Barabari TV.

بهروز فراهانی: بحث آلترناتیو (۶) کیفرخواست ما علیه سرمایه داری

بحث آلترناتیو(۴) با بهروز فراهانی، سرمایه داری نئولیبرال و سرمایه مالی

بهروز فراهانی: مشخصات سرمایه داری نئولیبرال بخش دوم، تئوریها و نتایج

سرمایه داری نئولیبرال و ویژه گیهای آن، گفتگو با بهروز فراهانی

سیروس بینا: عروج پدیده ترامپ دربطن جهانی شدن سرمایه

اردشیر مهرداد: مولفه های سرمایه داری معاصر و رشد بربریت و نابرابری

جهانی شدن و بحران در نئولیبرالیسم، عروج ناسیونال پوپولییسم (۲)

جهانی شدن و بحران در نئولیبرالیسم، عروج ناسیونال پوپولیسم (۱)

بهروز فراهانی : نظم نوین جهانی و آغاز مجدد دنیای چند قطبی

تحولات جهان و اختلاف دیدگاه حول سوریه - گفتگو با حسن حسام

شبح فاشیسم از امریکا تا سوریه ، گفتگوی با دکتر یونس پارسا بناب

سیروس بینا : موازنه قدرت ، پایان پاکس امریکانا و آغاز جهان گلوبالیزه

گفتگوی رو در رو و بی تعارف سعید افشار با فروغ اسدپور

چرا بازگشت به هگل و مارکس بخش دوم...گفتار فروغ اسدپور(5

چرا بازگشت به هگل و مارکس ...گفتار فروغ اسدپورپژوهشگرمارکسیست (4)

تجربیات کارگران ترکیه ..گفتگوی بهروز خباز با ایلدیریم

تظاهرات 250 هزارنفری در برلین علیه پیمان تجارت آزاد

درباره امپریالیسم ، گفتاری از دکتر ناصر زرافشان

گفتگوی حسین نقی پور با چارلی براون از فعالان جنبش های اجتماعی در هانوفر- آلمان

بحران یونان ودلایل وراههای برون رفت از ان در گفتگوبا پروین اشرفی

یونان پس از رفراند وم .... موضوع گفتگوی بیژن سعید پور با بهروز فراهانی

فریبرز رئیس دانا درباره سرمایه داری و امپریالیسم - بخش دوم

گفتگوهایی با فریبرز رئیس دانا پیرامون سرمایه داری و امپریالیسم - بخش اول

آیا سوسیالیسم را میتوان در یک کشور بنا کرد ؟

گفتگوی آرش کمانگر با محمود صالحی پیرامون سومين نشست ايجاد تشكل سراسري كارگري

مروری بر سه موضوع در متن بحران خاورمیانه، گفتگو با تقی روزبه - 2

مروری بر بحران ساختاری مزمن جمهوری اسلامی، گفتگو با تقی روزبه - 1

برنامه تلویزیون برابری در ماهواره یکشنبه 16 فوریه

گفتگوی یاوراعتماد با بهروزخباز : " صدقه سبد " کالایی و مسئله تعیین حداقل دستمزد در ایران

محمد تقی سید احمدی : دلایل شکست " سوسیالیسم اردوگاهی "

دلایل شکست سوسیالیسم اردوگاهی- گفتگوی آرش کمانگربا محمد قراگوزلو

گفتگوی یاوراعتماد با هدایت سلطانزاده پیرامون فساد اقتصادی درایران

خسرو آهنگر : پیرامون اتحاد نیروهای چپ رادیکال -

امکان فروپاشی سرمایه داری :محمد قراگوزلو-آرش کمانگر

نرمش ، چرخش یا کرنش ؟ گفتگوی آرش کمانگر و محمد قراگوزلو

پیرامون جوانبی از چرخش در سیاست خارجی جمهوری اسلامی،گفتگوی حسین نقی پور با تقی روزبه

گزارش مجید میرزایی از تظاهرات ونکوور درمخالفت با راه اندازی جنگ برعلیه سوریه

گفتگوی نسرین ابراهیمی با اردشیر مهرداد بررسی جنبشهای اعتراضی در ترکیه-شیلی و برزیل

میزگرد پیرامون تحولات خاورمیانه و سرنوشت اسلام سیاسی ، با شرکت :علی دماوندی ، مجید دارابیگی ، بیژن سعیدی و حمید موسوی خلیفه

بحران انقلابی در مصر، گفتاری از مجید دارابیگی

نگاهی به اعتراضات توده ای در برزیل و ترکیه،گفتگو ی آرش کمانگر با یونس پارسابناب ، جامعه شناس و فعال سیاسی چپ

مراسم بزرگداشت تاسیس راه کارگر در 25 سال پیش, از آرشیو سازمان کارگران انقلابی ایران (کمیته مرکزی) بمناسبت 4 تیر سالروز راه کارگر

آکسیون مشترک به دعوت سندیکا های فرانسه در ژنو برای آزادی فعالان کارگری زندانی و برای اخراج عوامل جمهوری اسلامی از سازمان جهانی کار

موقعیت زنان کارگر ایران، گفتگوی علی دماوندی با شهلا دانشفر

اول ماه مه2013 در لندن، گزارش علی دماوندی

گزارشی از اجلاس اکوسوسیالیستها در نیویورک و اهمیت محیط زیست برای جنبش کارگری - سوسیالیستی . گفتگوی آرش کمانگر با نسیم صداقت .

گزارش مهرنوش اشترانی از مراسم اول ماه مه در هانوفر آلمان در گغتگو با جلیل محمودی از فعالان کارگری

مسکن کار و پروژۀ نئولیبرالیستی، گفتگوی نسرین ابراهیمی با اردشیر مهرداد

اول ماه مه روز همبستگی جهانی کارگران، گفتار سیاسی از علی دماوندی

میزگرد کارگری به مناسبت روز جهانی کارگر با حضور بیژن سعیدپور... بهروز فراهانی و علیرضا نوایی

ویژگی ها و موانع تشکل های مستقل کارگری در ایران ، گفتگوی علی دماوندی با ایوب رحمانی

مرگ مارگارت تاچر و میراث سیاسی او، گفتاری از علی دماوندی

برنامه 14 آپریل تلویزیون برابری در ماهواره

نگاهی به چگونگی و مضامین دوازهمین فوروم اجتماعی جهانی - گفتگوی بیژن سعیدپور با بهروز عارفی

نگاهی به نشست دوم تشکلهای چپ و کمونیست و پاسخی به داعیه های رفیق محمد رضا شالگونی ، گفتگوی بیژن سعیدی با حسن حسام

نگاهی به فرازهائی از حرکت سیاسی اجتماعی ایران در سال 91 و بحران ساختاری جمهوری اسلامی، در گفتگوی حسین نقی پور با تقی روزبه

درس هائی از انقلاب 57 ایران و نگاهی به اوضاع سیاسی کنونی، میزگرد با شرکت بیژن سعیدپور، حسن حسام و بهروز فراهانی

نگاهی به صحنۀ سیاسی ایران، گفتگوی ابراهیم آوخ و بهروز فراهانی

جنبش های نوین ضدسرمایه داری در سال 2012 و چشم انداز پیش رو ،گفتگوی حسین نقی پور با پیران آزاد

برخی جوانب خیزش مردم مصر علیه شکل گیری دیکتاتوری جدید و برای دفاع از مطالبات انقلاب، گفتگوی حسین نقی پور با تقی روزبه

بحران نظام سرمایه داری و بازتاب آن ... در گفتگوی مجید دارابیگی با تقی روزبه... حبیب ریاحی و حسن حسام بخش دوم

ببحران نظام سرمایه داری و بازتاب آن ... در گفتگوی مجید دارابیگی با تقی روزبه... حبیب ریاحی و حسن حسام بخش اول

بیانیه کموناریوم در تظاهرات 18 تیر پاریس

گفتگوی حمید جهان بخش با احمد سیف اقتصاد دان و استاد دانشگاه در مورد ایده اروپای مشترک و بحران بدهی ها-بخش سوم

حذف یارانه ها و گرانی فلاکت بار، گفتاری از مجید دارابیگی

گفتگوی حمید جهان بخش با احمد سیف اقتصاد دان و استاد دانشگاه در مورد ایده اروپای مشترک و بحران بدهی ها-بخش 2

پیرامون گردهمائی وسیع نیروهای جنبش نوین ضدسرمایه داری در فرانکفورت ، گفتگو با پیران آزاد از شرکت کنندگان در این گردهمائی

گفتگوی حمید جهان بخش با احمد سیف اقتصاد دان و استاد دانشگاه در مورد ایده اروپا مشترک و بحران بدهی ها

انتخابات فرانسه و یونان و تأثیرات آن بر اتحاد یه اروپا.... گفتار سیاسی بهروز فراهانی

تحولات سیاسی اروپا در سالگرد جنبش نوین ضدسرمایه داری ،گفتگوی حسین نقی پور با پیران آزاد

نگاهی به مهمترین مختصات جنبش وال استریت - گفتگوی آرش کمانگر با یونس پارسا بناب ...بخش اول

نگاهی به مهمترین مختصات جنبش وال استریت - گفتگوی آرش کمانگر با یونس پارسا بناب ...بخش دوم

نود و نه درصدی ها , شعر جدیدی از حسن حسام

مناظره بهروز فراهانی و تقی روزبه پیرامون مختصات جنبش های ضدسرمایه داری جهان امروز..مرحله دوم بخش دوم

مناظره بهروز فراهانی و تقی روزبه پیرامون مختصات جنبش های ضدسرمایه داری جهان امروز..مرحله دوم بخش اول

جنبش ضد سرمایه داری در سالی که گذشت ، مروری بر نقاط قوت و ضعف آن - گفتگوی آرش کمانگر با آرش عزیزی

مناظره بهروز فراهانی و تقی روزبه پیرامون مختصات جنبش های ضدسرمایه داری جهان امروز.. بخش دوم

مناظره بهروز فراهانی و تقی روزبه پیرامون مختصات جنبش های ضدسرمایه داری جهان امروز.. بخش اول

جهانی دیگر ممکن است. جنبش اشغال وال استریت و عدالت اجتماعی . گفتگوی ویدا هوشیار با ناصر زرافشان

گفتگوی یاور اعتماد با پیران آزاد پیرامون تداوم جنبش ضد سرمایه داری جهانی و زمینه های آن در ایران

جنبش ضد سرمایه داری در امریکا ، گفتگوی آرش کمانگر با رضا کیا از فعالین " مارکسیست اومانیست " در شیکاگو

گفتگوی یاور اعتماد با پیران آزاد پیرامون جنبش ضد سرمایه داری جهانی و عوام فریبی رژیم اسلامی

گزارش از آکسیون ضد سرمایه داری ونکوور در 15 اکتبر در ونکوور و گفتگو با نسیم صداقت

گفتگوی ابراهیم آوخ و بهروز فراهانی پیرامون اشغال وال استریت و زمینه های گسترش آن

ضرورت گفتمان ضد سرمایه داری در مبارزه برای حفظ محیط زیست - گفتار سیاسی آرش کمانگر

گزارش شهاب سیروان از تظاهرات ضد سرمایه داری در بروکسل

هژمونی امریکا و اروپای کوتوله
رجرزخوانی مقامات رژیم اسلامی ایران و دولت امریکا علیه یکدیگر
نقد و نظر با بهروز فراهانی

صدا download

ارزیابی از تلاش ها برای ایجاد تشکل سراسری کارگران
گفت و گوی بهروز خباز با محمود صالحی

صدا download

ترامپ در برابر اروپا
تظاهرات گسترده علیه ترامپ در لندن
نقد و نظر با بهروز فراهانی

صدا download

خبرهای مبارزات مردمی در ایران
سولماز اسکندری

صدا download

سرنگونی، رژیم چنج، ثبات منطقه
سیاست و رویکرد چپ رادیکال چیست؟
نوشته ای از عبدی کلانتری، گپ سعید افشار، بهروز خباز

صدا download

سرنگونی، رژیم چنج، ثبات منطقه
سیاست و رویکرد چپ رادیکال چیست؟
نوشته ای از عبدی کلانتری، گپ سعید افشار، بهروز خباز

صدا download

بیژن جزنی از رهبران و نظریه پردازان چپ و چریک های فدائی خلق
دفاعیات در دهه چهل، در زندان و جایگاه و نقش در سازمان سچفخا
گفتگو با میهن جزنی رفیق و همسر بیژن جزنی

صدا download

در خاورمیانه پرتنش، اتحاد سوسیالیست های خاورمیانه چه می گوید؟ چه می خواهد؟ گام های آغازین برای شکل گیری شبکه و گفتگو و پیوند فعالان سوسیالیست خاورمیانه گفتگو با فریدا آفاری

صدا download

درگذشت فیدل کاسترو رهبر انقلاب کوبا
نقدونظر با بهروز فراهانی

صدا download

انتخابات امریکا و پدیده های از چپ و راست. برنالد سندرز و دونالد ترامپ نقد و نظر با بهروز فراهانی

صدا download

تاملاتی در باره خارج از محدوده. نگاهی به پژوهش ها درباره حاشیه نشینان کلان شهرها جنگ ِ مرگ و زندگیِ ِ حاشیه نشینان برای تسخیر شهر گفتگو با محمد غزنویان

صدا download

آیا همه پرسی در یونان گامی است در پایان بخشیدن به بحران اقتصادی کنونی یا حرکتی به سوی دموکراسی؟ نقد و نظر با بهروز فراهانی

صدا download

سالی می رود سالی می آید . نگاهی به پشت سر ، نگاهی به پیش رو!
نقد و نظر با بهروز فراهانی

صدا download

عبور از دیوار برلین ، از آن جنگ سرد تا این جنگ سرد - نقد و نظر با بهروز فراهانی

صدا download

مذاکرات و گفتگوهای قدرت های جهانی 5+1 با جمهوری اسلامی ایران
بُرد بُرد یا عقب نشینی کامل رژیم جمهوری اسلامی از پروژه برنامه هسته ای؟
گفتگو با مهران مصطفوی

صدا download

نقد و نظر با بهروز فراهانی
سقوط هواپیمای مسافری مالزی در شرق اوکراین
تهاجم اسرائیل به غزه از زمین و هوا جنایت علیه بشریت!

صدا download

تحولات عراق و اعلام همه پرسی برای استقلال کردستان
گفت و گو با یوسف اردلان و احمد اسکندری

صدا download

شاخص های وضعیت سیاسی ایران در شرایط کنونی
رژیم، اپوزیسیون، جنبش های مدنی و اجتماعی
گفتگو با اردشیر مهرداد پژوهشگر مارکسیست

صدا download

نقد و نظر با بهروز فراهانی
سالی که گذشت و سالی که می آید

صدا download

از ژنو تا داووس
دعوت حسن روحانی از شرکت ها و دولت ها برای سرمایه گذاری در ایران
گفتگو با خسرو آهنگر فعال و تحلیل گر سیاسی

صدا download

نقد و نظر با بهروز فراهانی
سالی می رود 2013 ..... سالی می آید 2014
نگاهی به پشت سر ، نگاهی به پیش رو

صدا download

دنیای آیندگان
ده ، بیست ، سی ، صد سال بعد! ؟

صدا download

موقعیت جنبش دانشجوئی در شرایط کنونی
گفتگو با بهزاد باقری و بهرنگ زندی

صدا download

فمینیسم امپریالیستی و جنگ علیه زنان در خاورمیانه
گفتگو با شهرزاد مجاب استاد دانشگاه تورنتو و پژوهشگر مسائل زنان

صدا download

نقد و نظر با بهروز فراهانی درگذشت ژنرال جیاپ آخرین بازمانده جنبش استقلال طلبانه و انقلاب ویتنام

صدا download

وضعیت سیاسی ایران ، وضعیت نیروهای چپ و کمونیستی ایران
آسیب شناسی تاثیر سرکوب های دهه 60 بر جریان های سیاسی 
از انشعاب های گذشته تا طرح ها و برنامه های حال و آینده
گفتگو با حمید تقوائی(حزب کمونیست کارگری)، حسن حسام(سازمان کارگران انقلابی- راه کارگر)

صدا download

نقد و نظر با بهروز فراهانی
سوریه گره گاه جهانی در شرایط کنونی

صدا download

بیانیه نویسندگان و فعالان سیاسی چپ ایران درباره اوضاع سوریه
گفتگو با مرجان افتخاری

صدا download

نقد و نظر با بهروز فراهانی
ادوارد اسنودن، حقوق شهروندی و معاهده های بین المللی

صدا download

ارزیابی از نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران 
جنگ قدرت بین رفسنجانی و خامنه ای
گفتگو با پیران آزاد تحلیل گر ضد سرمایه داری

صدا download

ارزیابی از نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران 
اتفاق خاصی نیفتاده ، چیزی در سیستم تغییر نکرده است. توهمات را باید دور ریخت! گفتگو با ناصر زرافشان

صدا download

افشاگری های ادوارد اسنودن درباره جاسوسی دستگاه امنیتی امریکا از شهروندان
اسنودن: دردفاع از آزادی، جاسوسی از شهروندان را افشا کرده ام
گفتگو با فرهاد بشارت 

صدا download

رادیو صدای زن   25 ژوئن 2013 
اخبار ، موسیقی ، نگاهی به اعتراضات ترکیه از منظر نقش زنان ، گفتگو با یک زن مهاجر مکزیکی در کانادا و ....

صدا download

کارگران ایران تنها نیستند. در دفاع از جنبش کارگری ایران
آکسیون در اعتراض به حضور نمایندگان رژیم جمهوری اسلامی در نشست سازمان جهانی کار در ژنو  
گزارش بهروز نوائی

صدا download

کارگران و انتخابات ریاست جمهوری حکومت اسلامی
بحث و گقتگوی منصور اسانلو – بهروز فراهانی

صدا download

اقتصاد ایران، خواسته های معیشتی مردم
تحلیل طبقاتی از انتخابات ریاست جمهوری
گفتگو با فریبرز رئیس دانا اقتصاددان

صدا download

گفتگوهای کارگری
جمع بندی از عملکرد و اختلافات درون سندیکای کارگران شرکت واحد
گفت و گوی بهروز خباز با منصور اسانلو (2)

صدا download

معضل سازمان یابی کارگران، موانع و ضرورت ها، میزگرد کارگری
با حضور بهروز خباز، فرخنده آشنا، محمد صفوی و منصور اسانلو

صدا download

وضعیت معیشتی کارگران و زحمت کشان در ایران و موقعیت جنبش کارگری
گفت و گو با فریبرز رئیس دانا

صدا download

پیرامون مبارزات سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه
گفت و گو با منصور اسانلو

صدا download

وضعیت عمومی کارگران و موقعیت فعالان کارگری
گفت و گو با محمود صالحی

صدا download

شعر و خاطرات کارگری
با علی پیچ گاه، نمایندۀ سابق شورای کارکنان صنعت نفت

صدا download

نقد و نظر با بهروز فراهانی
مساله نمایندگی ورابطه نمایندگان با مردم
زلزله سیاسی در فرانسه ، ماجرای رسوائی مالی ژنوم کائوزک وزیر اقتصاد و بودجه

صدا download

گفتگوهای کارگری ..... بهروز خباز
وضعیت عمومی کارگران و پیشبرد فعالیت های کارگری در آستانۀ اول ماه مه
گفت و گو با صادق کارگر فعال سندیکایی

صدا download

سالی می رود ..... سالی می آید
نگاهی به پشت سر نگاهی به پیش رو
سال 2139 آبستن چه رویدادهائی است؟ در افق پیش رو چه چیزی نمودار است؟

صدا download

گفت و گوهای کارگری
بررسی روند آسیب های اجتماعی و موقعیت جنبش کارگری
به بهانۀ تعیین حداقل دستمزد در ایران
در گفت و گو با مجید تمجیدی فعال کارگری

صدا download

نقد و نظر با بهروز فراهانی
اعتراضات مردم بلغارستان و خواست فراخوانی نمایندگان

صدا download

درگذشت هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا
بازتاب ها و نگاه های قطبی به چاوز
گفتگو با بهروز فراهانی

صدا download

گفتگوهای کارگری ..... بهروز خباز
تعیین حداقل دستمزد و نحوۀ سازمان یابی حول این مطالبۀ کارگری
گفت و گو با صادق کارگر فعال سندیکایی،

صدا download

تلاش مشترک احزاب و سازمانها و نهادهای چپ و کمونیست
برای ایجاد آلترناتیو سوسیالیستی
از آن نشست تا این نشست ؟
گفتگو با هلمت احمدیان

صدا download

نقد و نظر با بهروز فراهانی
اطلاعیه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه
درباره برکناری منصور اسالو از ریاست هیئت مدیره سندیکا

صدا download

گفت و گوهای کارگری ..... بهروز خباز
ملاحظاتی پیرامون ابهامات موجود در اطلاعیه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه
درباره برکناری منصور اسالو از ریاست هیئت مدیره سندیکا
با حضور محمود صالحی ، فرخنده آشنا

صدا download

سمت و سوی تحولات در ایران در سال جدید
گفتگو با پیران آزاد

صدا download

نقد و نظر با بهروز فراهانی
سالی میرود ..... سالی می آید
چشم انداز سال جدید سال 2013

صدا download

نقد و نظر با بهروز فراهانی
گسست نسلی؟ ضرورت پیوند نسل ها و انتقال تجربیات مبارزاتی

صدا download

کشته شدن 8 کارگر معدن در طبس، افزایش آمار حوادث کار
تغییرات ضدکارگری بر قوانین کار و تامین اجتماعی
گفتگو با بهروز خباز

صدا download

همه پرسی قانون اساسی در مصر
سکولارها دربرابر اسلام گرایان
گفتگو با پدرام فعال چپ آگاه به مسائل مصر

صدا download

نقد و نظر با بهروز فراهانی
بهار عربی، کشاکش انقلاب در مصر. صف بندی در برابر اسلام گرایان

صدا download

جوانان ایرانی و اسرائیلی،علیه جنگ، تحریم، اشغالگری و سرکوب دولتی
گفتگو با نرگس ساجدی از حلقه ایرانی اسرائیلی بر ضد جنگ

صدا download

حزب کمونیست چین و تحولات در آن کشور
نفد و نظر با بهروز فراهانی

صدا download

گفتگوهای کارگری گفتگوی بهروزخباز با مجید تمجیدی و غلامحسینی

صدا download

بازخوانی پرونده هسته ای ایران
انرژی هسته ای و مخاطرات زیست محیطی آن
گفتگو با محسن نجات حسینی فیزیک دان

صدا download

وضعیت شاهرخ زمانی فعال کارگری زندانی
نامه ی او به تشکل های کارگری و سازمان جهانی کار
گفت و گوی بهروز خباز با محمد اشرفی، از کمیتۀ حمایت از شاهرخ زمانی

صدا download

نقد و نظر با بهروز فراهانی
انتخابات ریاست جمهوری امریکا و مساله دمکراسی

صدا download

انتخابات ریاست جمهوری امریکا
تفاوت ها و شباهت های دو حزب جمهوری خواه و دمکرات
چرا انتخابات ریاست جمهوری آمريکا در همه کشورها مهم تلقی می شود ؟
ایرانی تباران و ایرانیان مهاجر و تبعیدی شهروند امریکا چگونه رای می دهند؟
گفتگو با یونس پارسابناب

صدا download

گفتمان ها و بحث های جاری در میان فعالان چپ در جهان امروز
گفتگو با فروغ اسدپور

صدا download

کشمکش بر سر برنامه هسته ای جمهوری اسلامی در ايران
طرح های مطرح در غرب
گفتگو با خسرو خسروانی

صدا download

کارزار جهانی برای آزادی فعالین کارگری!
فراخوان شورای نمایندگان نیروهای چپ و کمونیست
هفته همبستگی ۲۰ تا۲۷ اکتبر
گفتگو با هلمت احمدیان

صدا download

نقد و نظر با بهروز فراهانی
نوبل صلح برای اتحادیه اروپا !؟
خلف وعده حزب سوسیالیست فرانسه

صدا download

سقوط سریع ارزش ریال دلائل و پیامدها
سقوط ریال را با مسائل اقتصادی نمی توان توضیح داد
گفتگو با احمد سیف اقتصاددان

صدا download

دیکتاتوری سرمایه ، ورشکستگی اقتصاد یونان و مبارزات و خواسته های مردم
نقد و نظر با بهروز فراهانی

صدا download

گفت و گوهای کارگری شکل گیری سندیکای کارگران پروژه ای و فصلی آبادان؛ مفهوم استقلال تشکل های کارگری گفت و گو با علی مبارکی فعال کارگری (1)

صدا download

مبارزات ضد سرمایه داری
مردم در خیابان ها اما از صندوق های رای چیز دیگری در می آید؟
گفتگو با پیران آزاد تحلیل گر مسائل سیاسی

صدا download

نقد و نظر با بهروز فراهانی
بحران اقتصاد جهانی و مبارزات ضد سرمایه داری

صدا download

ویژگی های سرمایه داری و بورژوازی کنونی در ایران
گفتگو با احمد سیف تحلیل گر اقتصادی

صدا download

نقد و نظر با بهروز فراهانی
Occupy Wall St جنبش اشغال وال استریت ، جنبشی براى تغيير جهان

صدا download

جهانی دیگر ممکن است. جنبش اشغال وال استریت و عدالت اجتماعی . در گفتگو با ناصر زرافشان

صدا download

جایگاه نیروها و جریان های سوسیالیستی در جهان امروز
موانع و چشم انداز بدیل سوسیالیستی
بحث با حضور محمد رفیع محمودیان و فروغ اسدپور

صدا download

نقد و نظر با بهروز فراهانی
دیکتاتوری سرمایه و ورشکستگی اقتصاد یونان
پیرامون انتشار خبرهای برنامه ریزی حمله نظامی به ایران و مواضع طرفداران جنگ

صدا download

نقد و نظر با بهروز فراهانی
ده سال جنگ افغانستان، شکست ناتو

صدا download

ریشه های بحران اقتصادی یونان و تظاهرات و اعتراضات گسترده مردم
گفتگو با جلال ایجادی استاد اقتصاد دانشگاه در پاریس

صدا download