مجید تمجیدی و غلامحسینی

صدا download

نقد و نظر با بهروز فراهانی
سقوط سریع ارزش ریال دلائل و پیامدها
نقش تعیین کننده را دولت برعهده دارد

صدا download

کارزار جهانی برای آزادی فعالین کارگری!
فراخوان شورای نمایندگان نیروهای چپ و کمونیست
هفته همبستگی ۲۰ تا۲۷ اکتبر
گفتگو با هلمت احمدیان

صدا download

نقد و نظر با بهروز فراهانی
نوبل صلح برای اتحادیه اروپا !؟
خلف وعده حزب سوسیالیست فرانسه

صدا download

سقوط سریع ارزش ریال دلائل و پیامدها
سقوط ریال را با مسائل اقتصادی نمی توان توضیح داد
گفتگو با احمد سیف اقتصاددان

صدا download

دیکتاتوری سرمایه ، ورشکستگی اقتصاد یونان و مبارزات و خواسته های مردم
نقد و نظر با بهروز فراهانی

صدا download

بررسی حوادث کار و بیماری های ناشی از آن
گفت و گوی بهروز خباز با محمد صفوی فعال کارگری
برنامه ای تقدیمی به زنده یاد سلمان یگانه و دیگر قربانیان حوادث کار

صدا download

گفتگوهای کارگری ..... بهروز خباز
انفجار معدن باب نیزو. پای صحبت خانواده های جانباختگان
حوادث در محیط کار، در آتش سوختن بیش از 320 کارگر در لاهور و کراچی پاکستان
گفتگو با مجید تمجیدی کارشناس مسائل کارگری

صدا download

نقد و نظر با بهروز فراهانی
بحران اقتصاد جهانی و مبارزات ضد سرمایه داری

صدا download

ویژگی های سرمایه داری و بورژوازی کنونی در ایران
گفتگو با احمد سیف تحلیل گر اقتصادی

صدا download

تاثیرات و پیامدهای جنگ و تحریم های اقتصادی بر زنان
گفتگو با نرگس سجادی

صدا download

گفتگوهای کارگری
وضعیت معیشت کارگران، تعیین حداقل دستمزدها در ایران
گفتگوی بهروز خباز با یوسف آب خرابات

صدا download

تاثیر و پیامد تحریم های اقتصادی ایران بر زندگی مردم
نوسانات نرخ ارز و اعلام تک نرخی ارز از سوی بانک مرکزی
گفتگو با فریبرز رئیس دانا کارشناس اقتصاد در تهران

صدا download

تاثیر و پیامدهای تحریم های اقتصادی علیه ایران بر اقشار کم درآمد و کارگران. گفتگو با جعفر عظیم زاده، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران

صدا download

نقد و نظر با بهروز فراهانی
پیامدهای تحریم های اقتصادی ایران

صدا download

گفتگوهای کارگری
تعیین حداقل دستمزدها در ایران. گفتگوی بهروز خباز با خسرو بوکانی فعال کارگری

صدا download

پیامدهای تحریم های اقتصادی ایران، بر روی رژیم جمهوری اسلامی و زندگی مردم
گفتگو با دو کارشناس اقتصادی، احمد سیف و احمد علوی

صدا download

نقد و نظر با بهروز فراهانی
Occupy Wall St جنبش اشغال وال استریت ، جنبشی براى تغيير جهان

صدا download

نقد و نظر با بهروز فراهانی
دیکتاتوری سرمایه و ورشکستگی اقتصاد یونان
پیرامون انتشار خبرهای برنامه ریزی حمله نظامی به ایران و مواضع طرفداران جنگ

صدا download

جنبش اشفال یا تسخیر وال استریت، جنبشی براى تغيير جهان
چگونگی شکل گیری، سازماندهی و سازمانیابی، هدف ها و دیرپائی وآینده آن
گفتگو با یونس پارسابناب استاد تاریخ و تحلیل گر مسائل سوسیابیسم

صدا download

شرکت های پیمان کاری، راه دزدی آشکارتر از سفره کارگران! گفتگو با پروین محمدی عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران در رابطه با اعتصاب کارگران پتروشیمی بندرامام!

صدا download

اعتراض و اعتصاب کارگران مجتمع پتروشيمی بندرماهشهر
با خواست برچیدن شرکت های پيمان کاری و پايان دادن به قراردادهای موقت و سفيد امضا گفتگو با بهروز خباز فعال کارگری

صدا download

ژئو پلیتیک جهان کنونی
قدرت اقتصادی چین و مناسبات با آمریکا ، رقابت و تبانی
گفتگو با یونس پارسا بناب استاد تاریخ در واشنگتن

صدا download

باز هم درباره طرح "برداشتن یارانه ها" و اجرای آن
گفتگو با احمد سیف اقتصاددان

صدا download

دستگیری و بازداشت فریبرز رئیس دانا توسط ماموران اطلاعاتی رژیم
کمپین و کارزار برای آزادی فریبرز رئیس دانا در خارج کشور
گفتگو با فرشین کاظم نیا سخنگوی این کمپین

صدا download

نقد و نظر با بهروز فراهانی
اقتصاد جهانی و گروه بیست

صدا download

یارانه ها، جمهوری اسلامی و طبقه کارگر -4 سخنران : اردشیر مهرداد

صدا download

یارانه ها، جمهوری اسلامی و طبقه کارگر -3 سخنران : اردشیر مهرداد

صدا download

یارانه ها، جمهوری اسلامی و طبقه کارگر -2 سخنران : اردشیر مهرداد

صدا download

یارانه ها، جمهوری اسلامی و طبقه کارگر -I سخنران : اردشیر مهرداد

صدا download

طرح "هدفمند کردن یارانه ها" ،هدف ها و پیامدها
گفتگو با محمد قراگوزلو

صدا download

طرح "هدفمند کردن یارانه ها" ، معنا و پیامدهای اجرای آن گفتگو با احمد سیف

صدا download

نقد و نظر با بهروز فراهانی بحران اقتصادی ایران و پیامدهای حذف یارانه ها

صدا download

اعتصاب بازار
گفتگو با تقی روزبه

صدا download