Barabari TV.

پیام جوانمیر مرادی از فعالین کارگری به مناسبت اول ماه مه روز

پیام محمد عبدی پور فعال کارگری به مناسبت اول ماه مه

با محمود صالحی : شرکت در انتخابات چه سودی برای کارگران دارد؟

با مجید دارابیگی: رفراندم ترکیه وچشم اندازها

با سحر صبا از فعالین نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ایران

پیام محمود صالحی فعال کارگری در ایران به مناسبت اول ماه مه

پیام آیت نیافر از فعالین کارگری در ایران به مناسبت اول ماه مه

دیدگاه ناصر زرافشان درباره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

با علی خدری : جنبش کارگری در سالی که گذشت

با اردشیر مهرداد : اهمیت نمایش انتخاباتی در نظام اسلامی

نجمه موسوی : از سکوت تا غوغا، نگاهی دیگر به سکسوالیته زن ایرانی

با رامین ثابت پیرامون فعالیت های کارگری او و جنبش کارگری آلمان

محورهایی در رابطه با نمایش انتخابات ، گفتار سیاسی از تقی روزبه

محمد رحیمی :نگاهی به کردستان در سه نقطه

حسن حسام : اهمیت مبارزه برای حد اقل دستمزد ومشکلات و موانع آن

لوح بهمن: هدایت سلطان زاده

نه شیاد نه جلاد، تحریم فعا ل مضحکه انتخابات: علی دماوندی

عمرمینایی :موقعیت جنبش کارگری ایران و وضعیت کارگران پناهجو در ترکیه

تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای پنجشنبه ۲۴ فروردین

نگاهی به سالی که آغاز شد با گریزی به سالی که گذشت . بخش سوم : ایران

نگاهی به سالی که آغاز شد با گریزی به سالی که گذشت ـ بخش دوم :

نگاهی به سالی که آغاز شد با گریزی به سالی که گذشت .بخش اول :

تلویزیون برابری برنامه پنجشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۶

مناظره شاهین نجفی و بهرام رحمانی و با حضور سعید افشار

جنبش کارگری ایران در سالی که گذشت گفتگوی بهروز خباز با ایوب رحمانی

برنامه تلویزیون برابری در ماهواره یکشنبه 26 مارس

نگاهی به موقعیت گروها و فعالین کارگری.... گفتگوی بهروز خباز با محمود قزوینی

بهزاد بارخدایی از فعالین نهادهای همبستگی با جنبش کارگری

تلویزیون برابری برنامه پنجشنبه ۱۰ فروردین

با بهمن مقصودلو پژوهشگر، مستند ساز وکارگردان موفق ایرانی

برنامه پنجشنبه سوم فروردین ماه ۱۳۹۶

حسن حسام:نگاهی گذرا به رویدادهای ایران در سالی که گذشت

ناصر زرافشان : بحران زیست محیطی و عوامل منطقه ای و جهانی

سمینار روز زن در ونکوور: سخنرانی سویل ، شهره و سلیمان

برنامه یکشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۵ تلویزیون برابری

تظاهرات در لندن علیه سیاست ریاضتی وخصوصی سازی

آخرین فرصت گل در گفتگو با مهدی اصلانی

فریبا ثابت : نگاهی گذرا به جنبش زنان در ایران و جهان

پیرامون فمینیسم، بحثی از سرور صاحبی

صدیق اسماعیلی : جایگاه دستمزد در مبارزه کارگری

محمد رحیمی : پایان داعش فرصتها وخطرات برای کردستان

دو گفتار از مینا پویا و نسرین ابراهیمی به مناسبت هشت مارس روز جهانی زن

تقی روزبه: آرایش جناح های رژیم در استانه انتخابات

ارزیابی از اقدامات گروه ها و فعالین کارگری پیرامون تعیین حداقل دست مزد

نگاهی به جنبش های اعتراضی در گفتگو با ستار وایوب رحمانی

ابراهیم آوخ :فلسطین ورژیم ترامپ وسیاستهای امریکا

سعیده صادق : بحران زیست محیطی درروززبانهای مادری

محمود صالحی: بحث حداقل دستمزد، چالش جنبش کارگری

سیروس بینا: عروج پدیده ترامپ دربطن جهانی شدن سرمایه

اردشیر مهرداد: مولفه های سرمایه داری معاصر و رشد بربریت و نابرابری

مجید دارابیگی :میراث چریک در پرتو نگاه به سیاهکل

نقش و موقعیت جنبش کارگری در انقلاب بهمن

برنامه یکشنبه ۱۲ فوریه ۲۰۱۷ تلویزیون برابری

برنامه پنجشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۵ تلویزیون برابری.ارزیابی از انقلاب در سالگرد آن

با هدایت سلطانزاده :انقلاپ پنجاه وهفت چگونه انقلابی بود؟

گفتگوی علی دماوندی با مجید دارابیگی :ارزیابی انقلاب وقیام بهمن ۵۷

گفتگوی بهروز خباز با صادق کارگر پیرامون فاجعه پلاسکو و حوادث کارگری در ایران

اردشیر مهرداد: ترامپیسم در سیاست خارجی به چه معناست؟

شبح نئوفاشیسم بر فراز پناهجویان و مهاجرین، با احمد پوری

کالبد شکافی فاجعه پلاسکو، با سعید افشار، بهروز خباز و آیت نیافر در ایران

با پروین اشرفی درباره مارش جهانی زنان در۶۰۰ شهر دنیا

ونکوور : تظاهرات زنان و مردان آزاده علیه سیاستهای دونالد ترامپ

برنامه یکشنبه ۲۲ ژانویه برابر با سوم بهمن ماه ۲۰۱۷

ابراهیم آوخ : سرگذشت هاشمی رفسنجانی درپنج دهه

درباره بازتاب مرگ رفسنجانی، نقش بی بی سی و شبه اپوزیسیون و رسالت چپ

جهانی شدن و بحران در نئولیبرالیسم، عروج ناسیونال پوپولییسم (۲)

جهانی شدن و بحران در نئولیبرالیسم، عروج ناسیونال پوپولیسم (۱)

بهروز فراهانی : نظم نوین جهانی و آغاز مجدد دنیای چند قطبی

با حسن حسام در باره مرگ مصلحت نطام وکارنامه نماد نظام

مجید دارابیگی: هاشمی سردار ویرانگری بود!

با پیران آزاد : هاشمی رفسنجانی نماد مصلحت نظام بود

با تقی روزبه درباره کارنامه هاشمی رفسنجانی

با شاهین نجفی در رابطه با کمپین طبل آزاد برای آزادی زندانیان سیاسی

کردستان تصویر وچشم انداز در گفتگو با محمد رحیمی

تلویزیون برابری : برنامه یکشنبه ۱۹ دیماه ۱۳۹۵

اندوه ماه خسته برای علی هشت ساله، گورخواب

ابراهیم آوخ : یاد علی رضا شکوهی در سال گرد اعدام او

بهروز خباز با بهروز فراهانی پیرامون آسیب شناسی جنبش کارگری

با بهروزعارفی : نگاهی به رویدادهای مهم سال 2016

گفتگوبا حسن حسام : نگاهی به مسائل ایران و منطقه

مروری بر پدیده ترامپ ، گفتگو با اردشیر مهرداد

با حسن حسام درباره حق رای عمومی و شورای همکاری نیروها

شبکه های رسانه ای نوظهور در ایران، پروژه های امنیتی :با هژیر پلاسچی

با غلامرضا غلامحسینی پیرامون اعتراضات اخیر رانندگان شرکت واحد

تلویزیون برابری : برنامه یکشنبه 18 دسامبر 2016

تلویزیون برابری : پنجشنبه 15 دسامبر2016، ویژه سالروز جنبش ۲۱ آذر

رژیم اسلامی در هراس از حضور معنوی جانباختگان اهل قلم

بهروز خباز با ایوب رحمانی : پیرامون آسیب شناسی جنبش کارگری

با حسن حسام : 1 - در باره مرگ فیدل کاسترو. 2- پیروزی دونالد ترامپ.

تلویزیون برابری : برنامه پنجشنبه ۱۱ آذر 1395

بهروز فراهانی : دلایل پیروزی ترامپ و عواقب آن

تقی روزبه : دلایل پیروزی ترامپ و عواقب آن

آیت نیافر و اصلان جوادزاده : تجمع کارگران علیه تغییرقانون کار

گفتار سیاسی در سالگرد قتلهای زنجیره ای

چهارمین نشست شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

بهرام رحمانی با صالح مسلم رهبر حزب دمکراتیک کردستان سوریه

صدمین سالگرد انتشار کتاب درباره امپریالیسم، بخش دوم: سیروس بینا

یار مهربان و عزیزمان پرویز برادران از میان ما رفت !

انتخابات ایالات متحده،چرایی انتخاب ترامپ!

با کاروان هورام روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل کردستان در عراق

محمد رحیمی : تعرض فاشیستی اردوغان به کردها واپوزیسیون

ونکوور :در اعتراض به اقدامات فاشیستی رژیم ترکیه

صدمین سالگرد کتاب درباره امپریالیسم - بخش اول: فریبرز رئیس دانا

تلویزیون برابری برنامه یکشنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۵

گفتگو با فریبرز رئیس دانا پیرامون تجمع در کنار مقبره کوروش

اسعد رشیدی : اوضاع سیاسی اجتماعی پیش و بعد از اشغال موصل

برنامه تلویزیون برابری : یکشنبه 30 اکتبر

مجید دارابیگی :آیا موصل باتلاق جدید خاورمیانه خواهد شد؟

بهروز فراهانی: پیرامون تغییرات جدید قانون کار در ایران

محمد رحیمی : بحران خاورمیانه:جنگ موصل وحلب

حسن حسام ، روبن مارکاریان و یدی شیشوانی در اتحاد نیروهای چپ

تلویزیون برابری : برنامه یکشنبه ۲ آبان ۱۳۹۵

تلویزیون برابری : برنامه پنج شنبه 29 مهر1395

یادمان جانباختگان دهه شصت وتابستان 67 در لندن

بررسی اصلاحیه قانون کار در گفتگو با ستار رحمانی

موقعیت معلمان ایران در سال تحصیلی جدید در گفتگو با ستار رحمانی

گزارش یادمان کشتار زندانیان سیاسی : پاریس 8 اکتبر

حسن معارفی پور : وضعیت پناهندگی و آرایش نیروهای سیاسی در آلمان

با دکتر بهرام زندی از اعضای کمیته رهبری حزب سبز امریکا

برنامه تلویزیون برابری یکشنبه 18 مهر 1395

نه فراموش شدنی نه بخشودنی! جنبش دادخواهی - بخش دوم

نه فراموش شدنی نه بخشودنی! جنبش دادخواهی - بخش اول

با ابراهیم آوخ در رابطه با جنبش دادخواهی ، و اظهارات سعید مرتضوی .

یادمان جانفشانان دهه ی شصت، هانوفر- آلمان

پیام محمود صالحی و ترانه ای از شیرین مهربد در مراسم - تورنتو

مراسم یادمان در ونکوور 17 سپتامبر 2016

با علی دماوندی پیرامون قانون کار و تغییرات انجام شده در آن

با خسرو بوکانی پیرامون قانون کار و تغییرات انجام شده در آن

عکس العملهای رژیم اسلامی درسالگرد قتل عام زندانیان سیاسی

مینو همیلی، خاطرات او و دیدگاهش درباره افشاگری منتظری

با مهرنوش شفیعی پیرامون قانون کار و تغییرات انجام شده در آن

با مجید تمجیدی پیرامون قانون کار و تغییرات انجام شده تدر آن

ونکوور : اعتراض به جنگ و جنایت در سوریه و در همبستگی با مقاومت روژاوا

بیاد شاهرخ زمانی در اولین سالگرد قتل او

با ستار رحمانی پیرامون قانون کار و تغییرات انجام شده در آن

با مهرنوش شفیعی پیرامون تظاهرات پرستاران در سوئد

با سیاوش دانشور پیرامون قانون کار و تغییرات انجام شده در آن

Conference about extermination of political prisoners

گزارش کنگره 21 سازمان راه کارگر

برنامه یکشنبه چهارم سپتامبر2014

با صادق کارگر پیرامون قانون کار و تغییرات انجام شده در آن

ابراهیم آوخ :انتشارنوار صوتی ایت الله منتظری وتاثیرات آن

با اصلان جوادزاده پیرامون قانون کار و تغییرات انجام شده در آن

با آیت نیافر پیرامون قانون کار و تغییرات انجام شده در آن

با علی رضا نوایی پیرامون قانون کار و تغییرات انجام شده در آن

مرسده قائدی : قتلعام زندانیان سیاسی وشکست سکوت وانکار

تلویزیون برابری: پنجشنبه ۱۱ شهریور

دهه خونین ۶۰ :با مجید میرزایی شاعر و زندانی سیاسی

فاجعه زیست محیطی : حمیلانیسگیلی ، دماوندی و دارابیگی

قتلعام زندانیان سیاسی: با خاطره معینی، شکوفه سخی و مرسده قائدی

گفتگو با ماذده سلطانی پیرامون وضعیت پدرخود در زندان

با اصلان جوادزاده پیرامون وضعیت جنبش کارگری در ایران

گفتگو با محمد ملکی پیرامون جنایات رژیم در دهه 60

سوسیال فوروم جهانی مونتریال: با بهروز فراهانی

سوسیال فوروم جهانی: با پروین اشرفی و گزارش آرش کمانگر

محمد رحیمی : اوضاغ سیاسی در کردستان وسیاست حزب دمکرات ...

میزگرد وضعت سیاسی ایران . خسرو آهنگر ، علی دماوندی ،سعید افشار

با مهدی اصلانی پیرامون انتشار فایل صوتی منتظری در باره جنایت رژیم

مروری بر یک تجربه موفق اجتماعی در تبعید، گفتگو با اصغر اسلامی

ارزیابی از تحولات خاورمیانه : حبیب ریاحی و مجید دارابیگی

هدایت سلطان زاده :پیرامون دلایل و پیامدهای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا

مناظره پیرامون مبارزات اخیر فعالین جنبش کارکری

با بهرام رحمانی درباره اوضاع سیاسی حساس ترکیه

سیامک قبادی : پیرامون سوسیال فوروم جهانی ۹ تا ۱۴ اوت

تشکلهای چپ ایرانی- امریکای شمالی در سوسیال فوروم جهانی

تلویزیون برابری برنامه یکشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۵

تراژدی کودک - همسری، گفتگو با سوسن بهار

بهروز خباز با اکبر زارعین : درباره خواستها و مبارزات معلمان ایران

ترکیه به کدام سو میرود: یکشنبه سوم مرداد 1395

گفتگوی سیامک قبادی با تقی روزبه درباره اوضاع ترکیه

تلویزیون برابری برنامه پنجشنبه ۳۱ تیر

محمد رحیمی : کردستان ایران وعملیات مسلحانه حزب دمکرات

آگهی دربارۀ تغییر ماهوارۀ پخش کنندۀ تلویزیون برابری

دیدگاه سیروس بینا در مورد خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا

گزارش کمیته تحقیقات بریتانیا در گفتگوبا ابراهیم آوخ

دلایل ونتایج خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا :با اردشیر مهرداد

بخش دوم گفتکو با حسن حسام در باره وجوه مختلف برجام

تلویزیون برابری :برنامه پنج شنبه ۷ ژوئیه ۲۰۱۶

تلویزیون برابری برنامه یکشنبه 13 تیر 1395

تلویزیون برابری : 30 جون 2016

بررسی تأثیرات اجتماعی و سیاسی فوتبال

تلویزوین برابری : برنامه یکشنبه ۶ تیر

موقعیت زنان عرب خوزستان درگفتگوبا سعیده صادق

تلویزیون برابری : برنامه پنجشنبه ۳ تیر

ابراهیم آوخ:تظاهرات مردم پاریس علیه لایحه قانون کار

تلویزیون برابری: یکشنبه 30خرداد 1395

گفتگو بامسعود نقره کار پیرامون فاجعه حمله به کلوپ همجنسگرایان

برنامه یکشنبه 12 ژوئن 2016 تلویزیون برابری

آکسیون علیه جمهوری اسلامی در کنفرانس سازمان جهانی کار

اعتصابات فرانسه، گفتگوی فرزین ایرانفر با بهروز فراهانی

گفتگوی با علی رضا نوایی . تظاهرات در مقابل سازمان جهانی کار

آکسیون کارگری ۴ ژوئن ۲۰۱۶ در ونکوور کانادا

شلاق رژیم اسلامی سرمایه بر پیکر طبقه کارگر ایران

تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای یکشنبه ۱۶ خرداد

مجید دارابیگی: نگاهی به آرایش جناحبندیهای رژیم

تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای پنجشنبه ۱۳ خرداد

مصاحبه با اکرم رحیمی همسر جعفرعظیم زاده فعال کارگری زندانی

شب همبستگی با جنبش کارگری ایران در استکهلم

برنامه ۲۶ ماه مه ۲۰۱۶تلویزیون برابری

ياد بود كوتاهي از زندگي عليرضا شكوهي

تلویزیون برابری : برنامه یک شنبه 22 مه 2016

تلویزیون برابری برنامه پنجشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵

گفتگوی آرش کمانگر با محمود صالحی فعال کارگری

تلویزیون برابری : یک شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵

تظاهرات روز جهانی کارگر در استکهلم

اعتصاب کویت وتغییرات سیاسی در عربستان

سمینار کارگری ونکوور:کمانگر، اشرفی، بیانی ،ماندگار

تلویزیون برابری برنامه : یکشنبه 8 مه 2016

مه سرخ: سروده عیدی نعمتی برای مراسم روز جهانی کارگر

برنامه تلویزیون برابری :پنجشنبه پنجم ماه مه

مارش و مراسم اول ماه مه ۲۰۱۶ در هانوفر

مراسم همبستگی و جشن اول ماه مه در ونکوور

گزارش تظاهرات و سخنرانیها ی اول ماه مه در ونکوور کانادا

صحنه هایی از تظاهرات اول ماه مه 2016 در پاریس

برنامه یکشنبه اول ماه مه 2016

محمد مالچو : ریشه های معضلات اقتصادی و دورنمای آن پس از برجام

گفتگوی بهروز خباز با شهاب برهان پیرامون مضمون و سنت اول ماه می

حسن حسام و رحمان حسین زاده درباره تعیین حداقل دستمزد کارگران

بحران نظام جهانی سرمایه و رشد جنبشهای نوین ضدسرمایه داری

پیران آزاد : درباره سوسیال فوروم جهانی

جنبش شب بیداران در پاریس با بابک و یونس

مناظره در پالتاک : حق رای عمومی و رابطه آن با دولت کارگری

تلویزیون برابری : یکشنبه 17 آوریل 2016

گزارش احسان ثابت از آکسیون کارگری ونکوور

سیامک مؤیدزاده : معرفی بولتن انگلیسی اخبار جنبش کارگری ایران

دستفروشان کارگران اخراجی و تهیدستان حاشیه نشین. بهروز خباز

دکتر سیروس بینا : اسناد پاناما بزرگترین نشت اطلاعات سری در جهان

در دفاع ازنطام فدرال دمکراتیک، آلترناتیو دمکراتیک و انسانی رژوا

فرانکفورت: سخنرانی بهزاد، حسام، لاجوردی، تقوایی، مازوجی و فاتح شیخ

محمد رحیمی : فدرالیسم دمکراتیک ،نظامی آلترناتیو برای خاورمیانه

سخنرانی ابراهیم آوخ دریادمان رفیق تراب حق شناس

کمون پاریس : برنامه ای از ابراهیم آوخ و شهزاد سرمدی

موقعیت زنان ایران در سالی که گذشت درگفتگو با ناهید ناظمی

مصاحبه فرهاد شعبانی با حسن حسام

نسرین ابراهیمی: نگاهی به مباحثات جدید فمینیستی

ویژه برنامه نوروزی 24 مارس 2016

گفتگو با پیروز زورچنگ پیرامون فجایع تروریستی بروکسل

شادباش نوروزی فریبرز رئیس دانا در ایران

شادباش نوروزی آیت نیافر

شادباش نوروزی بهروز خباز

شادباش نوروزی رزرین کمانگر

شادباش نوروزی محمد رحیمی

شادباش نوروزی ناصر زرافشان

شادباش نوروزی علی آل کوثر

برنامه نوروز ۱۳۹۵ تلویزیون برابری

شادباش نوروزی حمیلا نیسگیللی

شادباش نوروزی غلامرضا غلامحسینی

سمینار ونکوور: به مناسبت روز جهانی زن

تلویزیون برابری برنامه یکشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۴

الهه امانی:جنبش جهانی زنان: پیشرفت یا پسرفت؟

محمد رحیمی : اوضاع کردستان در چهار کشور - تظاهرات لندنیها علیه سکوت و

تظاهرات هشت مارس در مونتریال کانادا

۱۱۰ سال مبارزه زنان جهان در یک کلیپ زیبا

ستار رحمانی : تظاهرات معلمان وکارگران و کارمندان خدماتی در انگلیس

گفتگو با آیت نجفی کارگران فیلم آواز بی سرزمین

تظاهرات روز جهانی زن در تورنتوی کا نادا

بیانیه کانون صنفی معلمان ،پسا برجام ومسئله دستمزدها

نگاه روشنفکران و فعالان چپ عرب به اوضاع سوریه و....

تاريخچه هشت مارس روز جهاني زن

پیرامون نتایج نمایش انتخابات، گفتار سیاسی از حسن حسام

تلویزیون برابری پنج شنبه 3 مارس

روز جهانی زبان مادری، گفتگوی فرزین ایرانفر با هدایت سلطانزاده

تلویزیون برابری برنامه : یکشنبه 9 اسفند 1394

بهروز خباز،بهرام رحمانی :فجایع انسانی در کردستان ترکیه

یادمان پیکار کارگران خاتون آباد - هانوفر

تلویزیون برابری برنامه پنجشنبه ۶ اسفند 1394

فرزین ایرانفر با بهروز خباز: پیرامون نمایش انتخابات

آرش کمانگر با مجید دارابیگی : درباره انتخابات انتخاب شده گان

حسن حسام : مضحکه انتخاباتی و اهمیت سیاست تحریم فعال

فرزین ایرانفر با مجید تمجیدی : انتخابات و موضع انتخاب بین بد و بدتر

تلویزیون برابری: برنامه یکشنبه دوم اسفند ماه 1394

تلویزیون برابری برنامه : پنجشنبه 18 فوریه 2016

بهروز فراهانی: درباره مضحکه انتخاباتی هفتم اسفند

گفتگو با روزارین کمانگر از فعالین جامعه زنان آزاد شرق کردستان

هانوفر : آکسیون علیه جمهوری اسلامی و انتخابات فرمایشی

تلویزیون برابری برنامه یکشنبه ۱۴ فوریه

گفتگوی با عمر مینایی درباره تعیین حداقل دستمزد و انتخابات

سخنرانی فریبا ثابت در یادمان رفیق تراب حق شناس

از انقلاب نافرجام تا انتخابات پسا برجام . فریبرز رئیس دانا

تلویزیون برابری : برنامه 11 فوریه 2016

گفتار هفتم فروغ اسدپور : زمین و انسان

برنامه یکشنبه ۷ فوریه، ویژه سالگرد انقلاب ۵۷

تلویزیون برابری : برنامه ۱۵ بهمن ۱۳۹۴

گزارشی از آخرین وداع با رفیق تراب حق شناس

بخش ششم گفتار فروغ اسدپور در پاسخ به پرسشها

گفتگوی بهروز خباز با محمد مالجو پیرامون مقوله تشکل یابی کارگران

تظاهرات در پاریس : كارزار اعتراض به سفر روحانى

مراسم گرامیداشت رفیق تراب حق شناس در ونکوو

محمد رحیمی : موقعیت کنونی کردستان ایران ،عراق،سوریه و ترکیه

گفتگوی بهروز خباز با سیلی غفاردر کنفرانس فمنیستهای انترناسیونالیست

شادیارعمرانی و بهرنگ زندی: شرکت یا تحریم انتخابات

گزارش بهروز فراهانی از گردهمائی اعتراضی به سفر روحانی

برنامه یکشنبه 4 بهمن 1394

اعتراض به سفر روحانى به فرانسه،به ٣٧ سال زندان، شكنجه و كشتار

تلویزیون برابری برنامه پنجشنبه 21 ژانویه2016

پسا برجام و رویای گشایش اقتصادی و سیاسی، مجید دارابیگی

آکسیون حمایت از مردم کردستان ترکیه در ونکوور ۱۷ ژانویه

ونکوور: یادبود مادر بهکیش و همه مادران جانباختگان راه آزادی

کنسرت شاهین نجفی به دعوت مراکز فرهنگی در هانوفر

برنامه یکشنبه ۱۷ ژانویه ۲۰۱۶

برنامه 14 ژانویه برابر با 24 دی ماه 1394

برنامه یکشنبه ۲۰ دی۱۳۹۴

برنامه ششم توسعه وجنبش کارگری علی دماوندی و رضا رشیدی

پنجشنبه ۷ ژانویه ، بحران سوریه از منظر دو دیدگاه در چپ

تحولات جهان و اختلاف دیدگاه حول سوریه - گفتگو با حسن حسام

تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای یکشنبه ۱۳ دی

شبح فاشیسم از امریکا تا سوریه ، گفتگوی با دکتر یونس پارسا بناب

تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای پنجشنبه 31 دسامبر

گفتار تحلیلی تلویزیون برابری : سالی که گذشت ، سالی که می آید

گفتگوی با فریبرز رئیس دانا پیرامون تعیین حداقل دستمزد

بازهم درباره کلاف سردرگم سوریه ، گفتگو با مرجان افتخاری

میز گرد کارگری بخش 2 : حمایت های بین المللی از جنبش طبقه کارگر ایران

سیروس بینا : موازنه قدرت ، پایان پاکس امریکانا و آغاز جهان گلوبالیزه

اهداف اردوعان در سرکوب کردها در گفتگو با محمد رحیمی

برنامه پنجشنبه 24 دسامبر 2015 تلویزیون برابری

گفتگو با مجید تمجیدی پیرامون تعیین حداقل دستمزد کارگران

بهروز خباز در میز گرد مبارزه جنبش کارگری و میراث دهه شصت

میزگرد کارگری با ابراهیم آوخ ، بهروز فراهانی و حسن حسام

گفتگوی رو در رو و بی تعارف سعید افشار با فروغ اسدپور

تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای پنجشنبه 17 دسامبر

سیاست ها ی ترکیه وایران در کردستان- گفتگو با محمد رحیمی

نگاهی به انتخابات اخیر فرانسه ، گفتگوی آرش کمانگر با بهروز عارفی

گفتگوی بهروز خباز با آیت نیافر پیرامون تعیین حداقل دستمزد

گقنگوی بهروز خباز با حفیض اخگر از جنبش علیه بیکاری در افغانستان

چرا بازگشت به هگل و مارکس بخش دوم...گفتار فروغ اسدپور(5

گفتگو با پیران آزاد و بهروز فراهانی درباره بحران زیست محیطی

وضعیت سیاسی ایران پس از برجام و ...گفتگوی با حسن حسام

جنبش کارگری ،پس از توافقات هسته ای در گفتگو با رضا رشیدی

برنامه یکشنبه 6دسامبر -15 آذر ماه تلویزیون برابری

گفتگوی بهروز خباز با شاهین نجفی خواننده و ترانه سرای معترض

تلویزیون دریچه : نگاهی به بحران خاورمیانه در گفتگو با تقی روزبه

برنامه تلویزیون برابری در ماهواره 3 دسامبر

سخنرانی نسیم صداقت ، پریسا عبیدی و پروین اشرفی بمناسبت ۲۵ نوامبر

غزه ،فاجعه ای زیست محیطی وانسانی در حال وقوع است

برنامه یکشنبه 29 نوامبرتلویزیون برابری

چرا بازگشت به هگل و مارکس ...گفتار فروغ اسدپورپژوهشگرمارکسیست (4)

موقعیت زنان پناهنده در اردوگاههای پناهندگی اردن

زنان خاورمیانه ،افغانستان ،ایران وکردستان در گفتگو با دیانا نامی

تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای پنجشنبه 26 نوامبر

مروری بر پروندۀ باز قتل های سیاسی زنجیره ای اهل قلم

گفتگو با حمیلا نیسگیلی بمناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان

خوف تروریسم ، شوق راسیسم ! گفتگو با پیروز زورچنگ در بلژیک

توهین و تحقیر به ترک زبانان و ستم اتنیکی گفتار فروغ اسدپور 3

تلویزیون برابری برنامه یکشنبه 22 نوامبر 2015

گفتگوی بهروز خباز با بهرام رحمانی در رابطه با وقایع آذربایجان

پنجشنبه 19 نوامبر تلویزیون برابری

نگاهی به آمارهای دولتی . گفت و گوی بهروز خباز با فریبرز رئیس دانا

آسیب شناسی اپوزیسیون چپ گفتگوی سعید افشار با فروغ اسدپور(2)

موقعیت فعالان اجتمایی درکردستان درگفتگو با محمد رحیمی

تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای پنجشنبه 12 نوامبر

ميزگرد كارزار اعتراض به سفر روحانى به فرانسه

آسیب شناسی اپوزیسیون چپ گفتگوی سعید افشار با فروغ اسدپور

گفتگو با محمد آزادگر درباره اعتراضات توده ای درآذربایجان

تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای یکشنبه 8 نوامبر

انتخابات ترکیه و تاثیر آن بر روی کردها. گفتگو با محمد رحیمی

انتخابات ترکیه گفتگویی با مجید دارابیگی

بررسی وضعیت جنبش معلمان ایران در گفتگویی با ستار رحمانی

گفتگو با " سپیده " و " له وا " دو پناهجوی اعتصابی در بلغارستان

گفتگو با " سپیده " و " له وا " دو پناهجوی اعتصابی در بلغارستان

اعتراف رفسنجانی در مورد قصد ساخت بمب اتمی، گفتگو با تقی روزبه

پیامهای سازمانهای سیاسی به مراسم بزرگداشت شاهرخ زمانی

جهان از نگاه روشنفکران و فعالان چپ عرب

ایرج جنتی عطایی شاعر ازاده در بزرگداشت شاهرخ زمانی

برنامه تلویزیون برابری در ماهواره پنج شنبه 29 اکتبر

پیامهای بهروز خباز و محمد اشرفی به مراسم شاهرخ زمانی در لندن

بزرگداشت یاد شاهرخ زمانی در شهر لندن

کتاب محمد غزنویان با عنوان تاملاتی در باره ی خارج از محدوده

ابراهیم آوخ : خیزش جدید مردم فلسطین ، دلایل و ویژه گی های آن

برنامه یکشنبه سوم آبانماه برابر با 25 اکتبر 2015

ویدئو کلیپ یادمان شاهرخ زمانی

گزارش برابری از آکسیون ونکوور در حمایت از مردم فلسطین

گفتگوی بهروز خباز با نمایندگان کارگران خودرو سازی آلمان

علل رکود در اقتصاد ، گفتگو با دکترفریبرز رئیس دانا

تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای پنجشنبه 22 اکتبر

بهروز عارفی : خشونت و مبارزه در فلسطین اشغالی

حسن حسام : درباره احکام سنگین علیه سه هنرمند ایران

تجربیات کارگران ترکیه ..گفتگوی بهروز خباز با ایلدیریم

گفتگو با حفیظ راسخ عضو شورای رهبری حزب همبستگی افغانستان

گفتگوی بهروز خباز با رامین ثابت فعال کارگری

برگزاری بزرگداشت شاهرخ زمانی در استکهلم بخش دوم

گفتگوبا حسن حسام.. ایران بعد از قرارداد هسته ای

علی پیچگاه و مظفر فلاحی در بزرگداشت شاهرخ زمانی

تظاهرات 250 هزارنفری در برلین علیه پیمان تجارت آزاد

برگزاری بزرگداشت شاهرخ زمانی در استکهلم بخش اول

تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای یکشنبه 11 اکتبر 2015

یادمان کشتار زنداینان سیاسی در - هانوفر ، بخش دوم

حسن حسام : ده اکتبر روز جهانی مبارزه برای لغو مجازات اعدام

یادمان کشتار زنداینان سیاسی در - هانوفر ، بخش اول

تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای پنجشنبه 8 اکتبر

مجید دارا بیگی : دخالت روسیه و جنگ بر سر سوریه

پیرامون نظرات شاهرخ زمانی و واکنش ها به قتل او

گفتگوی بهروز خباز با ستار رحمانی پیرامون مبارزات معلمین

برنامه یکشنبه چهارم اکتبر تلوییون برابری

بزرگداشت شاهرخ زمانی در پای دیوار کمون پاریس

برنامه ماهواره ای پنجشنبه اول اکتبر2015

بحران محیط زیست ، آخرین داده ها ، جدیدترین شوک ها

بحران پناهندگی ، گفتگو با حسن معارفی پور

بیست و هفتمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی-لندن

کشتار زندانیان سیاسی در پاریس ـ بخش دوم

آکسیون در هانوفر ،اعتراض به قتل دولتی شاهرخ زمانی

برنامه تلویزیون برابری یکشنبه 27ـ09 ـ 2015

سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در پاریس ـ بخش اول

سومین ویژه برنامه قتل شاهرخ زمانی

گفتگوی با ناصر زرفشان پیرامون قتل شاهرخ زمانی

نینا زمانی پیرامون آرمانهای شاهرخ زمانی و مرگ او

برای قربانیان بمب های شیمیائی حلبچه منوچهر رادین

اعتراض به قتل رفیق شاهرخ زمانی در لندن

تظاهرات پاریس در اعتراض به قتل شاهرخ زمانی

مراسم گرامیداشت شاهرخ زمانی در ونکوور

آکسیون استکهلم در اعتراض به قتل شاهرخ زمانی

تظاهرات در تورنتو در اعتراض به قتل شاهرخ زمانی

دومین ویژه برنامه گرامیداشت شاهرخ زمانی

پیام اکبر معصوم بیگی به گردهمایی کشتار زندانیان سیاسی برلین

گفتگو با محمد اشرفی پیرامون قتل شاهرخ زمانی

برای شاهرخ زمانی ، شعرجدید حسن حسام با صدای شاعر

تظاهرات یکصد هزار نفره مردم لندن در حمایت از پناهندگان

عمر مینایی :جایگاه شاهرخ زمانی در جنبش ضد سرمایه داری

گفتگو با محمد اشرفی سخنگوی کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

تلویزیون برابری ویژه برنامه گرامیداشت شاهرخ زمانی

مراسم خاکسپاری شاهرخ زمانی در تبریز

بحران پناهندگی از منظر راست و چپ ، گفتگو با فروغ اسدپور

مجمع عمومی کانون نویسندگان ، گفتگو با فریبرز رئیس دانا

درباره امپریالیسم ، گفتاری از دکتر ناصر زرافشان

تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای یکشنبه 13Sep 2015

برنامه پنجشنبه دهم سپتامبر 2015 تلویزیون برابری

سخنرانی سمیه رستم پور ، سعیده سعادت و شهین نصرتی

پیرامون کشتار زندانیان سیاسی در دهۀ شصت ، گفتگو با فریده ثابتی

از مظلومیت تا مقاومت :تجربه زنان ایزدی و کوبانی

تلویزیون برابری - در سوگ همکار رسانه ای مان ناصر یوسفی

مراسم یادبود آلان ، قلیب و ریحانه کوردی در ونکوور شنبه ۵ سپتامبر

برنامۀ یکشنبه 6 سپتامبر تلویزیون برابری

موج پناهندگی و فاجعه انسانی در اروپا ، گفتگوی ارش کمانگر با احمد پوری در هلند

مراسم یادمان جانباختگان در ونکوور کانادا ۲۹ اوت ۲۰۱۵

کنگره بیستم سازمان راه کارگر ، مصاحبه پیروز زورچنگ با حمیلا نیسگیلی و ایرج حیدری

تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای یکشنبه 30 آگوست 2015

تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای پنجشنبه 27 آگوست

راهکارهای توانبخشی زنان :سمیه رستم پور وماهان حیدری

روجا فضائلی، شکیبا شاکر حسینی وفهمیه فرسایی در کنفرانس پژوهشهای زنان

دوکتاب ،دوگفتگو :شادی امین و شورا مکارمی

زهرا رسولی :زنان افغانستان در گرداب جنگ و خشونت

گفتگوی حسین نقی پور با چارلی براون از فعالان جنبش های اجتماعی در هانوفر- آلمان

نقش ستم های مضاعف درتشدید ناامنی برای زنان- میزگردبنیاد پژوهشهای زنان

تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای پنجشنبه 20 آگوست

شعرخوانی شاداب وجدی ،شیرین رضویان ، زیبا کرباسی وبا عکاسی مریم اشرافی

نگاهی به تحولات خاورمیانه در گفتگو با هدایت سلطانزاده و مجید داربیگی

گفتگوی بهروز خباز با سیلی غفار پیرامون نیروی کار زنان افغان

16 Aug 2015 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای یکشنبه

گفتگو با مجید دارابیگی درباره اقدامات تروریستی رژیم ایران و تحولات کردستان

علیه فراموشی درسالگرد تابستانهای خونین دهه 60

پنچشنبه 22 مرداد 1394 برابر با 13 اوت2015

گفتگوی بهروز خباز با بهروز فراهانی پیرامون تشکیل کلکتیو سندیکاها...

بحران یونان ودلایل وراههای برون رفت از ان در گفتگوبا پروین اشرفی

ارزیابی از جنبش کارگری با بهروزخباز و بهروز فراهانی

در افشای برنامۀ تلویزیونی بی بی سی برای توجیه شکنجه

حلقه گمشده ،گفتگویی با باقر مرتضوی درباره آخرین کتابش

گفتگوی بهروز خباز با عبید کبیر عضو رهبری حزب همبستگی افغانستان

تلویزیون برابری برنامه یکشنبه 2 اوت2015

بحران سیاسی در ترکیه، گفتگوی حسین نقی پور با دکتر اسعد رشیدی

برنامه تلویزیون برابری در ماهواره 30 جولای 2015

برنامه تلویزیون برابری یکشنبه 26 ژوئیۀ 2015

توافق وین و پیامدهای آن حسن حسام صلاح مازوجی حسین منصوری در تلویزیون شورایی

تظاهرات معلمان ؛ قتلعام داوطلبین سوسیالیست ترکیه و یاد شاملو

برنامه پنجشنبه 23 ژوئیه 2015 اول مرداد 1394

گفتگو با دکتر محمد قره گوزلو در ایران پیرامون توافقنامه هسته ای وین

گفتگوبا هدایت سلطان زاده در باره توافق هسته ای ایران و 5+1

گفتار سیاسی هفته : جام زهر دوم ، اینبار با طعم هسته ای

تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای یکشنبه 19 جولای 2015

توافقنامه وین از منظر کارگران پیشرو ، گفتگو با عمر مینایی فعال کارگری

توافق اتمی رژیم اسلامی ودلایل آن :گفتار سیاسی تلویزیون برابری

برنامه پنجشنبه 16 ژوئیه 2015 تلویزیون برابری

کنفرانس بنیاد پژوهشهای زنان در لندن برگزار میشود:زنان صلح و امنیت

برنامه تلویزیون برابری یکشنبه 12ژوئیه 2015

یونان پس از رفراند وم .... موضوع گفتگوی بیژن سعید پور با بهروز فراهانی

مذاکرات هسته ای ایران ...موضوع گفتگوی بیژن سعید پور با بهروز عارفی

تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای پنجشنبه 9 جولای 2015

آکسیون در ونکوور در دفاع از حق حضور زنان در استادیومهای ورزشی

تلویزیون برابری برنامۀ یکشنبه 5 ژوئیه 2015

یادی از زنده یاد خسرو شاکری پژوهشگر ارزندۀ چپ، از آرشیو تلویزیون برابری

گفتگوی یاور اعتماد با رضا وضعی پیرامون قاچاق مواد مخدر توسط سپاه پاسداران

برنامه تلویزیون برابری در ماهواره پنج شنبه 2 جولای 2015

حمید نوشادی : مضامین مجمع عمومی نهادهای همبستگی با جنبش کارگری

ناصر زرافشان : تاملی بر مفهوم روشنفکری و درک های آشفته از آن

گفتگو با انوشه گلشن در تهران یک سال پس از طرح افزایش جمعیت

اوین از نگاه زندانیان دونظام :مرسده قائدی و ناهید ناظمی

آکسیون اعتراضی در هانوفر - آلمان، علیه موج سرکوب و اعدام

تلویزیون برابری :یکشنبه 7 تیر 1394 برابر با 28 ژوئن 2015

تاسیس صندوق همیاری با کارگران ایران در لندن

تظاهرات مردم بریتانیا علیه سیاست نئولیبرال در گفتگوبا ستار رحمانی

تشدید آزار واذیت و زندانی کردن معلمان: : در گفتگو با ستار رحمانی

برنامه پنجشنبه 4 تیرماه 1394

تلویزیون دمکراسی شورایی : با ارش کمانگر درباره موج اخیر اعدامها

بهروز خباز یا فریبرز رئیس دانا پیرامون بحران بیکاری و تبعات آن

سازمان راه کارگر سی و هفتمین سال حیات خود را جشن میگیرد.

رژیم اسلامی در دست انداز اوج کرنش در خارج ، موج توحش در داخل

جهان از نگاه روشنفکران وفعالان چپ عرب -اوضاع سوریه

اکبرزارعین موانع رفتاری فردی و اجتماعی در شکل گیری تشکلات مردمی

جنسیت و ورزش زنان ، گفتگوی مهناز قزللو با الهه ایمانیان و پروانه حسینی

تظاهرات 250 هزارنفره مردم بریتانیا علیه سیاست ریاضت اقتصادی

برنامه تلویزیون برابری یکشنبه 21 ژوئن 2015

تلویزیون برابری برنامه یکشنبه 24 خرداد 1394

شادیار عمرانی : انتخابات ترکیه از منظر چپ اجتماعی و رادیکال

تحولات خاورمیانه ، بخش دوم: ...

تحولات نوین خاورمیانه ، بخش اول : بهروز فراهانی و ارش کمانگر

تلویزیون برابری برنامه پنجشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۴

مجید دارابیگی : انتخابات ترکیه ، آغازفصلی نو

نقد سکسیزم ، گفتگوی مهناز قزللو با سه فعال جنبش زنان

برنامه تلویزیون برابری یکشنبه 17 خرداد 1394

برنامه ۴ ژوئن ، نگاهی به سالگرد سرکوب کانون فرهنگی خلق عرب

گفتگوی آرش کمانگر با شادی امین درباره انتشار کتاب جنسیت x

برنامه۱۰ خرداد ، دور جدید مذاکرات هسته ای ، مجید دارابیگی و تقی روزبه

ونکوور :آکسیون ۳۰ مه در دفاع از کارگران و زندانیان سیاسی ایران

موسسین کانون فرهنگی خلق عرب در روز بین المللی زبان مادری

گفتگو با مهرنوش شفیعی در سوئد پیرامون کارزار ۳۰ مه

برنامه تلویزیونی برابری : ۷ خرداد ۱۳۹۴

تلویزیون دریچه : حمیلا نیسگیلی درباره تبعیض و خشونت علیه زنان

تلویزیون برابری ۳ خرداد ۱۳۹۴

تلویزیون برابری ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴

اعتصاب و اعتراض سراسری معلمان در هفتۀ معلم ،گفتگو با ستار رحمانی

گفتگوی کوثر ال علی با علی معارج

درباره حزب کارگری ، مناظره اسماعیل سپهر و تقی روزبه

لندن -تظاهرات روز جهانی همبستکی کارگران

تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای پنجشنبه 14 مه 2015

تلویزیون برابری: برنامۀ یکشنبه 10 ماه می 2015

گفتگوی بهروز خباز با یکی از پرستاران, ناصر آغاجری و نسرین ابراهیمی

تلویزیون برابری برنامه7 مه 2015

جمعبندی از روز کارگر در ایران : با غلامرضا غلامحسینی

مراسم اول ماه مه اتحادیه کارگری یونیفور

اول ماه مه در ونکور کاناد

فریدۀ ثابتی : نگاهی بر بودجۀ 94 دولت روحانی و حرکت فاشیستی خانۀ کارگر

جنبش معلمین

تلویزیون برابری : یکشنبه ۳ مه ۲۰۱۵ ویژه روز جهانی کارگر

تلویزیون برابری ویژه برنامه ۱۱ اردیبهشت روز جهانی کارگر

اول ماه مه 2015 در هانوفر آلمان - تلویزیون برابری

کوثر آل علی : یاد مبارز جانباخته رفیق محمد عبودی

بررسی مبارزه معلمان ایران-ستار رحمانی

سرودی برای کارگران زندانی وعموم زندانیان سیاسی

گفتار سیاسی بمناسبت اول ماه مه نسرین ابراهیمی

ویژه برنامه اول ماه مه ، گفتگوی بهروزخباز با ۱۱ فعال کارگری

نئولیبرالیسم و تاثیرآن برطبقه کارگر، گفتگوی بهروزخباز با نسرین ابراهیمی

الزامات مبارزه کارگری در شرایط کنونی کدامند -علی دماوندی

فاجعه انسانی و تراژدی مرگ پناهجویان از استرالیا تا اروپا ، فرشته حسینی

تلویزیون برابری:26 آپریل 2015

مجید دارا بیگی : نقطه از سر خط ، عدم تفاهم بر سر تفاهم لوزان

تلویزیون برابری : سوم اردیبهشت ۱۳۹۴

بهروز فراهانی : نگاهی به جنبش کارگری ایران در استانه اول ماه مه

گفتگوبا محمد عبدی پور: جنبش کارگری ایران در استانه اول ماه مه

گفتگو با بهروز عارفی پیرامون بحران خاورمیانه

تلویزیون برابری30 فروردين 1394 : ادامۀ گفت و گوها پیرامون تفاهم هسته ای

برنامه پنجشنبه 16 آپریل 2015 تلویزیون برابری

بحران یمن ، گفتگو با کوثر آل علی

برنامه تلویزیون برابری یکشنبه ۲۳ فروردين ۹۴ ۱۳

تلویزیون برابری: ' تفاهم ' هسته ای رژیم ایران و قدرتهای 1+5 در لوزان

تفاهم هسته ای ؟ گفتگوبا اکبر معصوم بیگی

تفاهم لوزان ؟ گفتگوبا فریبرز رئیس دانا

تلویزیون برابری : گزارش از فوروم اجتماعی جهانی6 1 فروردین 1394

تلویزیون برابری : برنامه ماهواره ای پنجشنبه ۱۳ فروردین ۱۳۹۴

برنامه تلویزیون برابری یکشنبه 29 مارس 2015 برابر با 9 فروردین 1394

تلویزیون برابری : برنامه شش فروردین ۱۳۹۴

گزارش آرش کمانگر از آکسیون : " ما فرخنده هستیم " در ونکوور کانادا

گزارش منیژه محمدزاده و سعید افشار از اعتراضات ایرانیان در زمان برگذاری فوتبال ایران و سوئد

گفتگو ی بیژن سعید پوربا ابراهیم آوخ در موردانتخابات اسراییل و نتایج آن

مجید دارا بیگی : مروری بر رویدادهای مهم ایران در سال ۹۳

تراژدی فرخنده ! گفتگو با سیلی غفار سخنگوی حزب همبستگی افغانستان

تلویزیون برابری : ویژه برنامه نوروز ۱۳۹۴

تلویزیون چشم انداز : ویژه برنامه نوروزی با احسان ثابت و آرش کمانگر

پیام حانم انصاری از تعاونی زنان کوی سیزده آبان تهران

پیام اسماعیل عبدی از اعضای کانون صنفی معلمین بمناسبت نوروز 1394

پیام خانم وثوقی از مدافعان حقوق کودکان به مناسبت نوروز 1394

پیام و گزارش منصوره بهکیش به مناسبت نوروز و مراسم خاوران

پیام ناصر زرفشان به مناسبت نوروز 1394

پیام نوروزی اکبر معصوم بیگی ( نویسنده ) و فریبرز رئیس دانا ( اقتصاددان )

پیام نوروزی سه فعال کارگری : محمود صالحی ، آنا آزادفر و محمد عبدی پور

تلویزیون برابری: برنامه پنجشنبه ۱۹ مارس ۲۰۱۵

علی دماوندی : گفتاری بمناسبت نوروز ۱۳۹۴

علیرضا نوا یی : جمع بندی ازجنبش کارگری در یک سال گذشته ـ بخش سوم

راهپیمایی ۱۴ مارس علیه لایحه جدید کانادا با گزارش و تحلیل صفار ساعد

کارگران ایران در سال ۹۳ ، گفتگو با عمر مینایی فعال کارگری در ایران

تلویزیون برابری : برنامه یکشنبه ۱۵ مارس ۲۰۱۵

علیرضا نوا یی : جمع بندی ازجنبش کارگری در یک سال گذشته ـ بخش دوم

تقی روزبه : بحران جانشینی بر بستر بحران ساختاری جمهوری اسلامی

علیرضا نوا یی : جمع بندی ازجنبش کارگری در یک سال گذشته ـ بخش اول

تلویزیون برابری: برنامۀ پنجشنبه 12 مارس

طوماری در دفاع از حق پناهندگی یا علیه آن ؟!

تلویزیون برابری : برنامه یکشنبه ۸ مارس ۲۰۱۵

گفتگوی با نوشین شفاهی بمناسبت هشت مارس

بی حقی تاریخی زن،گفتگویی با ناهید ناظمی

پاسخ شادیارعمرانی به دو پرسش ارش کمانگر بمناسبت هشت مارس

هشت مارس روز همبستگی بین المللی زنان برای آزادی و برابری

گفتگو با نسرین ابراهیمی : روز جهانی زن در پرتو تجربه درخشان زنان کوبانی

برنامه تلویزیون برابری : پنجشنبه ۵ مارس ۲۰۱۵

مرجان افتخاری : ۸ مارس و سالروز تظاهرات تاریخی ۱۷ اسفند ۵۷

روزجهانی زبانهای مادری بخش هفتم - ناصر ابوالفوز

روز جهانی زبان مادری در لندن -بخش ششم

تلویزیون دریچه : باحسن حسام درباره آزادی بی قید و شرط

علائمی از سراسری شدن جنبش کارگری و نیز پای سخن سه معلم

موانع وشیوه های سازماندهی جنبش کارگری: بهروز خباز با بهروز فراهانی

برنامه تلویزیون برابری : یکشنبه اول مارس -دهم اسفند

روزجهانی زبانهای مادری بخش پنجم-علی دماوندی

تلویزیون برابری : برنامه پنجشنبه 26 فوریه 2015

روز جهانی زبانهای مادری در لندن بخش چهارم

روز جهانی زبان مادری در لندن -بخش سوم

روز جهانی زبان مادری در لندن -بخش دوم

روز جهانی زبان مادری در لندن -بخش اول

فریبرز رئیس دانا درباره سرمایه داری و امپریالیسم - بخش دوم

فریبرز رئیس دانا درباره سرمایه داری و امپریالیسم - بخش سوم

چشم انداز: احسان ثابت درباره تشکل کارگری و با پروین اشرفی درباره یونان

برنامه تلویزیون برابری : یکشنبه 22 فوریه

برنامه تلویزیون برابری در ماهواره پنج شنبه 19 فوریه 2015

سخنرانی صفار ساعد و سوگند علیخواه در ونکوور پیرامون مختصات انقلاب ۵۷

جهان از نگاه روشنفکران وفعالان چپ عرب- در سالگرد انقلابات مصر وتونس

انقلابی که مغلوب شد ، گفتگوی آرش کمانگر با محمد قره گوزلو- بخش دوم

انقلابی که مغلوب شد ، گفتگوی آرش کمانگر با محمد قره گوزلو- بخش اول

تلویزیون برابری: برنامۀ پنجشنبه 12فوریۀ 2015

جهان از نگاه روشنفکران و فعالان چپ عرب -فاجعه محیط زیستی در ایران

اعتصاب سراسری معلمان ایران -گفتگوی علی دماوندی با ستار رحمانی

یادمان کارگران جانباختۀ خاتون آباد - کانون همبستگی- هانوفر

مناظره بهروز فراهانی و تقی روزبه : ماهیت سیریزا و نقش چپ رادیکال

گفتار سیاسی بمناسبت 22 بهمن :انقلابی که شکست خورد

تلویزیون برابری : یکشنبه 8 فوریه 2015

ویژیگی های جنبش کارگری در ایران - ستار رحمانی و علی دماوندی

تلویزیون برابری : پنجشنبه 5 فوریه 2015

گفتگوی یاور اعتماد با عزت مصلی نژاد پیرامون کتاب جرایم و مجازات در اسلام

تلویزیون چشم انداز : گفتگو با حسن حسام بمناسبت سالگرد انقلاب ۵۷

مجید دارابیگی : درباره آزادسازی کامل شهر کوبانی و اوضاع منطقه

بهروز خباز با نگین شیخ الاسلامی : ضعف و قدرت جنبش زنان در ایران

تلویزیون برابری : برنامه یکشنبه اول فوریه 2015

مصاحبه بیژن سعید پور با حسن حسام.....آزادی بی حد و حصر و استثناء

مصاحبه بیژن سعید پور با بهروز فراهانی :انتخابات یونان ، پیروزی چپ و پی آمدهای آن

تلویزیون دمکراسی شورایی - حسن حسام و حسین منصوری درباره حماسه سیاهکل

بهروز فراهانی درباره مرگ ملک عبدالله و مجیزگویی دول غربی

برنامه ماهواره ای پنجشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۳

بیاد مادر زرین نجاتی ... گفتگو با او از آرشیو برابری

تلویزیون برابری : برنامۀ یکشنبه 25 ژانویۀ 2015

آرش کمانگر: درباره تلویزیون برابری و پیامهای بینندگان

گفتگو با امیرمحسن محمدی دراسترالیا پیرامون اعتراض وسیع پناهجویان

جهان از نگاه روشنفکران و فعالان چپ عرب - قتل عام تحریریه شارلی ابدو

تلویزیون برابری : برنامه پنجشنبه دوم بهمن 1393

برنامه تلویزیون برابری : یکشنبه 18ژانویه 2015

گزیده ای از گفتگوهای سعید افشار .. تراژدی حمله به دفتر شارلی ابدو

تلویزیون برابری : یکشنبه ۲۱ دیماه ۱۳۹۳

گفتگو با خسرو آهنگر درباره مسائل اخیر جنبش کارگری ایران

بهروز عارفی پیرامون تراژدی ۷ ژانویه در پاریس و دلایل رشد تروریسم اسلامی

گفتگوی یاور اعتماد با مسعود نقره کار تجدید آرایش فعالیت کانون نویسندگان

تلویزیون برابری برنامه پنجشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۳

تلویزیون برابری : مینا پویا ، ملاحظاتی در باره تشکل سراسری کارگری

تشکل سراسری کارگری:امیرجواهری ، خسروآهنگر و یدی شیشوانی

تلویزیون چشم انداز۳ ژانویه ، گفتگو با محمود صالحی و علیرضا نوایی

حقوق بشر اسلامی .. موضوع گفتگوی یاور اعتماد با مسعود نقره کار

برنامه تلویزیون برابری یکشنبه ۴ ژانویه ۲۰۱۴

تلویزیون برابری : برنامۀ پنجشنبه اول ژانویۀ 2015

بهروز فراهانی : نگاهی به رویدادهای مهم سال ۲۰۱۴

دمکراسی شورایی : حسن حسام،توکل ،فراهانی ،جهان درسالی که گذشت

برنامه تلویزیون برابری در ماهواره 28 دسامبر 2014

گفتگوی یاور اعتماد با مسعود نقره کار پیرامون زمینه های نژادپرستی در آمریکا

جهان از نگاه روشنفکران و فعالان چپ عرب

گفتگوهایی با فریبرز رئیس دانا پیرامون سرمایه داری و امپریالیسم - بخش اول

برنامه تلویزیون برابری : پنجشنبه 25 دسامبر 2014

گفتگوی علی دماوندی با علی خدری پیرامون تشکل سراسری کارگران ایران

گفتگو با دکتر یونس پارسابناب درباره مسائل اخیر ا مریکا

برنامه تلویزیون برابری : یکشنبه 21 دسامبر 2014

بازخوانی پرونده ترور و قتلهای زنجیری سیاسی عقیدتی رژیم اسلامی ایران

بهروز فراهانی : اعتراف سنای امریکا به استفاده وسیع سیا از شکنجه

گفتگو با محمد اشرفی، بخش دوم : حزب انقلابی کارگری

برنامه 18دسامبر2014گفتگوبا محمد اشرفی : تشکلهای پایه ای طبقه کارگر

تلویزیون چشم انداز: گفتگو با آرش کمانگر و بیژن یاشار در مورد ستم ملی

برنامه تلویزیون برابری : یکشنبه 14دسامبر2014

گفتگوی ابراهیم آوخ و حسن حسام درباره بحث تشکل سراسری کارگری

مصاحبه بیژن سعید پور با بهروز عارفی در مورد مسئله فلسطین و اتفاقات جدید

تلویزیون برابری : پنجشنبه 11 دسامبر2014

جهان از نگاه روشنفکران و فعالان چپ عرب .این بار حاشیه نشینان

با رضا رشیدی پیرامون تغییرات قانون کار وربودن نان از سفره ها

گفتگوی بهروز خباز با احمد شهید گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل

تلویزیون برابری : برنامۀ یکشنبه 7 دسامبر2014

تلویزیون برابری پنجشنبه ۴ دسامبر ۲۰۱۴

موج جدید اعتراضات توده ای درامریکا ، گفتگو با وریا مدرسی

سفر به فلسطین اشغالی ، گفتگوی آرش کمانگر با مرجان افتخاری

برنامه تلویزیون برابری در ماهواره 30 نوامبر 2014

تلویزیون برابری :پنجشنبه 27 نوامبر 2014

با مینا آغاجاری از فعالین جنبش زنان در ایران بمناسبت 25 نوامبر

گفتگوی یاور اعتماد با اسماعیل عبدی دبیر کانون صنفی معلمین ایران

جهان از نگاه روشنفکران و فعالان چپ عرب

علی دماوندی وایوب رحمانی پیرامون تشکل سراسری کارگران ایران

تلویزیون برابری یکشنبه 23 نوامبر 2014

تلویزیون تیشک : با ابراهیم آوخ ، بحران خاورمیانه و چشم انداز آن

مرجان افتخاری :روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان

تلویزیون برابری پنجشنبه 20 نوامبر 2014

مجید دارابیگی : قصاص و دستگاه قضایی رژیم اسلامی

برنامه 16 نوامبر 2014 تلویزیون برابری:

رضا رشیدی : پیرامون تشکل سراسری کارگران

گفتگوی بهروز خباز با غلام حسینی از فعالین کارگری در ایران

تلویزیونی برابری :برنامه پنج شنبه 13 نوامبر 2014

آیا سوسیالیسم را میتوان در یک کشور بنا کرد ؟

گفتگوی مهناز قزلو با مهوش علاسوندی و بیژن فتحی

تلویزیون برابری : برنامۀ یکشنبه 9 نوامبر2014

تلویزیون برابری : پنجشنبه 6 نوامبر 2014

سخنرانی پروین اشرفی در روز جهانی همبستگی با کوبانی

شجاع ابراهیمی: درباره مختصات تشکل مستقل کارگری

گفتگو با الهه امانی پژوهشگر مسائل زنان

دمکراسی شورایی:محمد اشرفی ، آرش کمانگر و اعظم نوری- انقلاب اکتبر

ونکوور کانادا : روز همبستگی بین المللی با مقاومت مردم کوبانی

تلویزیون کومه له : گفتگو با حسن حسام درباره مقاومت کوبانی

تلویزیون برابری برنامۀ یکشنبه 2 نوامبر 2014

عليه جنايت سازمان يافته ی دولتی اسيد پاشی

حجاب و اسید - گفتگوی آرش کمانگر با پروین اشرفی

گفتگوی ابراهیم آوخ و حسن حسام پیرامون کانون نویسندگان ایران در تبعید

علیرضا نوائی : نگاهی به حرکات و اعتراضات کارگری در یک سال گذشته

برنامه تلویزیون برابری در ماهواره 30 اکتبر2014

گفتگوی بهروز خباز با داود رضوی پیرامون تغییر قانون کار

گفتگوی آرش کمانگر با محمود صالحی پیرامون سومين نشست ايجاد تشكل سراسري كارگري

مصاحبه مهناز قزلو با ماریا رشیدی پیرامون جنایت زنجیره ای اسیدپاشی

تلویزیون برابری پنجشنبه 23 اکتبر 2014

نقش زنان در کوبانی ، گفتگو با نگین شیخ و نهیر پاله

حمیلا نیسگیلی : تشدید آپارتاید جنسی در ایران و فاجعه اسید پاشی

تلویزیون برابری : برنامۀ یکشنبه 19 اکتبر

بهروز فراهانی : آیا سوسیالیسم را میتوان در یک کشور بنا کرد ؟

سودابه اردوان ،هنر در مقاومت زندان

تلویزیون برابری : پنجشنبه 24 مهرماه 1393

علی اشرافی : شعر و ادبیات زندان نگاهی به شعرهای محمد نفیسی

علی دماوندی گزارشی از خاورانهای سراسر ایران

نسرین ابراهیمی : کوبانی و ویژیگهایش

دریچه : گفتگو با تقی روزبه پیرامون کوبانی

سخنرانی آرش کمانگر ، آناهیتا رحمانی ، امید فریاد و محسن رضوانی

تلویزیون برابری یکشنبه 12 اکتبر2014

با علیرصا نوائی در باره قوانین کار و کارگری در یکسال گذشته

کوبانی تجربه ای ماندگار گفتار: سیاسی از حسن حسام

کوبانی و جایگاهش در مقاومت خاورمیانه : با کوثرآل علی

نبرد کوبانی در گفتگوبا محمد رحیمی

تلویزیون برابری . برنامه 9 اکتبر 2014

علیه اعدام ریحانه جباری : هانوفر یکشنبه 5 اکتبر

تلویزیون برابری برنامۀ 5 اکتبر 2014

مقاومت مردم کوبانی در مقابل داعشب : با دکتر اسعد رشیدی

تلویزیون برابری برنامه پنجشنبه 2 اکتبر 2014

تلویزیون برابری : برنامه ششم مهرماه برابر با 28 سپتامبر 2014

گفتگو با محمد پورعبدالله همبند زندانی اعدام شده ، محسن امیراصلانی

سالگرد کشتار خونین تابستان 67 در پاریس ـ بخش چهارم

سخنرانی مهدی اصلانی در مراسم یادمان ونکوور

سالگرد کشتار خونین تابستان 67 در پاریس ـ بخش سوم

سالگرد کشتار خونین تابستان 67 در پاریس ـ بخش دوم

سالگرد کشتار خونین تابستان 67 در پاریس ـ بخش اول

کوثر ال علی : سالگرد جنگ ایران و عراق

بحران زیست محیطی : آرش کمانگر و نسیم صداقت

تلویزیون برابری یکشنبه 21 سپتامبرر گفتگو با باقر ابراهیم زاده

اکبر معصوم بیگی : مجمع اخیر و سه دوره فعالیت کانون نویسندگان ایران

سیمین دبیری : زندانیان سیاسی زن در دهه شصت

تلویزیون برابری : 18 سپتامبر2014

گفتگوی بهروز خباز با محسن نیکومنش پیرامون کارگران مهاجر افغان

پاسخی بر چرایی اصل عدم فراموشی و بخشش

تلویزیون برابری:یکشنبه 14 سپتامبر ۲۰۱۴

با مهناز قزللو : پیرامون تاسیس سازمان فرا نرم گرایان ماناو

بهروز فراهانی : دلایل پیدایش داعش و نقش امپریالیسم

امیر یعقوبعلی : در کنفرانس بنیاد پژوهشهای زناان در امریکا

چشم انداز : گفتگو با پیروز زورچنگ و رضا پورکریمی

سخنرانی جلوه جواهری در ۲۵ مین کنفرانس بنیاد پژوهشهای زنان

سخنرانی دلارام علی در ۲۵ مین کنفرانس بنیاد پژوهشهای زنان

تلویزیون برابری یکشنبه 7 سپتامبر 2014

سخنرانی نیکزاد زنگنه در ۲۵ مین کنفرانس بنیاد پژوهشهای زنان

تلویزیون برابری : برنامه ۴ سپتامبر ۲۰۱۴

محمد رحیمی : در باره اوضاغ کردستان و عروج داعش

سالار حسامی : درباره اقلیم کردستان و بحران عراق

محمد قراگوزلو: نگاهی به بیلان یکساله دولت حسن روحانی

چشم انداز : با وریا مدرسی

گفتگوی یاور اعتماد با بهروز خباز پیرامون اعتصاب کارگران سنگ آهن بافق

بحران عراق،عروج داعش،اقلیم کردستان و نقش امپریالیسم

گزارش کنگره 19 سازمان راه کارگر

میزگرد تلویزیون دمکراسی شورایی پیرامون بحران عراق

گفتگوی علی دماوندی با اردشیر مهرداد شورش مردم فرکوسن

سخنرانی سیمین بهبهانی در مراسم دریافت جایزۀ کارل فُن اُسیسکی

یورش داعش به اقلیم کردستان ، گفتگوی آرش کمانگر با مجید دارابیگی

تلویزیون برابری : ۱۴ اگوست ۲۰۱۴

مایکل لبوویتز،حمایت از مردم فلسطین

تلویزیون برابری ، 10 آگوست 2014

سی و پنجمین سالروز کوچ مردم مریوان

تلویزیون برابری برنامه ۷ اوت ۲۰۱۴

پروین اشرفی : تهاجم اسرائیل به غزه و مکثی بر وضعیت زنان فلسطین

چشم انداز : با ناصر زرافشان درباره بحران خاورمیانه

تلویزیون برابری برنامه 3 اوت 2014

جنایت در غزه خشم دهها هزار تطاهرکننده را در لندن برانگیخت

تلویزیون برابری برنامه ۲۷ ژوئیه ۲۰۱۴

جنایت در غزه ادامه اشغال . پاکسازی نژادی است

خاورمیانه و تغییر جغرافیای سیاسی : اردشیر مهرداد با سعید افشار

تظاهرات ۱۹ ژوئیه ونکوور در دفاع از مردم غزه

برنامۀ تلویزیون برابری 20 ژوئیۀ 2014

مروری بر سه موضوع در متن بحران خاورمیانه، گفتگو با تقی روزبه - 2

مروری بر بحران ساختاری مزمن جمهوری اسلامی، گفتگو با تقی روزبه - 1

موزیک ویدئویی برای فلسطین

سخنرانی ژانت آفاری در ۲۵ مین کنفرانس بنیاد پژوهشهای زنان ایران

در سوگ غزه ، سوز دو ترانه عربی

سخنرانی کاوه کرمانشاهی در ۲۵ مین کنفرانس بنیاد پژوهشهای زنان ایران

حسن حسا م : برای زنان ِ قربا نی ؛ در « جهاد نِکاح » داعشی ها

TV barabari برنامه ماهوارای تلویزیون برابری 13 ژوئیه 2014

حسن حسام:تحولات اخیر عراق, حضور داعش و چشم انداز آتی

اعتصابات گسترده در بریتانیا گزارشی از علی دماوندی

اعتصاب غذای رضا شهابی-گفتگوی علی دماوندی با ستار رحمانی

تظاهرات پاریس: حمایت از رضا شهابی و سالگرد جنبش دانشجوئی 18 تیر

برنامه تلویزیون برابری در ماهواره یکشنبه 6 ژوئیه 2014

گفتگوی سعید افشار با حسین دولت آبادی نویسنده تبعیدی مقیم پاریس

حسن حسام : همآوازی با تلخنامه های رضاشهابی و رسول بداقی * داد و بی داد

آکسیون درهانوفر دراعتراض به ادامه اعدام ها و سرکوب دائمی دگراندیشان

برنامه تلویزیون برابری در ماهواره یکشنبه 29 جولای 2014

مراد شیرین - عراق جولانگاه تحجر و توحش جهان سرمایه

باتلاق عراق - گفتگوی آرش کمانگر با دکترمحمد قراگوزلو

ابراهیم آوخ ،روبن مارکاریان ، اصلان جواد زاده : بررسی جنبش کارگری

عراق و سمت و سوی راهی که می رود - علی دماوندی و اردشیر مهرداد

چشم انداز :جام جهانی برزیل ـ نسیم صداقت و بحران عراق ـ کوثر آل علی

برابری: برنامه 22 ماه ژوئن 2014

گفتگوی علی دماوندی با کوثر آل علی وضعیت عراق پس از حملۀ داعش

ابرهیم آوخ و ناصر رحیم خانی : خوزستان از گذشته تا حال ـ بخش دوم

وضعیت عراق پس از حملۀ داعش، گفتگو با دکتر اسعد رشیدی

تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای یکشنبه 15 زوئن ۲۰۱۴

گفتگوی پیروز زورچنگ با صالح احمدیان پیرامون سومین نشست احزاب و سازمانها و نهادهای چپ و کمونیست

گفتگوی یاور اعتماد با مسعود نقره کار پیرامون اعدام درملاء عام

معرفی کتاب، در گفتگو با مهدی مجتهدپور مترجم آثار انسزبرگر نویسندۀ آلمانی

تلویزیون چشم انداز - گفتگو با فریبا امیرخیزی ، حسن حسام و کاک ابراهیم

تلویزیون دریچه - گفتگو با تقی روزبه پیرامون بحران زیست محیطی

پیروز زورچنگ و فرخ قهرمانی پیرامون سومین نشست احزاب و سازمانها و نهادهای چپ و کمونیست

برنامه تلویزیون برابری یکشنبه 8ژوئن 2014

پیروز زورچنگ و حسن بهزاد پیرامون سومین نشست احزاب و سازمانها و نهادهای چپ و کمونیست

گفتگوی ابرهیم آوخ و ناصر رحیم خانی : نگاهی به خوزستان از گذشته تا حال ـ بخش اول

گفتگوی پیروز زورچنگ با صلاح مازوجی پیرامون سومین نشست احزاب و سازمانها و نهادهای چپ و کمونیست

گفتگوی پیروز زورچنگ با خسرو آهنگر ا پیرامون سومین نشست احزاب و سازمانها و نهادهای چپ و کمونیست

پیرامون هفتمین مجمع عمومی نهادهای همبستکی با جنبش کارگری گفتگو با علی رسولی

تلویزیون برابری برنامه یکشنبه اول زوئن ۲۰۱۴

گفتگوی سعید افشار با اردشیر مهرداد پژوهشگر مارکسیست

سخنرانی مهرداد وهابی در انجمن اجتماعی فرهنگی ایرانیان در فرانسه

پروین اشرفی : پیرامون کمپپین آزادیهای یواشکی

ملالی جویا - انتخابات ریاست جمهوری افغانستان

سخنرانی علی نجاتی - پاریس ۲۶ مه ۲۰۱۴

سخنرانی اینترنتی مجید دارابیگی - دمکراسی و پیش زمینه های تاریخی آن

برنامه تلویزیون برابری 25 ماه می 2014

گفتگوی یاور اعتماد با هدایت سلطان زاده پیرامون تحولات اوکراین

آکسیون دفاع از کارگران ایران در لندن- مصاحبه با رضا رشیدی

گفتگوی آرش کمانگر با رضا پورکریمی پناهنده سیاسی چپ در ترکیه

تلویزیون برابری یکشنبه ۱۸ می ۲۰۱۴ درماهواره

بهروز فراهانی : آخرین تحولات سیاسی نظامی در اوکراین

کانون نویسندگان در 46 مین سالگرد تاسیس آن - مسعود نقره کار

برنامه تلویزیون برابری در ماهواره یکشنبه 11 ماه مه

ترانه انقلابی و شاد فرانسوی- هیچی رو وِل نمی‌کنیم - از منجیق

چشم انداز: صدیق اسماعیلی،علی دماوندی وعلی صادقی

ما کارگریم : تقدیم به همه کارگرانی که زنده زنده در آتش سوختند

برنامه تلویزیون برابری در ماهواره بمناسبت روز جهانی کارگر

نگاهی به ساختار حکومت اسلامی... گفتگوی یاور اعتماد با مسعود نقره کار

کنفرانس بین المللی مارکسیزم ۲۰۱۴ - گفتگوبا امیرمحسن محمدی

گزارش آرش کمانگر از اول ماه مه ۲۰۱۴ در ونکوور

اول ماه مه لندن گزارشی از علی دماوندی

میز گرد کارگری با شرکت ابراهیم آوخ، شهاب برهان و علیرضا نوائی بخش 2

ابراهیم آوخ ، شهاب برهان و علیرضا نوائی: میز گرد کارگری- بخش اول

تلویزیون برابری یکشنبه ۲۷ آوریل ۲۰۱۴

کارگران مهاجر- گفتگوی علی دماوندی با کوثر آل علی

آرش کمانگر- سالگرد "انقلاب فرهنگی " علیه دانشگاه

پیام آناهیتا ( یک کارگر زن سوسیالیست در ایران ) بمناسبت اول ماه مه

تلویزیون چشم انداز: پای سخن محمود صالحی ، مهوش ابو بهمن ، احسان ثابت

تلویزیون برابری برنامه ۲۰ آوریل ۲۰۱۴

جنبش کارگری در سالی که گذشت : علی دماوندی و ایوب رحمانی

مسئله ملی - بیژن سعید پور ، هدایت سلطان زاده و یوسف اردلان ـ بخش سوم

مسئله ملی- بیژن سعید پور ، هدایت سلطان زاده و یوسف اردلان ـ بخش دوم

مسئله ملی - بیژن سعید پور ، هدایت سلطان زاده و یوسف اردلان ـ بخش اول

گفتگوبا ایوب رحمانی - کارزارهمبستگی با شاهرخ زمانی

سخنرانی آرش کمانگر - موانع تشکل یابی کارگران ایران

مناظره رادیویی تقی رحمانی و حسن حسام ۱۲ آوریل ۲۰۱۴

پیام ریحانه جباری : نگذارید مرا اعدام کنند

پیام تشکر کارگر زندانی شاهرخ زمانی - کاری از سوسن ش

تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای یکشنبه 13 آوریل 2014

بحران اکراین : گفتگوی آرش کمانگربا حبیب ریاحی

پیام صوتی جدید شاهرخ زمانی از قزل حصار - ۱۸ فروردین

برنامه تلویزیون برابری یکشنبه ۶ آوریل ۲۰۱۴

نوروز خونین سنندج - محمد رحیمی

بهروز فراهانی:سالی که گذشت سالی که می آید - رادیو همبستگی

برنامه نوروزی : بخش دوم

برنامه نوروزی : بخش اول

تی وی چشم انداز- مصاحبه با فریبرز رئیس دانا وعلی نجاتی

پیام نوروزی 1393 اکبر معصوم بیگی عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران

پیام نوروزی ناصر زرفشان1393

پیام نوروزی محمود صالحی 1393

پیام علی نجاتی بمناسبت نوروز ۱۳۹۳

پیام نوروزی 1393 منصوره بهکیش از خانواده خاوران

پیام نوروزی 1393 سیمین بهبهانی

پیام نوروزی 1393 انوشه گلشن از فعالین جنبش زنان در ایران

پیام نوروزی 1393 تلویزیون برابری توسط مینا پویا

پیام نوروزی پرویز لاشاری بزبان بلوچی

پیام نوروزی به زبان آذری هدایت سلطان زاده

پیام نوروزی بزبان کردی محمد رحیمی

پیام نوروزی کوثر آل علی بزبان عربی

پیام نوروزی فرزانه راجی 1393

ممانعت از برگزاری مراسم در خاوران ..منصوره بهکیش

موسیقی ایرانی توسط استادهوشنگ پیروزداد در برنامۀ شبی با نسیم خاکسار در شهرهانوفر

ژیلا مساعد : زن ، مرد و ... ( شعر و موزیک )

برنامۀ یکشنبه 16 مارس تلویزیون برابری

شبی با نسیم خاکسار در خانۀ کارگاه -هانوفر

کانون فرهنگی خلق عرب درگفتگو با موسسین اولیه آن

پیام انگلیسی" مشتاق " دختر مبارزعرب ایران در لندن

زنان و بنیاد گرایی دینی ، گفتگو با هایده مغیثی

گزارشی از روز جهانی زن در ونکوور ۸ مارس ۲۰۱۴

تلویزیون چشم انداز- ویژه برنامه روز جهانی زن ۱۳۹۲

گفتگوی آرش کمانگربا الهه امانی به انگیزه روزجهانی زن

تلویزیون برابری درماهواره یکشنبه 9 مارس 2014

گفتگوی تلویزیون دمکراسی شورایی با حمیلا نیسکیلی و اعظم نوری

جایگاه همجنسگرایان در۸ مارس ، مصاحبه با مهناز قزللو

مسائل زنان ایران - مصاحبه آرش کمانگر با مینا زرین

گفتگو با فریبا ثابت به مناسبت ۸ مارس: در باره طرح جامع جمعیت و تعالی خا نواده

خشونت ؟ گفتگوی مهناز قزللو با لیلا دانش ، منیره برادران و مریم.........

برنامه ماهواره ای تلویزیون برابری یکشنبه 2014/03/02

گفتگوبا کوثرآل علی و موسی مزیدی درباره اهمیت آموزش زبان مادری

23 Feb 2014 تلویزیون برابری برنامه یکشنبه

معمای اوکراین ؟! - تحلیلی از بهروز فراهانی - ۲۲ فوریه ۲۰۱۴

مطالبات عاجل کارگران - گفتگوی آرش کمانگر با محمود صالحی

برنامه تلویزیون برابری در ماهواره یکشنبه 16 فوریه

گفتگوی بیژن سعید پور با حسن حسام پیرامون اپوزیسیون چپ جمهوری اسلامی ایران ـ بخش دوم

گفتگوی بیژن سعید پوربا حسن حسام پیرامون اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایران ـ بخش اول

تلویزیون چشم انداز: مصاحبه با یونس پارسابناب و مینا زرین

گفتگوی یاوراعتماد با بهروزخباز : " صدقه سبد " کالایی و مسئله تعیین حداقل دستمزد در ایران

ناصرمهاجروهدایت سلطانزاده: آیا انقلاب ۵۷ یک انقلاب ارتجاعی بود؟

دلایل ناتوانی نیروهای چپ در همگرائی وهمگامی علیه دیکتاتوری شبه فاشیستی برخاسته از انقلاب متناقض 57

برخورد بد خدابخشی با خانم نجاتی مادر کارگر زندانی شاهرخ زمانی

پیمان جواهر حقیقی، جلیل محمودی و حسین نقی پور: مروری بر پیشینۀ انقلاب متناقض 57

تلویزیون دمکراسی شورایی ؛ ابراهیم آوخ , احمد موسوی : چرایی انقلاب سال 57 و دلایل شکست آن

بخش 2 ،عروج جدید روسیه : گفتگوی بیژن سعید پور با بهروز فر اهانی

برنامۀ یکشنبه 9 فوریۀ 2014 تلویزیون برابری

عروج جدید روسیه : گفتگوی بیژن سعید پور با بهروز فراهانی

هانوفر: یادمان کارگران خاتون آباد

مفهوم رادیکالیسم: شهلا شفیق ، پیران آزاد و محمد رفیع محودیان

ابراهیم آوخ در برنامه نگاه تلویزیون تیشک

tvbarabariبرنامۀ یکشنبه 2 فوریۀ تلویزیون برابری

سوسن بهار: پیرامون کارزار جهانی دفاع از حقوق کودکان درایران

پرویزقلیچ خانی- سردبیر" آرش" وکاپیتان سابق تیم ملی فوتبال ایران

گفتگوی علی دماوندی با کوثر آل علی سفر روحانی به خوزستان ، اعتراضات اجتمایی ومرگ شاعر خلق عرب ایران

از ژنو تا داووس - گفتگوی سعید افشار با خسرو آهنگر

سیامک بهاری باحسن حسام و حمید تقوایی :"اوضاع سیاسی ایران و نقش نیروهای چپ وانقلابی":۲۴ ژانویه

Tv Barabari 26 Jan.2014 برنامه تلویزیون برابری در ماهواره

حمیلا نیسگیللی - نگاهی به جدیدترین اقدامات زن ستیزانه رژیم

محمد تقی سید احمدی : دلایل شکست " سوسیالیسم اردوگاهی "

سخنرانی خسرو آهنگر در نشست شورای نمایندگان نیروهای چپ و کمونیست

برنامه تلویزیون برابری در ماهواره یکشنبه ۱۹ ژانویه

آخرین وداع با رضا مرزبان ـ پاریس گورستان پر لاشز

دلایل شکست سوسیالیسم اردوگاهی- گفتگوی آرش کمانگربا محمد قراگوزلو

مجید دارابیگی - بحران و جنگ قدرت در ترکیه ، بن بست یک " الگو"

اسماعیل سپهر، بخش دوم ، معضل حزب - دولت درسوسیالیسم اردوگاهی

دیدار هنرمندان با روحانی ..بحث یاور اعتماد با اکبر معصوم بیگی

اسماعیل سپهر، بخش اول ، معضل حزب - دولت درسوسیالیسم اردوگاهی

گفتگوی یاوراعتماد با هدایت سلطانزاده پیرامون فساد اقتصادی درایران

بیاد اختر نیکوکار از مادران خاوران

گفتگوی حسن حسام با زنده یاد رضا مرزبان از آرشیو برابری

بخش دوم گفتگوی بیژن سعیدپوربا حسن حسام :رویدادهای مهم ایران در سال ۲۰۱۳

بخش اول گفتگوی بیژن سعید پور با حسن حسام: رویدادهای مهم ایران در سال ۲۰۱۳

خسرو آهنگر : پیرامون اتحاد نیروهای چپ رادیکال -

جهان در سالی که گذشت : گفتگوی بیژن سعید پور با بهروز فراهانی

برنامه تلویزیون برابری یکشنبه 29 دسامبر 2013

گفتگو با یونس پارسا بناب و محمد تقی سید احمدی:تلویزیون چشم انداز

دلایل شکست " سوسیالیسم اردوگاهی " - بینا داراب زند

آکسیون علیه اعدام علیه جمهوری اسلامی

22 دسامبر 2013 تلویزیون برابری

15 دسامبر2013 تلویزیون برابری

سوریه کلاف سردرگم و مشترک جهان سرمایه : یونس پارسا بناب -آرش کمانگر

هانوفر- آلمان آکسیون در روز جهانی حقوق بشرعلیه اعدام

برنامۀ یکشنبه 15 دسامبر2013 تلویزیون برابری

امکان فروپاشی سرمایه داری :محمد قراگوزلو-آرش کمانگر

اردشیر مهرداد : نگاهی به تحولات سرمایه داری در چند دهه اخیر

بهروز عارفی درچهاردهمین نشست هم‌اندیشی چپ در پاریس

مهمترین تحولات نظام جهانی سرمایه - بهروز فراهانی

سخنرانی مهدی استعدادی شاد در پاریس

بازخوانی قتل های سیاسی اهل قلم ، برنامۀ یکشنبه هشتم دسامبر 2013 تلویزیون برابری

تلویزیون برابری برنامه اول دسامبر

توافقنامه ژنو؟ گفتگوی آرش کمانگر و مجید دارا بیگی

بارانهای اسیدی در اهوار : علی دماوندی با کوثر آل علی

کارگران مهاجر در امارات درچه موقعیتی هستند؟

نظام اموزشی در ایران گفتگوی علی دماوندی با علی اشرافی

چشم انداز - ویژه برنامه روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان

روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان

گفتار مینا پویا به مناسبت ۲۵ نوامبر

آموزگاران زبان فارسی- گفتگوی علی دماوندی با علی اشرافی

در معرفی باقر مومنی - برنامه ای از حسن حسام

هانوفر- آکسیون علیه اعدام

tv barabari 17/11/2013 تلویزیون برابری

به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان

موج اعدامها در ایران - برنامه ای از سعید افشار

انقلاب اکتبر - گفتگوی یاور اعتماد با اکبر معصوم بیگی

سی امین سالگرد تیرباران رفیق علی مهدی زاده از بنیان گذاران سازمان راه کارگر

صدسال تحول در زبان پارسی- علی دماوندی ، محمود کویر

سیاستهای اقتصادی و کارگری دولت روحانی: نوائی، فراهانی،سعیدپور

علیه اعدام محبوسین در بلوچستان، گفتگو با پرویز لاشاری

انتقال آب کارون، گفتگو با یوسف عزیزی بنی طرف

اعدام و قصاص گروگانها در بلوچستان -گفتگو با جمشید امیری

دولت روحانی و کارگران زندانی گفتگوی فراهانی،نوایی،سعیدپور

طرح استاد شاگردی : بیژن سعید پور،علیرضا نوائی ، بهروز فراهانی

ازدواج با فرزند خوانده - شهرزاد مجاب

نرمش ، چرخش یا کرنش ؟ گفتگوی آرش کمانگر و محمد قراگوزلو

ابراهیم آوخ و احمد موسوی پیرامون مواضع اخیر خامنه ای

جنبش کارگری طی سال گذشته - یاور اعتماد و بهروز خباز

نقد و نفی مجازات اعدام ...گفتگوی آرش کمانگر با فهیمه صادقی

مراسم انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران ـ پاریس :بخش 3

مراسم انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران ـ پاریس :بخش 2

پیرامون جوانبی از چرخش در سیاست خارجی جمهوری اسلامی،گفتگوی حسین نقی پور با تقی روزبه

مراسم انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران ـ پاریس :بخش 1

ارزیابی یاور استوار با نگاه شعر و طنز پیرامون چرخش جدید رژیم در گفتگو با یاور اعتماد

میزگرد سیاسی استکهلم با شرکت پنج حزب و سازمان چپ - بخش سوم

میزگرد سیاسی استکهلم با شرکت پنج حزب و سازمان چپ - بخش دوم

میزگرد سیاسی استکهلم با شرکت پنج حزب و سازمان چپ - بخش اول

بحران سوریه : گفتگوی حسن بهنام با ابراهیم آوخ وعباس ولی ـ تلویزیون تیشک

تاریخ دهه 60 را باید دوباره بنویسیم- شورا مکارمی

سرنوشت مشترک بهائیان و کمونیستها و همه دگر اندیشان در دهه 60 : طاهره دانش

گفتگوی با فریدون اختیاری معلم پناهجو و از بنیان گزاران کانون مستقل معلمین در آستانه اخراج

گزارش آرش کمانگر از آکسیون در ونکوور بیاد جانباختگان راه آزادی و برابری و در دفاع از کارگران زندانی

پیامدهای کشتار مجاهدین خلق در پایگاه اشرف در عراق گفتگوی سعید افشار با ایرج مصداقی

از انشعاب های گذشته تا طرح ها و برنامه های حال و آینده ... گفتگوی سعید افشار با حمید تقوائی و حسن حسام بخش دوم پاسخ به شنوندگان

از انشعاب های گذشته تا طرح ها و برنامه های حال و آینده ... گفتگوی سعید افشار با حمید تقوائی و حسن حسام بخش اول

پیامدهای جنک هشت ساله بر خلق عرب ایران در گفتگوی علی دماوندی و کوثر آل علی

گفتگوی یاور اعتماد با امیر نیلو پیرامون 24 مین اجلاس شورای حقوق بشر در ژنو وحضور فعالین ایرانی در آن

آلمان هانوفر شهریور1392 - یادمان جانباختگان در زندان های سیاسی جمهوری اسلامی

مراسم یادمان بیست و پنجمین سالگرد اعدامهای دهه شصت در مونتریال کانادا

روایتی دیگرازدهه شصت - گفتگوی علی دماوندی با تهمینه گرشاسبی

تلویزیون چشم انداز: مصاحبه با حسن حسام و احمد موسوی

گزارش مجید میرزایی از تظاهرات ونکوور درمخالفت با راه اندازی جنگ برعلیه سوریه

مستند خاوران ، گزارش تکان دهندۀ خانواده ها - پخش از گاهنامۀ منجنیق

مصاحبه هائی دررابطه با گردهمائی سراسری پنجم- 20 الی 22 سپتامبر 2013 در هلند

بررسی تحولات و جنگ داخلی در سوریه : گفتگوی علی دماوندی با کوثر ال علی

تجربه ای شخصی و مستقیم ار خاوران ، پیکرهای ایستاده قامتان بدارآویخته شده ، کارزار مادران خاوران و هدفهای آن ؛ موضوع گفتگوی علی دماوندی و مرصده قائدی است

گفتگوی نسرین ابراهیمی با اردشیر مهرداد بررسی جنبشهای اعتراضی در ترکیه-شیلی و برزیل

به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد دهه خونین شصت - گفتگوی آرش کمانگربا مجید دارابیگی

ویژه برنامه تلویزیون برابری بمناسبت ۲۵مین سالگرد اعدامهای دهه ۶۰

تلویزیون چشم انداز - به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد کشتارهای دهه شصت - گفتگوی آرش کمانگر با مجید میرزایی

مسئله کرد و کردستان در خاورمیانه - گفتگوی آرش کمانگر با مجید دارابیگی ( از فعالین کرد جنبش چپ ایران ، حقوقدان ، نویسنده و زندانی سیاسی دو رژیم شاهی و اسلامی

آسیب شناسی جنبش ملی در ایران، در گفت و گوی سعید افشار با هدایت سلطانزاده

نفی حق تعیین سرنوشت به بهانه خطر تجزیه ایران - گفتگوی آرش کمانگر با محمد آزادگر ( فعال چپ ، زندانی سیاسی رژیم پهلوی و ازموسسین جنبش فدرال دمکرات آذربایجان)

میزگرد پیرامون تحولات خاورمیانه و سرنوشت اسلام سیاسی ، با شرکت :علی دماوندی ، مجید دارابیگی ، بیژن سعیدی و حمید موسوی خلیفه

میزگرد با شرکت : آرش کمانگر ، فریبا ثابت و علی دماوندی پیرامون جنبش زنان و مطالبات آن پس از نمایش انتخابات و انتصاب روحانی به عنوان رئیس جمهور اسلامی

میزگرد پیرامون همگرائی چپ با شرکت آرش کمانگر، سعید رحیمی، پیروز زورچنگ و خسرو آهنگر

گفتگو با تعدادی از افراد شرکت کننده در نشست سراسری پنجم اتحاد چپ ایرانیان در خارج از کشور

گفتگوی حسین نقی پور با نجمه موسوی از سخنرانان 24 مین کنفرانس بنیاد پژوهش های زنان ایران

میزگردی پیرامون تحولات سیاسی مصر و درسهای آن با حضور : خسرو آهنگر ، حبیب ریاحی ، بهروز فراهانی و هدایت سلطانزاده

گزارش مینا پویا از بیست و چهارمین کنفرانس بنیاد پژوهشهای زنان ایران

گفتگوی فریبا ثابت با سعیده سعادت از سخرانان بنیاد پژوهشهای زنان ایران در کلن آلمان

گفتگوی حسین نقی پور با ناهید نصرت ازبرگزارکنندگان بنیاد پژوهشهای زنان ایران در کلن آلمان

گفتگو فریبا ثابت با سودابه اردوان هنرمند شرکت کننده در بنیاد پژوهشهای زنان ایران در کلن آلمان

گفتگو حسین نقی پور با آرتا هنرمند شرکت کننده در بنیاد پژوهشهای زنان ایران در کلن آلمان

گفتگو فریبا ثابت با علی باغبان هنرمند شرکت کننده در بنیاد پژوهشهای زنان

گفتگو با پروانه زرگر هنرمند نقاش شرکت کننده در بنیاد پژوهشهای زنان

تلویزیون چشم انداز ( اتحاد چپ ایرانیان خارج ) - نکاهی به بیست وچهارمین کنفرانس بنیاد پژوهشهای زنان در گفتگو با حمیلا نیسگیلی و فریبا ثابت

تاملی بر چشم انداز سیاسی در آغاز ریاست جمهوری حسن روحانی... گفتگوی یاور اعتماد با سعید افشار

گزارشی ازهیجدهمین کنگره سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) در گفتگوی آرش کمانگر با نسرین ابراهیمی و مجید دارابیگی

تلویزیون دمکراسی شورایی : گفتگویی در باره تشکلهای طبقاتی کارگران با ابراهیم آوخ و حسین منصوری

میزگرد با شرکت آرش کمانگر، حسن حسام و سعید افشار پیرامون روند سیاسی در ایران پس از نمایش انتخابات

گفتگوی حمید جهان بخش با دکتر احمد سیف پیرامون دورجدید تحریم های امریکا علیه ایران (بخش دوم)

فاز جدید تحریم ها علیه جمهوری اسلامی و تأثیرات آن ، گفتگوی حمید جهان بخش با احمد سیف اقتصاددان

پیرامون موج اخیر اعدام ها در جمهوری اسلامی، گفتگوی پیروز زورچنگ با علی دماوندی

خاوران - محاكمه سران حكومت. این هفته درباره زنده یاد غلام ابراهیم زاده در گفتگو با باقر ابراهیم زاده- برنامه ای از مرسده قائدی

گفتگوی حمید جهانبخش با یوسف عزیزی بنی طرف در باره تحولات مصر

بحران انقلابی در مصر، گفتاری از مجید دارابیگی

نبرد استراتژیک سکولاریسم و اسلامیسم درخاورمیانه و نقش حیاتی چپ . گفتار سیاسی آرش کمانگر

گفتگوی علی دماوندی با اردشیر مهرداد پژوهشگر مارکسیست پیرامون تحولات اخیر مصر

تظاهرات در اعتراض به مرگ افشین اسانلو در پاریس شنبه 29 ژوئن

قتل افشین اسانلو در زندان و ضرورت یک کارزار گسترده بین المللی،گفتگو با مرتضی افشاری فعال کارگری در کانادا

نگاهی به اعتراضات توده ای در برزیل و ترکیه،گفتگو ی آرش کمانگر با یونس پارسابناب ، جامعه شناس و فعال سیاسی چپ

مراسم بزرگداشت تاسیس راه کارگر در 25 سال پیش, از آرشیو سازمان کارگران انقلابی ایران (کمیته مرکزی) بمناسبت 4 تیر سالروز راه کارگر

بررسی نتایج یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران..گفتگوی بیژن سعیدپور با ابراهیم آوخ و حسن حسام

آکسیون مشترک به دعوت سندیکا های فرانسه در ژنو برای آزادی فعالان کارگری زندانی و برای اخراج عوامل جمهوری اسلامی از سازمان جهانی کار

تحلیل طبقاتی از اقتصاد ایران و خواسته های معیشتی مردم ، گفتگوی سعید افشار با فریبرز رئیس دانا اقتصاددان

آکسیون مشترک در اعتراض به عدم تصویب قانون منع خشونت علیه زنان توسط مرتجعین مجلس افغانستان

حق انتخاب از منظرما ، نمایش انتصاب از منظر آنها،آرش کمانگر

باز هم پیرامون نمایش انتخاباتی رژیم،گفتگوی نسرین ابراهیمی با اردشیر مهرداد

مهندسی ولی فقیه در تجاوز به حقوق مردم در نمایش انتصابات و مقابلۀ مردم باآن،گفتگوی حسین نقی پور با تقی روزبه

تحریم فعال انتخابات فرمایشی ایران - گفتگوی پیروز زورچنگ با فریبا امیرخیزی

نگاهی به موقعیت کنونی انتخابات و نقد تاکتیکها... گفتگوی یاور اعتماد با حسن حسام

موقعیت زنان کارگر ایران، گفتگوی علی دماوندی با شهلا دانشفر

میزگرد کارگری با حضور بیژن سعیدپور ... بهروز فراهانی و علی رضا نوایی بحث تعیین حداقل دستمزد کارگران

مصاحبه حسن بهنام با ابراهیم آوخ در رابطه با بحران سوریه و انتخابات در ایران ـ تلویزیون تیشک

گفتگوی تلویزیون "تیشک " با بهروز فراهانی در باره وضعیت طبقه کارگر و شرایط سیاسی - اجتماعی ایران

پیرامون جوانبی از نمایش انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران- گفتگوی نسرین ابراهیمی با اردشیر مهرداد - بخش دوم

پیرامون جوانبی از نمایش انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران- گفتگوی نسرین ابراهیمی با اردشیر مهرداد - بخش اول

اول ماه مه2013 در لندن، گزارش علی دماوندی

برنامه 5 ماه مه تلویزیون برابری در ماهواره

بمناسبت اول ماه می . پای صحبت کارگران ، در تجمع مقابل مجلس در تهران در گفتگو با ویدا هوشیار

گزارشی از اجلاس اکوسوسیالیستها در نیویورک و اهمیت محیط زیست برای جنبش کارگری - سوسیالیستی . گفتگوی آرش کمانگر با نسیم صداقت .

گزارش آرش کمانگر از تظاهرات اول ماه مه در ونکوور

گزارش مهرنوش اشترانی از مراسم اول ماه مه در هانوفر آلمان در گغتگو با جلیل محمودی از فعالان کارگری

مسکن کار و پروژۀ نئولیبرالیستی، گفتگوی نسرین ابراهیمی با اردشیر مهرداد

اول ماه مه روز همبستگی جهانی کارگران، گفتار سیاسی از علی دماوندی

میزگرد کارگری به مناسبت روز جهانی کارگر با حضور بیژن سعیدپور... بهروز فراهانی و علیرضا نوایی

تلویزیون چشم انداز ( اتحاد چپ ایرانیان ) گفتگوی سیمین دبیری با آرش کمانگر- پیرامون اوجگیری اختلافات جناحهای رژیم در آستانه انتخابات

ویژگی ها و موانع تشکل های مستقل کارگری در ایران ، گفتگوی علی دماوندی با ایوب رحمانی

مرگ مارگارت تاچر و میراث سیاسی او، گفتاری از علی دماوندی

برنامه 14 آپریل تلویزیون برابری در ماهواره

تاملی بر میراث تاچریسم - گفتگوی آرش کمانگر با صفار ساعد

نگاهی به چگونگی و مضامین دوازهمین فوروم اجتماعی جهانی - گفتگوی بیژن سعیدپور با بهروز عارفی

گزارش حسین نقی پور از تونس در ارتباط با برگزاری دوازدهمین فوروم اجتماعی جهانی در این کشور

سخنرانی فریبا ثابت در سمینار " هم اندیشی چپ " در پاریس پیرامون فمینیسم از دیدگاه چپ و مارکسیسم

نگاهی به نشست دوم تشکلهای چپ و کمونیست و پاسخی به داعیه های رفیق محمد رضا شالگونی ، گفتگوی بیژن سعیدی با حسن حسام

نگاهی به فرازهائی از حرکت سیاسی اجتماعی ایران در سال 91 و بحران ساختاری جمهوری اسلامی، در گفتگوی حسین نقی پور با تقی روزبه

نوروزتان شاد باد و بهارانتان خجسته

در حاشیۀ مراسم اعلام حکم نهائی ایران تریبونال مبنی بر محکومیت جمهوری اسلامی به خاطر جنایت علیه بشریت، گفتگوی علی دماوندی از تلویزیون برابری با تنی چند از شرکت کنندگان

مصاحبه‌ تلویزیون روژه هلات با حمیلا نیسگللی در مورد مبارزات زنان ایران

کارزار ایران تریبونال: کلیپ تبلیغی مرحله پایانی دادگاه ایران تریبونال

من یک زنم...... دلنوشته شیرین شکوهمند از زنان نسل جوان

ویژه برنامه ماهواره تلویزیون برابری بمناسبت روز جهانی زن

اهمیت تاریخی تظاهرات زنان در اسفند 57 و نقش گرایش چپ در شرایط کنونی گفتگوی آرش کمانگر با آناهیتا رحمانی

شعرخوانی حسن حسام ....آهو بانو از دفتر گوزن و صخره تقدیم به زنان رسته از بند

گفتار سیاسی حسن حسام بمناسبت روز جهانی زن

گفتار سیاسی نسرین ابراهیمی بمناسبت روز جهانی زن

شعری برای زنان ایران با اجرای پروانه سلطانی بمناسبت روز جهانی زن

هشت مارس و اهمیت تاریخی تظاهرات زنان در 17 اسفند 57 گفتگوی آرش کمانگر با نوشین شفاهی

تلویزیون چشم اندازگفتگو پیرامون نشست دوم نیروهای چپ و کمونیست مهمانان برنامه .. کاک ابراهیم از حزب رنجبران ایران حسن حسام از (راه کارگر)

گفتارمجید دارابیگی پیرامون "انتخابات" ریاست جمهوری در ایران

آسیب شناسی سندیکا میزگرد تلویزیون پیوند کارگری با حضور بهروز خباز.. فرخنده آشنا و مجید تمجیدی بخش دوم

گفتگوی حمید جهان بخش با ستار رحمانی از اتحاد بین المللی در دفاع از کارگران ایران پیرامون تعیین حداقل دستمزد کارگران

آسیب شناسی سندیکا میزگرد تلویزیون پیوند کارگری با حضور بهروز خباز.. فرخنده آشنا و مجید تمجیدی بخش اول

گفتگوی علی دماوندی با علی اشرافی بمناسبت روز جهانی حق آموزش زبان مادری

گفتگوی حمید جهانبخش با یوسف عزیزی بنی طرف پیرامون ترور شکری بلعید از رهبران چپ تونس و اعتراضات مردمی علیه این ترور

درس هائی از انقلاب 57 ایران و نگاهی به اوضاع سیاسی کنونی، میزگرد با شرکت بیژن سعیدپور، حسن حسام و بهروز فراهانی

به مناسبت سالگرد انقلاب بهمن - گفتگوی آرش کمانگر با عباس مظاهری

مقدمه ای بر انقلاب متناقض 57 - حسین نقی پور , گفتار سیاسی - تقی روزبه , مروری بر انقلاب 57 - مجید دارابیگی

برنامه ویژه کودکان - تلویزیون چشم انداز - گفتگوی آرش کمانگربا سوسن بهار

گزارش حمید جهانبخش از آکسیون در مقابل پارلمان اروپا در لندن علیه احکام اعدام در ایران و مصاحبه با ناصر آهی از سازمان دهندگان آکسیون

گفتگوی حمیلا نیسگیلی با راضیه ابراهیم زاده از پیشکسوتان جنبش زنان در یادمان او از آرشیو برابری

گزارش آرش کمانگر از آکسیون حمایت از کارگران ایران در ونکوور

نگاهی به صحنۀ سیاسی ایران، گفتگوی ابراهیم آوخ و بهروز فراهانی

تدارک انتخابات نظامی ــــ امنیتی ...گفتار سیاسی ابراهیم آوخ

بخش دوم

گفتگوی حمید جهان بخش با نوری الجراح (دبیر کانون نویسندگان سوریه) با همیاری یوسف بنی طرف پیرامون حوادث سوریه پس از 21 ماه از آغاز جنبش مردمی بخش سوم

بخش اول

پیام ابراهیم آوخ به مراسم پنجاهمین سالگشت کنفدراسیون

چرا رژیم جمهوری اسلامی هر از گاهی دست به مانورنظامی می زند ...گفتار سیاسی مجید دارابیگی

نگاهی به وضعیت و مبارزات کارگران در ایران گفتگوی آرش کمانگر با مرتضی افشاری

بزرگداشت روز جهانی حقوق بشر و قتلهای زنجیره ای سیاسی در پاریس بخش چهارم پرسش و پاسخ

بزرگداشت روز جهانی حقوق بشر و قتلهای زنجیره ای سیاسی در پاریس بخش سوم پرسش و پاسخ

برنامه ای از تلویزیون چشم انداز : سال 2012 از منظر مبارزه طبقاتی گفتگوی آرش کمانگر با فرهاد بشارت

جنبش های نوین ضدسرمایه داری در سال 2012 و چشم انداز پیش رو ،گفتگوی حسین نقی پور با پیران آزاد

بزرگداشت روز جهانی حقوق بشر و قتلهای زنجیره ای سیاسی در پاریس بخش دوم

گفتگوی ویدا هوشیار با جعفر عظیم زاده پیرامون تغییرقانون کار

گفتگوی ویدا هوشیار با ربابه رضایی همسر رضا شهابی پیرامون اعتصاب او در زندان

اهمیت استراتژیک جدال میان سکولاریسم و تئوکراسی در خاورمیانه - گفتاری از آرش کمانگر

بزرگداشت روز جهانی حقوق بشر و قتلهای زنجیره ای سیاسی در پاریس بخش اول

بمناسبت 21 آذر. گفتگوی یاور اعتماد با محمد آزادگر. نحوه حل مسئله ملی در ایران... نقش سازمانهای سراسری و ملی

خاورمیانه در سالی که گذشت - گفتگوی آرش کمانگر با یونس پارسا بناب

"بهار عربی و تأثیرات آن در منطقه ، بحث پیمان جواهر حقیقی در نشست سیاسی فرهنگی کارگاه در هانوفر

دولت فلسطینی..... موضوع گفتگوی بیژن سعیدپور و ابراهیم آوخ

برخی جوانب خیزش مردم مصر علیه شکل گیری دیکتاتوری جدید و برای دفاع از مطالبات انقلاب، گفتگوی حسین نقی پور با تقی روزبه

گفتگوی نسرین ابراهیمی با اردشیر مهرداد در رابطه با پروژه مسکن مهر و سیاستهای رژیم اسلامی

گفتگوی یاوراعتماد با حمیلا نیسگیلی بمناسبت روز جهانی مبارزه علیه خشونت بر زنان

گفتمان ها و بحث های جاری در میان فعالان چپ در جهان امروز گفتگوی سعید افشار با فروغ اسدپور

گفتگوی بیژن سعیدپور با ابراهیم آوخ پیرامون حمله اسرائیل به نوار غزه

تظاهرات بر علیه تجاوزات اسرائیل در پاریس

تلویزیون چشم انداز... گفتگوی آرش کمانگر با نسیم صداقت پیرامون ضرورت دفاع از حق گرایش جنسی

نگاهی به انتخابات آمریکا.... گفتار سیاسی مجید دارابیگی

چقدر خطر عبور بحران هسته ای به فاز نظامی جدی است؟ گفتگوی نسرین ابراهیمی با اردشیر مهرداد

گزارش علی دماوندی از کمپ اعتراضی پناهجویان در مرکز شهر لاهه در هلند

مهندسی انتخابات در کانون اختلافات حکومتی رژیم اسلامی .. گفتگوی نسرین ابراهیمی با اردشیر مهرداد

گفتگوی عباس سماکار با حسن حسام در برنامه دیدار تلویزیون کومه له

ارزیابی ایران-تریبونال و چشم انداز آن، گفتگوی علی دماوندی با سحر محمدی از شاهدان، سخنگویان و مجریان ایران تریبونال

جوانان در ایران تریبونال - گفتگوی علی دماونی با پردیس، مارال و سارا

جوانان در ایران تریبونال - گفتگوی مریم و ارمغان پیرامون جوانبی از پروسۀ دادخواهی

ایران-تریبونال مرحلۀ دوم، گفتگوی علی دماوندی با نرگس اسکندری عضو سبزها و از مسئولین انتگراسیون در شهر فرانکفورت

ایران-تریبونال مرحلۀ دوم، گفتگوی پیروز زورچنگ با تهمینه گشتاسپی و مرسده قائدی از شاهدان

ایران-تریبونال مرحلۀ دوم، گفتگوی علی دماوندی با مینا احدی فعال کارزار علیه اعدام و سنگسار

ایران-تریبونال مرحلۀ دوم، گفتگوی نسرین ابراهیمی با باقر ابراهیم زاده از شرکت کنندگان

ایران-تریبونال مرحلۀ دوم، گفتگوی علی دماوندی با گلمراد مرادی و مجید دارابیگی از شرکت کنندگان

ایران-تریبونال مرحلۀ دوم، گفتگوی علی دماوندی با روحی جهانپور از شاهدان بهائی

ایران-تریبونال مرحلۀ دوم، گفتگوی علی دماوندی با رؤیا رضائی جهرمی و رؤیا صادقی از شاهدان

ارزیابی از روند مرحلۀ دوم ایران-تریبونال در گفتگوی علی دماوندی با بهروز پرتو از فعالان آن

ایران-تریبونال مرحلۀ دوم، گفتگوی علی دماوندی با شکوفه سخی از شاهدانی که تابوت های هولناک"حاج داود" را تجربه کرده

ایران-تریبونال مرحلۀ دوم، گفتگوی پیروز زورچنگ با مهدی اصلانی از شاهدان و نویسندۀ کتاب خاطرات زندان"کلاغ و گل سرخ"

گفتگوی سعید افشار با ملکه مصطفی سلطانی خواهر زنده یاد کاک فؤاد سلطانی و از شاهدان مرحلۀ دوم ایران تریبونال

در حاشیۀ مرحلۀ دوم ایران تریبونال، گفتگوی علی دماوندی با شهلا طالبی استاد دانشگاه آریزونا و زندانی دو نظام

گزارش آکسیون 27 اکتبر در ونکوور در حمایت از فعالین کارگری زندانی

پبرامون مرحلۀ دوم کارزار ایران تریبونال در گفتگوی پیروز زورچنگ با احمد موسوی از سخنگویان و شاهدان آن

ارزیابی از روند مرحلۀ دوم ایران-تریبونال در گفتگوی علی دماوندی با بهرام رحمانی از سخنگویان آن

گزارش ابراهیم آوخ ازپاریس ازهفته همبستگی و کارزار جهانی برای آزادی فعالین کارگری

گزارش محمد سیداحمدی از همبستگی هانوفر آلمان باکارزار نیروهای چپ برای آزادی کارگران و فعالان سیاسی دربند

ویدو کلیپی از گرافیست مشهور امیدمرادی پور که درآستانه تشکیل دادگاه لاهه برای گروه تبلیغات ایران تریبونال ساخته است

گفتگوی نسرین ابراهیمی با اردشیر مهرداد پیرامون اختلافات جناحهای حکومتی.. خامنه ای،احمدی نژاد، رفسنجانی

پخش مستقیم تلویزیونی محاکمه جمهوری اسلامی از لاهه ٢٥ تا ٢٧ اکتبر Hotbird 11471 ver 27500 5/6.ASO

گفتار حسن حسام در شب یا د ما ن زندانیان دهه شصت ،نقد مخالفین ایران تریبونال، شعرخوانی... به دعوت کانون زندانیان سیاسی ایران در تبعید/استکهلم

پیرامون جوانبی از اوضاع سیاسی بحرانی کنونی در ایران، گفتگوی نسرین ابراهیمی با اردشیر مهرداد

گزارشی از ایران تریبونال توسط علی دماوندی از اعضای برگزاری شب خاوران در لندن

کارزار دفاع از کارگران زندانی... گفتگوی بیژن سعیدی با حسن حسام

گفتگوی علی دماوندی با مرسده قائدی پیرامون زندان های جمهوری اسلامی در دهه خونین 60 و ابعاد آن فاجعه

تنش های درون حاکمیت بحران زدۀ جمهوری اسلامی، وضعیت جنبش مردمی زیر فشار های مضاعف معیشتی و سیاسی ، گفتگوی حسین نقی¬پور با تقی روزبه

مختصات صدای سوم و راههای شکل گیری آن در گفتگوی ابراهیم آوخ، شهاب برهان و بهروز فراهانی

بازخوانی کشتار67 از نظرگاه نسل جوان با شهین چیت ساز، هاتف سلطانی، یونس میرحسینی، عسل اخوان با گرداندگی بهروز فراهانی. یادمان پاریس بخش سوم

بازخوانی کشتار67 از نظرگاه نسل جوان با شهین چیت ساز، هاتف سلطانی، یونس میرحسینی، عسل اخوان با گرداندگی بهروز فراهانی. یادمان پاریس بخش دوم

تنها آهن، آهن را می برد... شورش گرسنگان... گفتگوی یاور اعتماد با بهروز خباز به بهانه طومار 20000 نفری کارگران

گزارش مراسم یادمان کشتار زندانیان سیاسی .... پاریس بخش اول

رنجش ناسیونالیستهای فارس از ناسیونالیستهای کرد ، مکثی مجدد بر مسئله ملی در ایران - آرش کمانگر

بررسی معضلات ملیتهای ایران در گفتگوی مجید دارابیگی با هدایت سلطان زاده و خسرو آهنگر

انتخابات در امریکا ، دمکراسی یا دلارکراسی ؟ گفتگوی آرش کمانگر با یونس پارسا بناب

ابعاد جنگ سوریه ... گفتار سیاسی مجید دارابیگی

جوانبی از تهدیدات جنگطلبانۀ اسرائیل،گفتگوی حسین نقی پور با تقی روزبه

در حمایت از ایران تریبونال توسط زندانیان سیاسی دهه شصت .. مریم توفیق ... پیروز زورچنگ ... هادی امینیان در گفتگو با مجید دارابیگی

تجارب زندانیان سیاسی دهه شصت .. مریم توفیق ... پیروز زورچنگ ... هادی امینیان در گفتگو با مجید دارابیگی

گفتار سیاسی مجید دارابیگی پیرامون دلایل ابعاد فاجعه بار زلزله آذربایجان

کلاف سردرگم سوریه ، اسکیزوفرنی یک انقلاب - گفتاری از آرش کمانگر

پای صحبت خانواده های جانباختگان انفجار معدن باب نیزو ... گزارش بهروز خباز از تلویزیون پیوند کارگری

ایران تریبونال بستر بیداری میلیونی توده ها از جنایات رژیم در دهه شصت.... در گفتگوی نسرین ابراهیمی با خانواده قربانیان هدایت سلطان زاده ... رخشنده حسین پور و باقر ابراهیم زاد بخش دوم

- بخش اول: ایران تریبونال بستر بیداری میلیونی توده ها از جنایات رژیم در دهه شصت.... در گفتگوی نسرین ابراهیمی با خانواده قربانیان هدایت سلطان زاده ... رخشنده حسین پور و باقر ابراهیم زاد

بحران نظام سرمایه داری و بازتاب آن ... در گفتگوی مجید دارابیگی با تقی روزبه... حبیب ریاحی و حسن حسام بخش دوم

ببحران نظام سرمایه داری و بازتاب آن ... در گفتگوی مجید دارابیگی با تقی روزبه... حبیب ریاحی و حسن حسام بخش اول

راه کارهای تقویت اتحاد نیروهای چپ و کمونیست و مبارزه با فرقه گرایی ...میزگرد با حسن حسام... تقی روزبه... حمیلا نیسگیلی...مجید دارابیگی...بخش دوم

راه کارهای تقویت اتحاد نیروهای چپ و کمونیست و مبارزه با فرقه گرایی ...میزگرد با حسن حسام... تقی روزبه... حمیلا نیسگیلی...مجید دارابیگی...بخش اول

شهادت آذر آل کنعان در دادگاه ایران تریبونال

شهادت محمد علی در دادگاه ایران تریبونال

آکسیون مشترک در هانوفر-آلمان دراعتراض به سرکوب شبه فاشیستی و اخراج افغانی های مهاجر در ایران

شهادت هدایت سلطان زاده در دادگاه ایران تریبونال

شهادت جعفر جابری در دادگاه ایران تریبونال

گفتگوی علی دماوندی با ایرج مصداقی در دادگاه ایران تریبونال

گفتگو علی دماوندی با یوسف عزیزی بنی طرف در مورد اعدامها و سرکوب خلق عرب و مبارزه علیه شونیسم

گفتگو علی دماوندی با بهرام رحمانی پیرامون ایران تریبونال و جنبش کارگری

گفتگوی علی دماوندی با رویا رضایی جهرمی در دادگاه ایران تریبونال

گفتگوی علی دماوندی با سیاوش دانشور در دادگاه ایران تریبونال

گفتگوی علی دماوندی با محمد رحیمی پیرامون حوادث سوریه

بیانیه کموناریوم در تظاهرات 18 تیر پاریس

گزارش از تظاهرات 18 تیر در پاریس

بخش گفتگوی ویدا خوشیار با ناصر زرفشان پیرامون بازداشت اعضای کانون نویسندگان

ارزیابی از جنبش دانشجویی بمناسبت 18 تیر...با حضور هژیر پلاسچی.. یونس میر حسینی و ابراهیم آوخ

دفاع از مهاجرین افغانی در ایران وظیفه تمامی انسانهای آزادیخواه....گفتاری سیاسی از علی دماوندی

گفتگوی علی دماوندی با هوشنگ انصاری پیرامون فعالین کارگری دستگیر شده اخیر

گزارش پایانی هیئت حقیقت یاب دادگاه ایران تریبونال با ترجمه فارسی

شهادت سعید منتظری (افشار) در دادگاه ایران تریبونال در دادخواهی اعدام برادر خود

پاسخ اردوان زیبرم از برگزار کنندگان ایران تریبونال به اتهامات ناروا ....در گفتگو با علی دماوندی

گفتگوی نسرین ابراهیمی با رضا غفاری در دادگاه ایران تریبونال

گفتگوی بهروز خباز با مجید تمجیدی.. مظفر فلاحی... علی پیچگاه در تظاهرات استکهلم در دفاع از گارگران ایران

تظاهرات در لندن در اعتراض به بازداشت های کارگران .در گزارش رحمانی به دماوندی

گزارش خلیل محمودی از آکسیون هانوفر علیه بازداشت و ضرب و شتم فعالان کارگری در ایران

تظاهرات در استکهلم در اعتراض به بازداشت های اخیر کارگران ایران. گزارش پیوند کارگری

گفتگوی حمیلا نیسگیلی با صلاح مازوجی و یدی شیشوانی و حسن بهزاد پیرامون اولین نشست مشترک احزاب و سازمانها و نهادهای چپ و کمونیست

گفتگوی حمیلا نیسگیلی با سیامک قبادی و بیژن جلالی پیرامون اولین نشست مشترک احزاب و سازمانها و نهادهای چپ و کمونیست

گفتگوی حمیلا نیسگیلی با سیاوش دانشور پیرامون اولین نشست مشترک احزاب و سازمانها و نهادهای چپ و کمونیست

گفتگوی حمیلا نیسگیلی با نسرین رمضانعلی از سازمان آزادی زن پیرامون اولین نشست مشترک احزاب و سازمانها و نهادهای چپ و کمونیست

دادخواهی سحر محمدی از اعدام پدر و مادر خود در دادگاه ایران تریبونال در گفتگو با علی دماوندی

گفتگوی حمیلا نیسگیلی با خسرو آهنگر پیرامون اولین نشست مشترک احزاب و سازمانها و نهادهای چپ و کمونیست

گقتگوی علی دماوندی با گیتا رستم علی پور از شاهدان ایران تریبونال

شهادت سیاوش دانشور در دادگاه ایران تریبونال

دادگاه ایران-تریبونال، گفتگوی علی دماوندی با عزیزه شاهمرادی

ارزیابی از روند ایران-تریبونال در گفتگوی سعید افشار با مرسده قائدی، اردوان زیبرم، عزیزه شاهمرادی و علی دماوندی

دادگاه ایران تریبونال- گفتگوی علی دماوندی با خاطره معینی

دادگاه ایران تریبونال- معرفی هیئت حقیقت یاب توسط پیام اخوان

آکسیون حمایت از زندانیان سیاسی و فعالان کارگری در ونکوور - گفتگو با مجید میرزایی

نتایج و روند ایران تریبونال در سومین روز خود. گفتگوی علی دماوندی با حمید صبی از دست اندرکاران ایران تریبونال

پیرامون مضمون و اهداف ایران تریبونال - گفتگوی نسرین ابراهیمی با هدایت الله متین دفتری

خانواده شیرعلی... سه نسل اززندانیان جمهوری اسلامی در دادگاه ایران تریبونال

شیفت شب به یاد " سعید سلطانپور " سروده و اجرای منوچهر رادین

دادگاه ایران تریبونال- گفتگوی علی دماوندی با احمد موسوی از فعالان و شاهدان تریبونال

شهادت مرسده قائدی در دادگاه ایران تریبونال

گفتگو ویدا هوشیار با شاهپور احسانی راد، در رابطه با طومار اعتراضی 10 هزار کارگربه وزیر کار

دادگاه ایران تریبونال- سخنان چهار شاهد

دعاوی شاهد 16 در دادگاه تریبونال

روز نخست دادگاه ایران تریبونال- گفتگوی علی دماوندی با پیام اخوان پیرامون مضمون و اهداف دادگاه

سخنان آغازین دادگاه ایران تریبونال

ارزیابی از جنبش دانشجویی...با حضور هژیر پلاسچی.. یونس میر حسینی و ابراهیم آوخ بخش اول

کنفرانس مطبوعاتی آغاز کار تریبونال بین المللی محاکمۀ جمهوری اسلامی در لندن،گفتگوی فرشید آریان باپیام اخوان

کنفرانس مطبوعاتی آغاز کار تریبونال بین المللی محاکمۀ جمهوری اسلامی در لندن،گفتگوی علی دماوندی با فرشید آریان

گفتگوی حمید جهان بخش با احمد سیف اقتصاد دان و استاد دانشگاه در مورد ایده اروپای مشترک و بحران بدهی ها-بخش سوم

حذف یارانه ها و گرانی فلاکت بار، گفتاری از مجید دارابیگی

آکسیون6 ژوئن در ژنو جلوه ای از همبستگی بین لمللی- سخنان نمایندگان کارگری مصر، سنگال و الجزیره

آکسیون 6ژوئن در ژنو- نظرات چند تن از فعالان نهادهای حمایت کننده

توضیحات بهروز فراهانی پیرامون آکسیون 6ژوئن در ژنو همزمان با اجلاس سالانۀ سازمان جهانی کار

شش ژوئن در ژنو جلوه ای از همبستگی بین المللی- گزارش حسین نقی پور و گفتگوی بهروز فراهانی با نمایندگان سندیکا های فرانسه

امر سازمان یابی طبقه کارگر...میزگردی با بهروز خباز.. مجید تمجیدی و علی پیچگاه برنامه ای از تلویریون پیوند کارگری

سخنرانی عیدی نعمتی از فعالین راه کارگر ( هیات اجرایی ) در مجمع چهارم اتحاد چپ ایرانیان خارج

سخنرانی نوشین شفاهی از فعالین اتحاد فدائیان کمونیست در مجمع چهارم اتحاد چپ ایرانیان خارج

نقد پراکندگی در جنبش سیاسی اجتماعی چپ ایران-2،میزگرد با شرکت پیمان جواهرحقیقی، جلیل محمودی و حسین نقی پور

نقد پراکندگی در جنبش سیاسی اجتماعی چپ ایران-1،میزگرد با شرکت پیمان جواهرحقیقی، جلیل محمودی و حسین نقی پور

گفتگوی حمید جهان بخش با احمد سیف اقتصاد دان و استاد دانشگاه در مورد ایده اروپای مشترک و بحران بدهی ها-بخش 2

سخنرانی آرش کمانگر در چهارمین مجمع عمومی اتحاد چپ ایرانیان - تورنتو( کانادا )

پیروز زورچنگ - قرائت پیام کمیته مرکزی راه کارگر در چهارمین مجمع اتحاد چپ ایرانیان خارج

پیرامون گردهمائی وسیع نیروهای جنبش نوین ضدسرمایه داری در فرانکفورت ، گفتگو با پیران آزاد از شرکت کنندگان در این گردهمائی

گفتگوی حمید جهان بخش با احمد سیف اقتصاد دان و استاد دانشگاه در مورد ایده اروپا مشترک و بحران بدهی ها

انتخابات فرانسه و یونان و تأثیرات آن بر اتحاد یه اروپا.... گفتار سیاسی بهروز فراهانی

ما همه شاهین نجفی هستیم.... گفتار سیاسی علی دماوندی

گفتگوی علی دماوندی با نوروهاب ثباند وعضو بورو مشورتی افغانان در بریتانیا و الماس فرضی مشاور پناهندگان پیرامون تبعیض شهروندان افغانی تبار در ایران اسلامی

تحولات سیاسی اروپا در سالگرد جنبش نوین ضدسرمایه داری ،گفتگوی حسین نقی پور با پیران آزاد

گزارش علی دماوندی از مراسم اول ماه مه در لندن در گفتگو با محمد آرام از فعالان سیاسی و کارگری

اول ماه مه در ونکوور : گزارش صفار ساعد ، سرودهای کارگری ، سخنرانی رئیس فدراسیون کار و صحنه هایی از تظاهرات

گزارش ابراهیم آوخ از مراسم روز جهانی کارگر در پاریس

به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر. گفتگوی ویدا هوشیار با جعفر عظیم زاده

اول ماه مه 2012 در هانوفر آلمان- گزارش حسین نقی پور و توضیحات محمد سید احمدی از فعالان سیاسی و کارگری

اثرات تحریمهای بین الملی بر زندگی ،کار ،معیشت و مبارزۀ کارگران ایران ،گفتگوی علی دماوندی و مجید تمجیدی

گفتگوی علی دماوندی وایوب رحمانی –سال یاد بهزاد کاظمی –فقدانش و کارهای بجای مانده وی

گفتگوی علی دماوندی و یاسمین میظر کارزار دستها از مردم ایران کوتاه و موقعیت این کارزار

انقلاب فرهنگی و اهداف رژیم اسلامی چه بود؟ گفتگوی علی دماوندی و علی اشرفی

گزارش از آکسیون کانون همبستگی با جنبش کارگری ایران – هانوفر در اعتراض به حکم ظالمانه برای رضاشهابی کارگر دربند

گفتگوی علی دماوندی با فرشید آریان در مورد ایران تریبونال و کمیته حقیقت یاب در لندن

گفتگوی یاور اعتماد با لیلا توکلی از اعضای ایران تریبونال پیرامون دادگاه بین المللی محاکمه سران رژیم اسلامی

گفتار سیاسی مجید دارابیگی پیرامون پیام شاعرانه گونتر گراس در محکومیت رژیم اسرائیل

فراخوان جهانی جنبش اشغال وال استریت برای اول ماه مه - گفتگوی آرش کمانگر با یونس پارسا بناب

گزارش ابراهیم آوخ از شب همبستگی با کارگران ایران،سخنان نمایندگان سندیکاهای فرنسه، محمود صالحی و بهروز خباز

ما هم افغانی ایم ! با شوونیسم و راسیسم در ایران مبارزه کنیم ! گفتاری از آرش کمانگر

گزارش ابراهیم آوخ از تظاهرات 12 فروردین در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در پاریس

پیرامون موسسۀ امریکائی مرکز همبستگی، گفتگوی علی دماوندی با صدیق اسماعیلی

مروری کلی بر اوضاع سیاسی اجتماعی ایران در سال گذشته، گفتگوی حسین نقی پور با تقی روزبه

بهار آمد

گزارش و بخشی از سخنرانی پروین اشرفی در تظاهرات ضد جنگ- ونکوور 17 مارس

گفتگوی علی دماوندی با صدیق اسماعیلی پیرامون تعیین دستمزد ها در پایان سال

گشایش نمایشگاه امید نام من است : یادگارهای زندان و فرار – ایران٬ دهه شصت در فرانکفورت، گزارش حسین نقی پور

گفتگوی علی دماوندی با ستار رحمانی پیرامون بحران نظام سرمایه داری و نقش اتحادیه ها در این میان

گزارش سرور صاحبی از سمینار سراسری تشکل های زنان و زنان دگر و همجنس گرای ایرانی - برلین

گفتار سیاسی مینا پویا بمناسبت روز جهانی زن

به مناسبت روز جهانی زن. گفتگوی ویدا هوشیار با فروغ تاجبخش ، (مادر لطفی)

ویدو کلیپ نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران بمناسبت روز جهانی زن

خطر جنگ و احتمال حملۀ نظامی به ایران، گفتگوی نسرین ابراهیمی با اردشیر مهرداد

تحریم ها و اثرات آن،گفتگوی نسرین ابراهیمی با اردشیر مهرداد- بخش دوم

تحریم ها و اثرات آن،گفتگوی نسرین ابراهیمی با اردشیر مهرداد- بخش اول

گفتگوی نسرین ابراهیمی با اردشیر مهرداد پیرامون اوضاع سیاسی ایران ونمایش انتخابات مجلس اسلامی

گفتگوی علی دماوندی با صدیق اسماعیلی پیرامون مبارزه برای دستمزد ها

سخنرانی ابراهیم آوخ ... عزیز مامعلی ... یوسف اردلان در یادمان شیخ عز الدین حسینی

سخنرانی جمال حسینی ... ناصر پاکدامن ... داریوش نویدی ... فرهاد حیدری ... احمد اسکندری در یادمان شیخ عز الدین حسینی

سخنرانی ابراهیم آوخ در اولین سالگرد درگذشت ماموستا شیخ عزالدین حسینی در پاریس

گفتار سیاسی هفته از حسن حسام پیرامون تحریم فعال انتخابات مجلس اسلامی

کی مرگ می تواند نام ترا بروبد از یاد روزگار. مادر جزنی درگذشت.! گفتگو با مادر لطفی در این رابطه

رضا شهابی 10 اسفند دادگاهی می شود. آخرین خبرها از وضعیت رضا شهابی در گفتگو با ربابه رضایی

گفتگوی یاور اعتماد با مجید دارابیگی پیرامون گفته های پرویز ثابتی جنایتکار ساواک با صدای آمریکا

میزگرد زبان مادری باحضور یوسف عزیزی بنی طرف ... هدایت سلطان زاده .. شهلا حیدری .. جمشید امیری .. حمیلا نیسگیلی .. سعید افشار ... بخش اول

میزگرد زبان مادری باحضور یوسف عزیزی بنی طرف ... هدایت سلطان زاده .. شهلا حیدری .. جمشید امیری .. حمیلا نیسگیلی .. سعید افشار ... بخش دوم

علیه تنگ نظری در دفاع از زندانیان سیاسی، سخن هفته از حسن حسام

میزگرد " نه جنگ ، نه جمهوری اسلامی " در ونکوور ( بخش سوم ) سخنرانی آرش کمانگر و رسول شوکتی

میزگرد " نه جنگ ، نه جمهوری اسلامی " در ونکوور ( بخش دوم ) سخنرانی شهره کیا و بردیا

میزگرد " نه جنگ ، نه جمهوری اسلامی " در ونکوور ( بخش اول ) سخنرانی مرتضی افشاری و مجید میرزاییی

گفتگوی علی دماوندی با یوسف عزیزی بنی طرف پیرامون مسائل ملی بمناسبت سالگرد 22 بهمن

گفتگوی علی دماوندی با هدایت سلطان زاده پیرامون دلایل و نتایج سیاسی انقلاب بهمن بخش دوم

گفتگوی علی دماوندی با هدایت سلطان زاده پیرامون دلایل و نتایج سیاسی انقلاب بهمن بخش اول

گفتگوی حمید جهان بخش با نوری الجراح (دبیر کانون نویسندگان سوریه) با همیاری یوسف بنی طرف پیرامون حوادث سوریه

پیامد تحریم ها بر زندگی زحمتکشان ، گفتگوی ویدا هوشیار با جعفر عظیم زاده از اتحادیۀ آزاد ایران

گفتگوی ابراهیم آوخ و بهروز فراهانی پیرامون انتخابات نهمین دور مجلس اسلامی

حمایت رژیمهای چپ از جمهوری اسلامی ، آیا چپ ایران باید شرمنده باشد ؟ گفتگو با محسن رضوانی - بخش دوم

تاثیرات تحریم اقتصادی بر اختلافات جناحهای حکومتی و انتخابات پیش روی ... گفتگوی یاور اعتماد با پیران آزاد

آیا چپ ایران باید شرمنده باشد؟ گفتگوی آرش کمانگر با محسن رضوانی- بخش اول

گفتگوی ویدا هوشیار با پروین محمدی پیرامون بازداشت دو تن از اعضای اتحادیۀ آزاد کارگران ایران

گفتار سیاسی از مجید دارابیگی پیرامون ترورهای کارشناسان اتمی جمهوری اسلامی

کمیته حمایت از رضا شهابی ، تعیین حداقل دستمزدها. گفتگوی بهروز خباز با محمود صالحی

گفتار سیاسی تقی روزبه پیرامون تحریم اقتصادی ایران و بستن تنگه هرمز

نگاهی به مهمترین مختصات جنبش وال استریت - گفتگوی آرش کمانگر با یونس پارسا بناب ...بخش اول

نگاهی به مهمترین مختصات جنبش وال استریت - گفتگوی آرش کمانگر با یونس پارسا بناب ...بخش دوم

نود و نه درصدی ها , شعر جدیدی از حسن حسام

مناظره بهروز فراهانی و تقی روزبه پیرامون مختصات جنبش های ضدسرمایه داری جهان امروز..مرحله دوم بخش دوم

مناظره بهروز فراهانی و تقی روزبه پیرامون مختصات جنبش های ضدسرمایه داری جهان امروز..مرحله دوم بخش اول

جنبش ضد سرمایه داری در سالی که گذشت ، مروری بر نقاط قوت و ضعف آن - گفتگوی آرش کمانگر با آرش عزیزی

نگاهی به انقلابات خاورمیانه در سالی که گذشت.بخش اول .. تونس و مصر... گفتگوی ابراهیم آوخ . بهروز عارفی

نگاهی به انقلابات خاورمیانه در سالی که گذشت.بخش دوم .. لیبی... گفتگوی ابراهیم آوخ . بهروز عارفی

سخن هفته : تاملی بر بحث انتخابات آزاد و تاکتیک تحریم - آرش کمانگر

کارزار برای آزادی رضا شهابی- گفتگو با بهروز سورن مسئول سایت گزارشگران

کارزار برای آزادی رضا شهابی- گفتگو با فرح از کانون های همبستگی با جنبش کارگر

مناظره بهروز فراهانی و تقی روزبه پیرامون مختصات جنبش های ضدسرمایه داری جهان امروز.. بخش دوم

مناظره بهروز فراهانی و تقی روزبه پیرامون مختصات جنبش های ضدسرمایه داری جهان امروز.. بخش اول

قتل رافیق تقی لی، نویسنده جمهوری آذربایجان . واقعیت ها، ابهامات و پیامد های آن. در گفتگو با حسین انور حقیقی

آکسیون همگامی در برلین در روزجهانی حقوق بشر علیه جمهوری اسلامی – گزارش حسین نقی پور

آکسیون همگامی در برلین در روزجهانی حقوق بشر علیه جمهوری اسلامی – نظرات شرکت کنندگان

در حاشیۀ آکسیون همگامی، یادی از محمد مختاری و محمد جعفرپوینده – گفتگوی ابراهیم آوخ با کاظم کردوانی

تجربۀ اشغال زمین توسط زنان بی خانه در مکزیکوسیتی- گزارش فریدۀ ثابت

جهانی دیگر ممکن است. جنبش اشغال وال استریت و عدالت اجتماعی . گفتگوی ویدا هوشیار با ناصر زرافشان

جنبش ضد انرژی اتمی در آلمان سرمشقی برای مردم ایران علیه ماجراجوئی اتمی جمهوری اسلامی- گزارش حسین نقی پور

اعتصاب سراسری در بریتانیا گزارشی از علی دماوندی

گسترش تحریمها ، سناریوی حمله نظامی و اهمیت بیانیه مشترک طیف رادیکال " صدای سوم " - گفتاری از آرش کمانگر

گفتار سیاسی حمیلا نیسگیلی بمناسبت 25 نوامبر روز جهانی مبارزه علیه خشونت بر زنان

رژیم اسلامی هرچه بیشتر منزوی می شود، گزارش و گفتار سیاسی از علی دماوندی

انقلاب مصر ادامه دارد، سخن هفته از مجید دارابیگی

مراسم 26 مین سالگرد درگذشت ساعدی در پاریس

گفتگوی یاور اعتماد با پیران آزاد پیرامون تداوم جنبش ضد سرمایه داری جهانی و زمینه های آن در ایران

خودگردانی پس از سه سال اعتصاب و مبارزۀ کارگران تایرسازی اسکادی در مکزیک علیه کنسرن کنتیننتال – گفتگوی حسین نقی پور با خسوس تورس و مشدهیلد دورتموند از کوشندگان این حرکت

نه به دخالت خارجی... سخن هفته از حسن حسام

گفتگوی حمید جهان بخش با علی دماوندی پیرامون قطعنامه کارگری سازمان کارگران انقلابی ایران... راه کارگر

گزارش علی دماوندی از تظاهرات در حمایت از کارگران زندانی به دعوت همبستگی با مبارزات مردم ایران در لندن

جنبش ضد سرمایه داری در امریکا ، گفتگوی آرش کمانگر با رضا کیا از فعالین " مارکسیست اومانیست " در شیکاگو

بخش دوم گفتگوی علی دماوندی با مجید دارابیگی پیرامون اثرات تغییرات ساختار نظام اسلامی

گفتگوی علی دماوندی با مجید دارابیگی پیرامون طرح حذف جمهوریت نظام اسلامی

گفتگوی پیران آزاد با کارلوس کوستا از فعالین جنبش نوین اسپانیا پیرامون تجربیات او در این جنبش

سخن هفته : کابوس خزان بر فراز بهار عرب - آرش کمانگر

نقد گزارش احمد شهید از نقض حقوق بشر در ایران .... گفتگوی یاور اعتماد با تقی روزبه

گفتگوی علی دماوندی و صدیق اسماعیلی پیرامون ماهیت و محتوای پیش نویس قانون کار

گفتگوی یاور اعتماد با پیران آزاد پیرامون جنبش ضد سرمایه داری جهانی و عوام فریبی رژیم اسلامی

گفتگوی علی دماوندی و صدیق اسماعیلی پیرامون پیش نویس مجدد قانون کار

گزارش از آکسیون ضد سرمایه داری ونکوور در 15 اکتبر در ونکوور و گفتگو با نسیم صداقت

گفتگوی ابراهیم آوخ و بهروز فراهانی پیرامون اشغال وال استریت و زمینه های گسترش آن

آیا بهار عربی به خزان خود نزدیک می شود ... گفتار سیاسی بهروز عارفی

اشغال وال استریت و گسترش مبارزه طبقاتی در امریکا - گفتگوی آرش کمانگر با یونس پارسا بناب

دولت فلسطین چرا..... گفتار سیاسی بهروز عارفی

گفتگوی حمید جهانبخش با پگاه تباعی و ریحانه اسماعیلی از فعالین سبز سکولار لندن

گفتار سیاسی تقی روزبه پیرامون اعتصاب کارگران پتروشیمی ماهشهر

گفتار سیاسی مجید دارابیگی پیرامون جدایی جنسیتی در دانشگاههای ایران

مراسم یادمان جانباختگان آزادی و سوسیالیسم در پاریس

گفتگوی سیامک قبادی ( اتحاد ایرانیان چپ ) با پنج تن از شرکت کنندگان اجلاس سوم این اتحاد در مونتریال کانادا

تفسیر سیاسی علی دماوندی در باره اعتصاب کارگران پتروشیمی ماهشهر

گزارش حمید جهان بخش از آکسیون لندن بمناسبت سالگرد کشتار زندانیان سیاسی دهه شصت

مراسم یادمان جانباختگان آزادی و سوسیالیسم در ونکوور بخش سوم

مراسم یادمان جانباختگان آزادی و سوسیالیسم در ونکوور بخش دوم

گفتگوی ابراهیم آوخ و بهروز فراهانی پیرامون نشست سازمان ملل و مسئله عضویت دولت مستقل فلسطین

گفتار سیاسی علی دماوندی بمناسبت 23مین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی سال 67

مراسم یادمان جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم در ونکوور ( 17 سپتامبر ) بخش اول

گفتار سیاسی تقی روزبه پیرامون نمایش انتخابات مجلس شورای اسلامی و تقسیم قدرت

گفتار سیاسی علی دماوندی پیرامون فاجعه زیست محیطی دریاچه ارومیه

ای پرنده تاریخی نترس زتاریکی با صدای گلرخ جهانگیری

گفتگوی آرش کمانگر با یونس پارسا بناب پیرامون تحولات لیبی و خاورمیانه

گفتار سیاسی فریبا ثابت از جان بدربردگان دهه شصت بمناسبت سالگرد قتلعام زندانیان سیاسی

ضرورت گفتمان ضد سرمایه داری در مبارزه برای حفظ محیط زیست - گفتار سیاسی آرش کمانگر

مبارزات ملی و رابطه آن با مبارزات سراسری ... میزگرد با خسرو آهنگر .. هدایت سلطان زاده ... مجید دارابیگی و یاور اعتماد ...بخش اول

مبارزات ملی و رابطه آن با مبارزات سراسری ... میزگرد با خسرو آهنگر .. هدایت سلطان زاده ... مجید دارابیگی و یاور اعتماد ...بخش دوم

بررسی روند و زمینه قیام مردم لیبی ... در گفتگو با مجید دارابیگی و پیران آزاد با یاور اعتماد بخش اول

بررسی روند و زمینه قیام مردم لیبی ... در گفتگو با مجید دارابیگی و پیران آزاد با یاور اعتماد بخش دوم

خاطرات عباس مظاهری از زندانهای رژیم پهلوی در گفتگو با مجید دارابیگی بخش اول

نقد عقاید ارتجاعی اسلام از نگاه عباس مظاهری در گفتگو با مجید دارابیگی بخش دوم

علل و ویژگیهای جنبش اعتراضی جوانان در انگلیس ... گفتگوی حسین نقی پور و تقی روزبه

جمعبندی سیاسی علی دماوندی از حوادث انگلیس

خاطرات کودکان زندان.... گفتگوی یاور اعتماد با ارژنگ نورایی بمناسبت کشتار دهه شصت

گزارش آرش کمانگر و حمیلا نیسگیلی از شانزدهمین کنگره سازمان کارگران انقلابی ایران راه کارگر

بررسی جنبش کارگری با حضور علی دماوندی .... نسرین ابراهیمی و آرش کمانگر

ارزیابی از جنبش های اجتماعی... میزگرد سیاسی با حضور آرش کمانگر... پیران آزاد... هدایت سلطان زاده... حمیلا نیسگیلی [بخش اول

ارزیابی از جنبش های اجتماعی... میزگرد سیاسی با حضور آرش کمانگر... پیران آزاد... هدایت سلطان زاده... حمیلا نیسگیلی [بخش دوم

نگاهی به وضعیت سیاسی ایران و جهان در گفتگوی ابراهیم آوخ و بهروز فراهانی ........ بخش اول

نگاهی به وضعیت سیاسی ایران و جهان در گفتگوی ابراهیم آوخ و بهروز فراهانی ........ بخش دوم

نگاهی به قیام دانشجویان در 18 تیر78 – مجید دارابیگی

گزارش سرور صاحبی از 22 مین کنفرانس بنیاد پژوهشهای زنان ایران در هلند... روز اول

فساد و رسوایی سیاسی - اقتصادی از ایران تا جهان - گفتار سیاسی آرش کمانگر

گزارش مراسم یادمان 18 تیر در پاریس

ظرفیتهای جنبش دانشجویی... گفتار سیاسی تقی روزبه بمناسبت سالگرد 18 تیر

نقد و نظر شادی امین به 22 مین کنفرانس بنیاد پژوهشهای زنان ایران در گفتگو با حمیلا نیسگیلی

نقد و نظر هاله قریشی به 22 مین کنفرانس بنیاد پژوهشهای زنان ایران در گفتگو با حمیلا نیسگیلی

نقد و نظر حمید نوذری به 22 مین کنفرانس بنیاد پژوهشهای زنان ایران در گفتگو با حمیلا نیسگیلی

نقد و نظر گلرخ جهانگیری به 22 مین کنفرانس بنیاد پژوهشهای زنان ایران در گفتگو با حمیلا نیسگیلی

گزارش مینا پویا از برگزاری 22 مین کنفرانس بنیاد پژوهشهای زنان ایران در هلند

نگاهی به انتخابات ترکیه و تاثیرات آن در منطقه .... گفتار سیاسی مجید دارابیگی

پاسخ هدایت سلطان زاده به نظرپرسی و سمینار رادیوئی: چه باید کرد رادیو همبستگی

گفتگوی حسین نقی پور با پیران آزاد در دومین سالگرد خیزش خرداد ماه ... نقاطع قوت و ضعف پیش روی

پاسخ آرش کمانگربه نظرپرسی و سمینار رادیوئی: چه باید کرد؟ از رادیو همبستگی

سخنرانی و شعرخوانی اسماعیل خویی در مراسم یادمان سعید سلطان پور در لندن

گزارش حمید جهانبخش از مراسم یادمان سعید سلطان پور در لندن.. سخن پروانه سلطانی و هدایت سلطان زاده

گزارش از آکسیون 9ژوئن در ژنو برای اخراج هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی از سازمان جهانی کار-1

گزارش از آکسیون 9ژوئن در ژنو برای اخراج هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی از سازمان جهانی کار-2

گزارش از آکسیون 9ژوئن در ژنو برای اخراج هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی از سازمان جهانی کار-3

گزارش از آکسیون 9ژوئن در ژنو برای اخراج هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی از سازمان جهانی کار-4

نگاهی به طرحهای سازش اصلاح طلبان - گفتار سیاسی آرش کمانگر

نگاهی به وضعیت سیاسی فلسطین پس از بهار انقلابات عربی .. ابراهیم آوخ و بهروز عارفی

بحران فروپاشی جمهوری اسلامی از درون گفتار سیاسی تقی روزبه

مروری نقادانه بر مضامین نشست سران هشت کشور صنعتی گفتار سیاسی مجید دارابیگی

گزارش ابراهیم آوخ از 140 مین سالگرد کمون پاریس

گفتگوی یاور اعتماد با ماریا رشیدی پیرامون تقاضای قصاص آمنه و راه های مبارزه با آن

تصرف میادین شهرهای اسپانیا و دیگر شهرهای اروپا در اعتراض به سیاستهای نئولیبرالی..گفتگوی حسین نقی پور با هژیر پلاسچی

گفتگوی آرش کمانگر با پرویز قلیچ خانی پیرامون درگذشت ناصر حجازی و اهمیت پیوند ورزشکاران با توده های مردم

کلکتیو- فراخوان 9 ژوئن, گفتگوی ابراهیم آوخ و بهروز فراهانی

چرا در جمهوری اسلامی جنگ قدرت پایانی نیست گفتار سیاسی مجید دارابیگی

از " انقلاب فرهنگی " ضربتی تا " انقلاب فرهنگی " خزنده - گفتاری از آرش کمانگر

گفتار سیاسی تقی روزبه پیرامون فراخوان جنبش دانشجویی در 25 اردیبهشت

گزارش و گفتکوی امید پیوندی با ایوب رحمانی از مراسم روز کارگر شهر لندن

عدم گستردگی روز کارگر... مرگ بن لادن.... اختلاف رهبری و احمدی... موضوع گفتگوی یاور اعتماد با پیران آزاد

میزگرد کارگری در ونکوور به مناسبت اول ماه مه ، با شرکت پروین اشرفی - آرش کمانگر - صفار ساعد - نسیم صداقت و محمد صفوی- بخش دوم

میزگرد کارگری در ونکوور به مناسبت اول ماه مه ، با شرکت پروین اشرفی - آرش کمانگر - صفار ساعد - نسیم صداقت و محمد صفوی- بخش اول

گزارش مراسم اول ماه مه2011 در هانوفر-آلمان توسط اصغر اسلامی از همگامی - هانوفر و جلیل محمودی از کانون همبستگی با جنبش کارگری ایران - هانوفر

گزارش بهروز فراهانی از مراسم روز جهانی کارگر در پاریس

سازمان یابی کارگری در ایران میزگرد با حضور علی پیچگاه، فرخنده آشنا، بهروز خباز، مجید تمجیدی و سعید افشار- بخش دوم

سازمان یابی کارگری در ایران میزگرد با حضور علی پیچگاه، فرخنده آشنا، بهروز خباز، مجید تمجیدی و سعید افشار- بخش اول

روز جهانی ایمنی کار و گرامیداشت قربانیان حوادث شغلی 28 آوریل - گفتگوی آرش کمانگر با محمد صفوی

گردهمائی سراسری کانون های همبستگی با جنبش کارگری, گفتگو با علی رسولی

کشتار هموطنان عرب ما در اهواز توسط پاسداران جمهوری اسلامی محکوم است،گفتگو با یوسف عزیزی بنی طرف

آغاز انقلابات در شمال افریقا و خاورمیانه ,گفتگوی ابراهیم آوخ با بهروز عارفی

گزارش حمید جهانبخش از اعتصاب غذای پناهجویان ایرنی در لندن

تاملی بر مبحث " مداخله خارجی " - گفتگوی آرش کمانگر با صفار ساعد

نگاهی به عواقب فاجعه اتمی ژاپن در گفتگوی حسین نقی پور با پیران آزاد

بحران هسته ای در ژاپن. گفتگو با مهران مصطفوی

جنبش کارگری ایران در سالی که گذشت و چالشهای پیش رو - گفتگوی آرش کمانگر با مرتضی افشاری و محمد صفوی

بهار طبیعت ، نوید بخش بهار جامعه - گفتاری از آرش کمانگر

جمعبندی از اعتراضات سه شنبه آخر سال ..گفتار سیاسی تقی روزبه

جنبش زنان در سالی که گذشت - گفتاری از پروین اشرفی فعال مستقل چپ و جنبش زنان

گزارش آکسیون روز جهانی زن در لندن و گفتگو با ناهید ناظمی از برگزارکنندگان

گفتارسیاسی حمیلا نیسگیلی بمناسبت صدمین سالگرد روز جهانی زن

گزارش آکسیون ایرانیان در هانوفر در همبستگی با مبارزات مردم ایران و خاورمیانه

جنبش کارگری در ماهی که گذشت.مسئله دستمزدها با ابراهیم آوخ... احمد بخرد طبع ... صدیق اسماعیلی

نگاهی به جنبش زنان ایران پس از انقلاب 57 سخنرانی شهین نوائی در ونکوور ... بخش دوم

مبارزات زنان ایران در یکصد سال اخیر - سخنرانی شهین نوائی در ونکوور ... بخش اول

آکسیون 5 مارس در هانوفر آلمان در همبستگی با خیزش مردمی در کشورهای عربی و خیزش مجدد مردم ایران

گزارش بهروز عارفی از تظاهرات در پاریس در دفاع از زنان و مبارزات مردم ایران

گفتگوی آرش کمانگر با دکتر یونس پارسا بناب ، پیرامون شکل گیری " اتحاد چپ ایرانیان در خارج از کشور

تفسیر سیاسی حسن حسام از مبارزات 10 اسفند و بیانیه اصلاح طلبان

ارزیابی از گفتمان حاکم در جنبش مبارزاتی ایران در گفتگوی حسین نقی پور با همایون ایوانی... مژده ارسی ... پیمان جواهر حقیقی

شراره های مصری سروده حسن حسام برای مبارزات مردم مصر در پی بیمها و امیدها

گفتگوی حسین نقی پور با پیران آزاد پیرامون تحولات لیبی

برای مردمان اعماق سروده حسن حسام برای انقلاب یاسمین تونس

گفتگوی عادل مرادی با امین حصوری پیرامون آغازمجدد جنبش اعتراضی مردم در 25 بهمن

گفتگوی حمید جهانبخش با هدایت سلطانزاده بمناسبت 2 اسفند روز جهانی زبان مادری پیرامون مسئله ملی و حق آموزش زبان مادری

گفتگوی حمید جهانبخش با یوسف عزیزی بنی طرف بمناسبت 2 اسفند روز جهانی زبان مادری پیرامون مسئله ملی و حق آموزش زبان مادری

گفتگوی حمید جهانبخش با جمشید امیری بمناسبت 2 اسفند روز جهانی زبان مادری پیرامون مسئله ملی و حق آموزش زبان مادری

گفتارسیاسی حسن حسام پیرامون تحولات مصر .. تونس و ایران

تظاهرات بمناسبت 22 بهمن در پاریس

گزارش شب همبستگی حزب کمونیست فرانسه با زنان ایران

کجایند آنان که می گفتند : " عصر انقلابات به پایان رسیده " !! گفتاری از آرش کمانگر

درسهای انقلاب 1357 در گفتگوی حسین نقی پور با تقی روزبه

گفتگوی حمید جهانبخش با یوسف عزیزی بنی طرف پیرامون تحولات مصر

گزارش علی اعتدالی از تظاهرات ایرانیان در پاریس علیه اعدام های اخیر در ایران

بررسی آخرین تحولات مصر در گفتگوی عادل مرادی با پیران آزاد

گزارش آرش کمانگر از تظاهرات ایرانیان علیه موج اعدام در امریکا و کانادا به همراه فیلم آکسیون ونکوور

نگاهی به جنبش کارگری در ماه گذشته . بخش دوم .... گفتگوی ابراهیم آوخ و احمد بخرد طبع

نگاهی به جنبش کارگری در ماه گذشته . بخش اول .... گفتگوی ابراهیم آوخ و احمد بخرد طبع

مروری بر جوانبی از خیزش مردم مصر در گفتگوی حسین نقی پور با پیران آزاد

یادی از کارگران جانباختۀ خاتون آباد، کانون همبستگی با جنبش کارگری ایران- هانوفر

آزادی مذهب ، تغییر مذهب و بی دینی ، جزئی تفکیک ناپذیر از آزادی اندیشه و بیان - گفتاری از آرش کمانگر

تظاهرات فعالین سیاسی علیه موج اعدام در ایران - هانوفر آلمان

تظاهرات فعالین سیاسی علیه موج اعدام در ایران - هلند

ویژگیهای قیام تونس و درسهای آن برای مردم ایران .... در گفتگوی حسین نقی پور و تقی روزبه

" بن علی " رفت ، " سید علی " هم خواهد رفت ! گفتاری از آرش کمانگر

ادعاهای دولت در مورد اجرای بدون دردسر طرح حذف یارانه ها ... گفتگوی عادل مرادی با پیران آزاد

نگاهی به حوادث خاورمیانه در سال گذشته میلادی .... گفتگوی ابراهیم آوخ با بهروز عارفی

اجرای طرح حذف یارانه ها و ستم مضاعف بر مهاجرین افغانی مقیم ایران ... گفتار سیاسی آرش کمانگر

نگاهی به مهمترین فراز و فرودهای سیاسی سال 2010 در گفتگوی ابراهیم آوخ و بهروز فراهانی

تهاجم رژیم به معیشت زحمتکشان

مراسم انجمن دفاع از زندانیان سیاسی در پاریس بمناسبت یادمان قتلهای زنجیره ای

فتنه اقتصادی... یا مقاومت و مبارزه برای زندگی گفتگوی عادل مرادی با پیران آزاد

نگاهی به فاجعه تغییرات آب و هوایی و تصمیمات دولتهای سرمایه داری و نگاه آلترناتیو به آن در گفتگوی عادل مرادی با پیران آزاد

گزارش برگزاری آکسیون "همگامان" 10 دسامبر "روز جهانی حقوق بشر" در بروکسل

بخش سوم میزگرد مسائل جنبش کارگری و وظایف فعالین با حضور بهروز فراهانی... احمد بخرد طبع... حسن حسام... هوشنگ سپهر

کارگران و حقوق بشر ، سخنرانی محمد صفوی ( از فعالین مستقل جنبش کارگری ) در سمینار کانون ایرانیان مدافع صلح ، آزادی و عدالت اجتماعی- ونکوور

حقوق زنان در ساختار خانواده در ایران ، سخنرانی نیلوفر شیدمهر ( نویسنده ) در سمینار کانون ایرانیان مدافع صلح ، آزادی و عدالت اجتماعی- ونکوور

بمناسبت 21 آذر. گفتگو با محمد آزادگر. نحوه حل مسئله ملی در ایران... نقش سازمانهای سراسری و ملی

بخش دوم میزگرد مسائل جنبش کارگری و وظایف فعالین با حضور بهروز فراهانی... احمد بخرد طبع... حسن حسام... هوشنگ سپهر

تهاجم به ویکی لیکس . روز جهانی حقوق بشر و بوی تعفن دیپلماسی سری و دمکراسی لیبرالی. گفتاری از آرش کمانگر

نگاهی به جوانبی از جنبش دانشجوئی در داخل و خارج ایران در گفتگوی حسین نقی پور با دو تن از فعالان دانشجوئی در خارج کشور مهدیۀ کلهری و نیما عزت پور

به انگیزه 16 آذر نگاهی به فراز و فرودهای جنبش دانشجویی ایران گفتاری از آرش کمانگر

میزگرد مسائل جنبش کارگری و وظایف فعالین با حضور بهروز فراهانی... احمد بخرد طبع... حسن حسام... هوشنگ سپهر

تفسیر سیاسی تقی روزبه بمناسبت 16 آذر

گزارش عادل مرادی از کنفرانس جهانی محیط زیستی کان کن مکزیک و تدارکات گروههای آلترناتیو در 18 آذر

گفتگوی سرور صاحبی با سعیده سعادت پیرامون کمپین مبارزه علیه خشونت بر زنان همجنسگرا

کارزار حمایت از جنبش کارگری در میزگرد با حضور ابراهیم آوخ ... احمد بخرد طبع ... بهروز فراهانی

گزارش عادل مرادی از اعتراضا ت مردم آلمان به پروژه های اتمی دولت بخش دوم

فصل جدید مبارزاات اجتماعی - طبقاتی در ایران و مسئولیت سنگین چپ - گفتاری از آرش کمانگر

فتنه اقتصادی... یا مقاومت و مبارزه برای زندگی گفتگوی عادل مرادی با پیران آزاد

گزارش عادل مرادی از اعتراضا ت مردم آلمان به پروژه های اتمی دولت بخش اول

یادمان زنده یاد رفیق ستار کیانی در شستمین سالگرد تولد او. سخنان ابراهیم آوخ

یادمان زنده یاد رفیق ستار کیانی در شستمین سالگرد تولد او. سخنان ساسان کیانی به این مناسبت

گفتگوی حسین نقی پور با تقی روزبه پیرامون اهداف سفر خامنه ای به شهر قم

انقلاب فرهنگی دوم و تهاجم به علوم انسانی گفتگوی آرش کمانگر با صفار ساعد و نیلوفر شیدمهر

اعتراضات کارگری رو به گسترش است. آخرین خبرها در این رابطه در گفتگو با جعفر عظیم زاده.

گزارش ابراهیم آوخ و بهروز فراهانی از تظاهرات گسترده 28 اکتبر فرانسه

صدای سوم و رسوایی افشای اسرار نظامی گفتاری از آرش کمانگر

گزارش ابراهیم آوخ از ادامه اعتراضات و اعتصابات در فرانسه

گزارش تظاهرات سازمان ها و اتحادیه های کارگری در لندن علیه اخراج­های جمعی، تشدید فشار کار و کاهش خدمات اجتماعی

شعر خوانی ایرج جنتی عطایی در یادمان جان باختگان/ بریتانیا

سخنرانی مژده ارسی، تهمینه گشتاسبی در یادمان همه جان باختگان در رژیم اسلامی_ شورای همبستگی با جنبش های اجتماعی در ایران- بریتانیا

گفتگوی علی دماوندی با همایون ایوانی در یادمان جان باختگان/ بریتانیا

سخنرانی مرجان افتخاری در یادمان جان باختگان/ بریتانیا

سخنرانی همایون ایوانی در یادمان جان باختگان/ بریتانیا

سخنرانی علی خدری در یادمان جان باختگان/ بریتانیا

آوای خوشِ شمیم در یادمان جان باختگان/ بریتانیا

اعتصاب و تظاهرات پاریس...گفتار ابراهیم آوخ و گزارشات بهروز فراهانی ... احمد بخرد طبع ... حسن حسام ... مهشید ... آلن کروین ... بزانس نو

بخش آغازین از مراسم یادمان در هانوفر که با همکاری شبکۀ جوانان ایرانی در هانوفر و کانون دفاع از مبارزات مردم ایران – هانوفر انجام گرفت

گروه "کافران بی نام" در مراسم یادمان در هانوفر مشکلات اجتماعی جامعه ایرانی را با اجرای موسیقی رپ نشان دادند.

پرسشهاي پروين اشرفي از ملالي جويا نماينده مترقي و اخراجي مجلس افغانستان در جلسه مشترک افغانيها ايرانيهاي شهر ونکوور در 11 اکتبر

نگاهی به مسئله ملی در ایران (2)با حمیلا نیسگیلی...مجید داراب بیگی...خسرو آهنگر...خلیفه موسوی...سعید افشار

طرح حذف یارانه ها.. عواقب و واکنشها گفتار سیاسی تقی روزبه

حق آموزش زبان مادری(2) یوسف عزیزی بنی طرف،حمیلا نیسگسلی،هدایت سلطان زاده، شهلا حیدری، جمشید امیری و سعید افشار

نگاهی به مسئله ملی در ایران (1)با حمیلا نیسگیلی...مجید داراب بیگی...خسرو آهنگر...خلیفه موسوی...سعید افشار

حق آموزش زبان مادری(1) یوسف عزیزی بنی طرف،حمیلا نیسگسلی،هدایت سلطان زاده، شهلا حیدری، جمشید امیری و سعید افشار

نگاهی به انقلاب فرهنگی ارتجاعی دوم ...تفسیر سیاسی حسن حسام

گزارش شهاب سیروان از تظاهرات ضد سرمایه داری در بروکسل

سخنرانی شکوفه منتظری در مراسم یادمان زندانیان سیاسی در پاریس

پديده تواب سازي - سخنراني نيلوفر شيدمهر ( نويسنده و دانشجوي دکتراي تعليم و تربيت ) در سمينار ونکوور

توجيه خشونت در نظامهاي توتاليتر سخنراني مجيد ميرزايي ( شاعر و زنداني سياسي سابق ) در سمينار ونکوور

گفتگوی علی دماوندی با مهری جعفری در مورد خشونت و زمینه های آن در جامعه ایران

مصاحبه حمیلا نیسگیلی با بیژن حیدریان از کانون دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی لندن

شعری زیبا از بیژن حیدریان در مراسم یادمان زندانیان سیاسی در لندن

سخنرانی شهناز غلامی در مراسم یادمان قتلعام زندانیان سیاسی در پاریس

اهدا گل به خانواده جان باختگان در مراسم یادمان قتلعام زندانیان در پاریس

دکلمه شعر نرگس سرایی در مراسم یادمان قتلعام زندانیان در پاریس

سخنرانی بیژن حیدریان در مراسم یادمان زندانیان سیاسی در لندن

سخنرانی هایده روش در مراسم یادمان زندانیان سیاسی در لندن

سخنرانی گلاویژ حیدری در مراسم یادمان زندانیان سیاسی در لندن

سخنرانی شهاب شکوهی در مراسم یادمان زندانیان سیاسی در لندن

سخنرانی آزاده ابراهیم پور در مراسم یادمان زندانیان سیاسی در لندن

گفتگوی حمیلا نیسگیلی با آزاده ابراهیم پور پیرامون وضعیت کودکان و مادران زندانی در زندانهای رژیم

گفتار انجمن دفاع از زندانیان سیاسی عقیدتی دریادمان پاریس از فریبا ثابت

گزارش نرگس سرایی از مراسم یادمان زندانیان سیاسی در پاریس

نگاهی به جنبش زنان و نقش آن در جنبش سال گذشته با حمیلا نیسگیلی..مهرانگیزمینا خانی...آذرشفق...خسروآهنگر

مبارزه انقلابی مردم و تلاش رژیم برای پوست اندازی .....گفتگوی عادل مرادی با پیران آزاد

رقص چگوارا در مراسم یادمان قتل عام زندانیان سیاسی در ونکوور

شاهدان ...برنامه ای از سه زندانی سیاسی سابق در مراسم یادمان ونکوور

گزارش آکسیون برای آزادی رضا شهابی در هانوفر آلمان

برنامه اي از مراسم يادمان جانباختگان در ونکوور شعرخواني رامين با گيتار بهمن و آواز هرمين

پیرامون حکم ضدبشری سنگسار برای سکینه محمدی آشتیانی ،گفتگوی ابراهیم آوخ با شهناز غلامی روزنامه نگار

سه دهه سیاهی ، رهبران سبز و دشواری روسفیدی ، گفتار سیاسی از آرش کمانگر

گفتگوی حمیلا نیسگیلی با ژاله وفا ........ بی طرفی بنیاد دولتی از بنیاد دینی و مرامی

تعمیق بحران حاکمیت، تعمیق شکاف در میان "اصول گرایان" گفتارسیاسی از تقی روزبه

کنفرانس بین المللی زنان در مونترال...گفتگو با پروین اشرفی

میزگرد زندانیان سیاسی با پیروز زورچنگ ...ساسان کیانی...باقرابراهیم زاده....حسین نقی پور بخش اول

میزگرد زندانیان سیاسی با پیروز زورچنگ ...ساسان کیانی...باقرابراهیم زاده....حسین نقی پور بخش دوم

خاطره و احساس ابراهیم آوخ از کشتار زندانیان سیاسی سال شصت و هفت

خاطره و احساس مجید دارابیگی از کشتار زندانیان سیاسی سال شصت و هفت

خاطره و احساس پیروز زورچنگ از کشتار زندانیان سیاسی سال شصت و هفت

خاطره و احساس فریبا ثابت از کشتار زندانیان سیاسی سال شصت و هفت

گزارشی از پانزدهمین کنگره سازمان کارگران انقلابی ایران - راه کارگر

گفتگو با ماری لادیه فولادی پیرامون تحولات روابط بین زوجین در سالهای اخیر در ایران

نگاهی به تجربه اتحاد ملی زنان ....گفتکوی حمیلا نیسگیلی با شهین نوایی

گزارش سرور صاحبی از 21 مین کنفرانس بنیاد پژوهشهای زنان در پاریس/ بخش دوم

نگاهی به جنبش پس از یک سال با حضور سعید افشار...تقی روزبه...مجید دارابیگی...بیژن سعیدپور

گزارش سرور صاحبی از 21 مین کنفرانس بنیاد پژوهشهای زنان در پاریس/ بخش اول

گفتگو با طران طیبان و ایمان مهاجری دو دانشجوی معترض به موج سرکوب اخیر

گفتگوی با بهداد آبادی از شاهدان وقایع 18 تیر

گفتگوی حمیلا نیسگیلی با راضیه ابراهیم زاده از پیشکسوتان جنبش زنان

گفتگوی حمیلا نیسگیلی با نیره توحیدی از فعالین جنبش زنان

گفتگوی حمیلا نیسگیلی با فریبا ثابت و مهناز متین ازکمیته برگزاری بنیاد پژوهش های زنان

گفتگوی حمیلا نیسگیلی با شهناز غلامی از فعالین جنبش زنان در آذربایجان

گفتگوی حمیلا نیسگیلی با سهیلا قادری - جنبش زنان در عرصه مبارزات ملی مردم کردستان

گفتگوی پیران آزاد با تورگون ازون عضو کمیته برگزارکننده سوسیال فروم استانبول و عضو تحریریه آنتی کاپیتالیسم

گفتار سیاسی آرش کمانگر......در ضرورت لغو اعدام

گزارش تظاهرات در مقابل بازداشگاه پلیس استانبول برای آزادی پناهجویان به فراخوان سوسیال فروم

گزارش و جمعبندی عادل مرادی از سوسیال فروم اروپا در استانبول

میزگرد کارگری با حضور حسین نقی پور...علی رسولی... فرخنده... محمد تقی سید احمدی ....جلیل محمودی بخش دوم

گفتار سیاسی خسرو آهنگر بمناسبت سالگرد قیام دانشجویی 18 تیر

میزگرد کارگری با حضور حسین نقی پور...علی رسولی... فرخنده... محمد تقی سید احمدی ....جلیل محمودی بخش اول

برنامه اختصاصی تلویزیون برابری در مصاحبه با شرکت کنندگان سوسیال فروم استانبول... بخش دوم

برنامه اختصاصی تلویزیون برابری در مصاحبه با شرکت کنندگان سوسیال فروم استانبول... بخش اول

گزارشی از مارش زنان در سوسیال فروم استانبول

گفتگوی آرش کمانگر با صفار ساعد پیرامون اجلاس G8 وG20

گفتار سیاسی تقی روزبه نگاهی به تشدید تضادهای جناح اصولگرای حاکمیت

گزارش عادل مرادی از تظاهرات همجنسگرایان بر علیه تبعیض جنسی در سوسیال فروم استانبول

ترجمه صحبت های میشل لوئی توسط علی اعتدالی در تظاهرات همگامان پاریس

گفتار سیاسی حسن حسام در نقد بیانیه اخیر موسوی

گزارش بهروز عارفی از تظاهرات همگامان پاریس

صحنه هایی از تظاهرات همگامان پاریس

گفتگو با میشل لوئی در تظاهرات همگامان پاریس

گفتگو با حسن حسام در تظاهرات همگامان پاریس

گفتگو با فریبا امیرخیزی در تظاهرات همگامان پاریس

گفتگو با فریدون سواد کوهی در تظاهرات همگامان پاریس

گفتگو با شهاب سیروان در تظاهرات همگامان پاریس

مقوله "خشونت" در جنبش اخیر و در جنبش زنان - شادی امین

گزارش سخنان نمایندگان احزاب و سندیکاها در تظاهرات 19 جون همگامان پاریس

ششمین سوسیال فروم اروپا در استانبول از 1 تا 4 جولای گزارش عادل مرادی

گزارش آکسیون شهر هانوفر آلمان در اعتراض به اعدامها

در باره آنتی فا تهران گفتگوی عادل مرادی با بیژن کیارسی

نقش زنان در جنبش یکسال اخیر - گفتگوی آرش کمانگر با شادی امین

بمناسبت 22 خرداد سالروز قیام مردم - آرش کمانگر

نگاهی به دهه اول حکومت اسلامی بمناسبت سالمرگ خمینی - آرش کمانگر

گفتگو با شهلا حیدری ازیرگزارکنندگان آکسیون لندن

دکلمه شعر شیرکوه بیکس برای فرزاد و یارانش در تظاهرات لندن

گفتگوی عادل مرادی با بیژن کیارسی بحثی پیرامون ناسیونالیسم

گفتگوی یاور اعتماد با پیران آزاد پیرامون جنایت اسرائیل

گزارش آکسیون برلین

گزارش آکسیون ایرانیان درپاریس در اعتراض به اعدامهای اخیر

گفتگو با اکبر کریمیان از فعالین جنبش سبز رادیکال لندن

گفتگوی حمید جهانبخش با پروانه سلطانی بمناسبت نمایش هادی خرسندی و صمدش در لندن

گفتگوی علی دماوندی با صمد غلامی

گفتگوی عادل مرادی با پیران آزاد پیرامون طرح حذف یارانه ها - بخش دوم
 
اول ماه مه ، 11 اردیبهشت روز جهانی کارگر

تقی روزبه

فرخنده آشنا

حسن حسام
ایوب رحمانی
       
گردهمایی نهادهای همبستگی با جنبش کارگری
Hassan Hesam
گفتگوی حسین نقی پور با حسن حسام

صدیق اسماعیلی

حسین مقدم

علی خذری

بهزاد بارخدایی

پریسا نصرآبادی

گلی
گردهمایی نهادهای همبستگی با جنبش کارگری
       
 
پیرامون جنبش مردمی و جوانان
گفتگو عادل مرادی با احسان احمدی نژاد
2

پیرامون جنبش مردمی و جوانان
گفتگو عادل مرادی با احسان احمدی نژاد 1

گفتگوی حسین نقی پور با پیران آزاد
گردهمایی اعتراضی اهالی ارومیه

 
فرازهائی از سال گذشته
گفتگوی عادل مرادی با پیران آزاد
همگامی کانون ها و نهاد های شهرهای اروپا .
مصاحبۀ حسین نقی پور با اصغر اسلامی و زمان
نوروزانه مجید میرزائی
مصاحبه آرش کمانگر با
مرتضی افشاری
بحران سیاسی - اجتماعی
گفتگوی ابراهیم آوخ با شهاب برهان
 
صدا
صدا
به یاد یداله خسرو شاهی - ونکوور

محمد صفوی
به یاد یداله خسرو شاهی - ونکوور

پروین اشرفی
به یاد یداله خسرو شاهی - ونکوور

مرتضی افشاری
 
گزارش تصویری ژنو


تظاهرات ژنو

بهروز فراهانی
تظاهرات ژنو

مرجان افتخاری
تظاهرات ژنو

رخشنده حسین پور
تظاهرات ژنو

خسرو شاکری
تظاهرات ژنو

منیرو برادران
تظاهرات ژنو

عزیزی از حزب دمکرات کردستان
تظاهرات ژنو

یکی ازاعضا حزب نوین ضد سرمایه داری
 
تدارکات برگزاری 22 بهمن
به مناسبت 22 بهمن
مراسم 22 بهمن در ونکوور
مراسم 22 بهمن در ونکوور
مویه با مادران عزادار لاله کار
در حمایت از مردم غزه
ظرفیت های جنبش مردمی
اعتراضات شهرستان لار
تفسیر سیاسی هفته
کانون همبستگی با جنبش کارگری
تظاهرات 10 دسامبر: گفتگوی پیروز زورچنگ
تظاهرات 10 دسامبر: گفتگوی حسین نقی پور با
بمناسبت 21 آذر: گفتگوی حمیلا نیسگیلی با
تظاهرات در مقابل دادگاه لاهه صدا
گفتگوی حسین نقی پور با اصغر اسلامی و احمد پوری
میزگرد ضرورت لغو اعدام - بخش دوم
میزگرد ضرورت لغو اعدام - بخش اول
ارزیابی از حرکات 13 آبان صدا
گفتار سیاسی هفته از تقی روزبه
اوضاع افغانستان و ادامه مبارزه صدا
مصاحبه آرش کمانگر با ملالی جویا
پژوهشهای جنبشهای اجتماعی ایران صدا
گفتگوی عادل مرادی با فرشید فریدونی
20 سال پس از فروریزی دیوار برلین برنامه صدا
برنامه ای از عادل مرادی
گفتگو با دانشجویان چپ
گفتگو با دانشجویان چپ
گفتار سیاسی هفته صدا
حسن حسام پیرامون احکام اعدام
ارزیابی از جنبش اعتراضی مردم بخش سوم صدا
گفتگوی نسرین ابراهیمی با اردشیر مهرداد
سمینار سراسری زندانیان سیاسی صدا
عادل مرادی
سمینار سراسری زندانیان سیاسی صدا
هژیر پلاسچی
پیرامون مراسم 13 آبان صدا
گفتگوی عادل مرادی با پیران آزاد
شبکه جوانان برلین صدا
مزدک شالگونی
شبکه جوانان برلین صدا
ا پدرام مظاهری
شبکه جوانان برلین صدا
آرمیتا
بمناسبت 25 نوامبر روز جهانی
مبارزه علیه خشونت بر زنان
بمناسبت 25 نوامبر روز جهانی
مبارزه علیه خشونت بر زنان
TV_Barabari Tv_Barabari

یادمان زندانیان سیاسی در پاریس 
زهره ستوده

مراسم کانون زندانیان سیاسی در تبعید

ساز و کار انتخابات در دمکراسی ها و حکومت های استبدادی از سیاست ورزی تا نمایش و کارناوال. گستره وعده ها و دعوت هاَ گفتگوی فرزین ایران فر با محمدرفیع محمودیان جامعه شناس و پژوهش گر دمکراسی ها

صدا download

اعتصاب غذا ی حدود ۱۵۰۰ فلسطینی زندانی در زندان‌های اسرائیل مروان برقوتی: فقط پایان اشغال پایان بی عدالتی و نشانه زایش صلح خواهد بود گفتگو با بهروز عارفی تحلیل گر و مترجم

صدا download

چپ رادیکال سده بیست و یکمی در کجا ایستاده است؟ در شرایط برآمد جریان های راست نئوفاشیستی و انتخابات پارلمانی چپ در پراتیک اجتماعی چگونه رفتار می کند. گفتگوی سعید افشار با تقی روزبه و بهروز فراهانی

صدا download

روابط ایران و روسیه؛ آیا این روابط استراتژیک است؟ ربیع نیکو در گفت و گو با هدایت سلطانزاده

صدا download

صف بندی های جهانی و منطقه ای در خاورمیانه جنگ سوریه و جنگ علیه داعش گفت و گوی ربیع نیکو با پیران آزاد

صدا download

پیام نوروزی کانون نویسندگان ایران گفتگو با رضا خندان

صدا download

ناصر رحیم خانی: یاد علی شاهنده

صدا download

علی شاهنده (۱۳۰۰-۱۳۹۵) پرتره (از آرشیو) زندگی و مبارزات علی شاهنده، وکیل آزادیخواه

صدا download

نقد و نظر با بهروز فراهانی نگاهی به پشت سر، نگاهی به پیش رو سالی می رود ... سالی می آید

صدا download

پیدایش نوروز و نوروز در گذر زمان، گفتگو با دکتر علی حصوری پژوهشگر تاریخ

صدا download

گیر افتادن مردم در جنگ موصل و موج آواره گان خسته و گرسنه گفتگو با احمد اسکندری روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی

صدا download

در کشاکش زندگی، زندگی نامه احمد نوین از تولد تا انقلاب بهمن ۱۳۵۷ گفتگو با احمد نوین مبارز قدیمی چپ

صدا download

آسیب شناسی جنبش کارگری ایران(سبک کار در جنبش کارگری) ، گردهم آئی های اعتراضی و مطالباتی معلمان گفت و گوی بهروز خباز با محمود قزوینی و ستار رحمانی

صدا download

سمینارهای تشکل‌های مستقل زنان و زنان دگر و هم‌جنس‌گرای ایرانی در آلمان نگاه از منظر و زاویه ای دیگر گفتگو با سیمین افشار از تشکل مستقل زنان ایرانی در هانوفر

صدا download

نابرابری اقتصادی و تفاوت ناعادلانه مزد نیروی کار زنان و مردان چرا نابربری اقتصادی باز تولید می شود و چگونه می توان موقعیت برابر ایجاد کرد؟ گفت و گو با سهیلا یزدان پناه استاد دانشگاه سودرترن...

صدا download

رفتارهای جنسی زنان ايرانی در تاریخ معاصر. از سكوت تا غوغا سکسوالیته و تغييرات رفتاری زن ايرانی در چالش سنت و مدرنيته گفت و گو با نجمه موسوی نویسنده و پژوهش گر

صدا download

چالش های پیش روی فمینیسم در شرایط متحول جهان امروز جنبش های خرد خرد. از توجه به سیاست های هویت مدار تا مبارزه برای عدالت اجتماعی و تغییر جهان گفت و گو با مینا خانی کنش گر اجتماعی و سیاسی

صدا download

زنان آتش فشانی زیر پای حکومت اسلامی سرکوب و طرح های رژیم برای خانه نشینی زنان. حضور، مقاومت و مبارزه دختران و زنان در جامعه گفتگوی ربیع نیکو با شیرین شمس کنش گر جنبش زنان

صدا download

تحولات در سوریه و عراق نقد و نظر با بهروز فراهانی

صدا download

سمینارهای سراسری سالانه تشکل‌های مستقل زنان و هم‌جنس‌گرای ایرانی در آلمان دوگانه گفتمان راسیستی - بنیادگرایانه مذهبی و صدای سوم، گفتگو با سیمین نصیری

صدا download

ارزیابی از اقدامات گروه ها و فعالین کارگری پیرامون تعیین حداقل دست مزد آیت نیافر(ارتباط با ذهنیت کارگران)، علی رسولی(رفاه بجای خط فقر)، ستار رحمانی(فاصله از بینش آوانتوریستی) گفت و گوهای کارگری ..... بهروز خباز

صدا download

پایان کار داعش در موصل ، بعد چی؟ صف بندی های تازه در خاورمیانه، بازی با کارت همه پررسی استقلال کردستان گفتگو با عباس ولی استاد دانشگاه بوغازچی استانبول

صدا download

هشدار کانون نویسندگان ایران در تبعید: مخدوش کردن مرز تبعید با هم آوائی با رژیم اسلامی، گفتگو با عباس سماکار

صدا download

گزارش کنفرانس کمونیسم در رُم ، میل کمونیستی به تغییر جهان و خودمان

صدا download

بررسى بحران زيست محيطى در خوزستان و اعتراضات جارى در اهواز، گفتگو با مهدی هاشمی فعال عرب ایران در تبعید

صدا download

شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران در آینه منطقه و جهان و توجه ویژه ای به ماه پر حادثه بهمن! گفت و گوی ربیع نیکو با ناصر زرافشان

صدا download

فلسطین پایان یک دوران نقد و نظر با بهروز فراهانی

صدا download

تاریخ و سنت های جنبش چپ و کمونیستی مواجه کنش گران چپ پس از قیام بهمن 57 گفت و گو با پریسا نصرآبادی و شادیار عمرانی

صدا download

نقش و موقعیت جنبش کارگری در انقلاب ۵۷ - گفتگوی بهروز خباز با علیشیرمبارکی( نماینده سندیکای کارگران پروژه ای آبادان در آن دوره)علی پیچگاه ( نماینده کمیته مخفی اعتصاب و شورای کارگران صنعت نفت در آن دوره) اصلان جوادزاده ( فعال سازمان فدائیان - اقلیت) و علی دماوندی ( فعال سازمان راه کارگر)

صدا download

فضای سیاسی فرانسه در پرتو انتخابات ریاست جمهوری اتهامات فساد مالی به فرانسوا فیون نقد و نظر با بهروز فراهانی

صدا download

انقلاب بهمن، محصول کودتای سیاه و انقلاب سفید بود انقلاب بهمن، بهمنی که انقلاب را ویران کرد! فشرده ای از مقاله شهاب برهان با مقدمه ای از سعید افشار

صدا download

گفتگوی آرش کمانگر با عباس مظاهری به انگیزه سالگرد انقلاب ۵۷ و دلایل ناکامی آن، آیا ملاخور شدن انقلاب، اجتناب پذیر بود؟

صدا download

ما به ازای عملی ترامپ بعنوان رئیس جمهور ایالات متحده در جامعه امریکا چرائی ظهور پدیده ترامپ؟ چه اتفاقی در حال وقوع است؟ گفتگوی سعید افشار با سهراب بهداد اقتصاددان و استاد دانشگاه در امریکا

صدا download

مردم می خواهند. واکاوی ریشه ای خیزش های عربی بازخوانی کتاب ژیلبرت آشکار پژوهش گر مارکسیست در گفتگو با مترجم کتاب، حبیب ریاحی

صدا download

فاجعه پلاسکو، وضعیت کارگران بیکار شده و حوادث کارگری در ایران گفت و گوی بهروز خباز با صادق کارگر، آخرین دبیر سندیکای کارگران فلزکار مکانیک تهران و حومه

صدا download

نگاهی دیگر به فاجعه آتش‌سوزی در ساختمان پلاسکو مجید تمجیدی، ربیع نیکو، سعید افشار

صدا download

راه پیمائی ها و تظاهرات علیه ترامپ پدیده ترامپ، بورژوازی در برابر بورژوازی گفتگو با بهرنگ زندی

صدا download

پدید آمدن پدیده ترامپ، بازی متفاوت! چالش های جدید در جهان. فرصت یا تنگنا؟ گفتاری از سعید افشار

صدا download

فاجعه آتش‌سوزی در ساختمان پلاسکو عدم رعایت موازین ایمنی، مسئولان بی مسئولیت کارگران خارج از شمول قانون کار و بیمه،آتش نشانان فداکار گزارش و گفتگوی سعید افشار با بهروز خباز و آیت نیافر فعال کارگری در ایران

صدا download

پدیده ترامپ، مهم ترین پرسش ها؟ نخبگان میلیاردر عوام گرا علیه نخبگان استابلیشمنت. اما مبارزه جریان دارد! گفتگو با پیران آزاد فعال ضد سرمایه داری

صدا download

نگاهی به برنامه صد روز اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ، نقد و نظر با بهروز فراهانی

صدا download

پدید آمدن پدیده ترامپ، بازی متفاوت! چالش های جدید در جهان. فرصت یا تنگنا؟ سعید افشار

صدا download

آتش‌سوزی پلاسکو، ترامپ در باتلاق واشنگتن، رویاهای نو عثمانی اردوغان پروژه های تحقیقاتی نژادی، اعتراض چهار هنرمند زندانی به سکوت هنرمندان داخلی و... گپ و گفت بامدادی با حضور بهرام رحمانی و سعید افشار

صدا download

لنگر نظام بود. کژ می شد و مژ می شد! رفسنجانی یکی بود، هاشمی حکومت اسلامی مهره ها از پیش چیده شده اند در این بازی برچیدنی! سعید افشار

صدا download

موقعیت رسانه ها و بازتاب مرگ اکبر هاشمی رفسنجانی شادیار عمرانی ژورنالیست

صدا download

هاشمی رفسنجانی در یک نگاه حمید مافی روزنامه نگار

صدا download

رویکرد و سیاست گذاری های رفسنجانی چه تأثیری بر زندگی و معیشت کارگران داشته است؟ گفت و گوی بهروز خباز با اصلان جوادزاده

صدا download

بازتاب مرگ هاشمی رفسنجانی در رسانه های جریان غالب گفتگو با مهران جنگلی مقدم نویسنده و فعال سیاسی

صدا download

طبل ها برای که به صدا در می آیند؟ در حمایت از مقاومت زندانیان سیاسی در ایران جنبش فری درام برای تغییر و انسانی تر کردن جهان با هنر گفت و گو با شاهین نجفی

صدا download

دور تازه‌ جدال لفظی و مرافعه درون رژیم بر سر پول های به یفما و غارت رفته پشت پرده این صف کشی ها و نقش خامنه ای و ارگان های موازی اطلاعاتی در این دعواها چیست؟ گفت و گو با احمد علوی اقتصاددان و تقی روزبه تحلیلگر سیاسی

صدا download

نظم نوین جهانی در پرتو جنگ سوریه نقد و نظر با بهروز فراهانی

صدا download

مقاومت و ادامه اعتصاب غذا در زندان های سیاسی ایران گزارش

صدا download

اندوه ماه خسته ( برای علی ۸ ساله گورخواب قبرستان نصیرآباد شهریار) با صدای شاعر: حسن حسام

صدا download

«زندگانِ» گورخواب و لایه های زیرین این گورخوابیِ ننگین! احساس شرم و رابطه عدالت خواهی و آسیب های اجتماعی علت گورخوابی را باید در این نظم انسان سوز جست گفتگو با محسن حکیمی

صدا download

افراد بی‌خانمان که در گورستان نصیرآباد شهریار می‌خوابند واکنش ها به گزارش و عکس‌های سعید غلامحسینی از وضعیت گورخواب‌ها گفتگو با حمید مافی روزنامه نگار

صدا download

راهپیمائی و مارش برعکس از برلین تا حلب! و آتش بس در سوریه؟ ایرانیان تبعیدی و جنگ سوریه گفتگو با حمید نوذری مسئول کانون پناهندگان ایرانی در برلین

صدا download

در بزرگداشت صفرخان قهرمانی با سابقه ترین زندانی سیاسی انسانی که گفت نه! نماد مشترک مقاومت در زندان سیاسی ( از آرشیو رادیو برابری ) با حضور: بهروز حقی، هدایت سلطان زاده، محرم ایازی، محمدرضا شالگونی، محمدعلی فرزانه و علی اشرف درویشیان

صدا download

ادامه اعتصاب غذای شماری از زندانیان سیاسی، گزارش و گفتگو با معصومه امانی مادر مرتضی مرادی

صدا download

محکوم کردن ادامه شهرک‌سازی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین در قطع نامه شورای امنیت. امریکا وتو نکرد! نقد و نظر با بهروز فراهانی

صدا download

روایت دروغ حکومت اسلامی از جنگ سوریه و مسئولیت اخلاقی ایرانیان از کشتار در حلب تا امنیت در خیابان های تهران گفتگو با شادیار عمرانی روزنامه نگار و تقی روزبه تحلیل گر سیاسی

صدا download

اعتراضات اخیر رانندگان شرکت واحد و موقعیت سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه گفت و گوی بهروز خباز با غلامرضا غلامحسینی

صدا download

گزارش: زندانیان سیاسی را دریابیم! اعتصاب غذای آرش صادقی، مرتضی مرادپور و به زندان افکندن گلرخ ابراهیمی و امید علی شناس صدای خانواده های زندانیان سیاسی خاموش شدنی نیست

صدا download

جنبش ملی-دمکراتیک ۲۱ آذر و دولت مستعجل خودمختار آذربایجان ایران فراز و فرود آن و درس هائی برای امروز گفتگو با محمد آزادگر از جنبش فدرال دمکراتیک آذربایجان ایران

صدا download

رویاروئی امروز با تجربه جنبش ملی ۲۱ آذر ۱۳۲۴ و سرکوب آن، گفتگو با محبوب تیشه فعال ملی با گرایش چپ

صدا download

بهروز فراهانی: سیاست های بیزینسی دونالد ترامپ

صدا download

خشونت ماموران امنیتی و انتظامی در مراسم کانون نویسندگان ایران در هجدهمین سالگرد قتل محمد مختاری و جعفر پوینده و دستگیری چندتن از اعضای کانون گفتگو با رضا خندان مهابادی عضو کانون نویسندگان ایران

صدا download

به انگیزه ۱۶ آذر: پیرامون موقعیت مبارزات دانشجویی طی سالهای اخیر، گفتگو با بهرنگ زندی و امین قضایی

صدا download

بهروز فراهانی: فیدل نماد انقلاب بود!

صدا download

بررسی منع خشونت علیه زنان، جایگاه و راه کارهای موجود گفت و گو با مینا خانی و ویدا ساغری

صدا download

گزارشی از برگزاری فوروم سوسیالیستی در استکهلم در گفت و گو با جمال خرم

صدا download

نگاهی به زندگی و مرگ مجید شریف، یکی از قربانیان قتل های زنجیره ای گفت و گو با مهشید شریف

صدا download

فیدل نماد انقلاب بود!
درگذشت فیدل کاسترو رهبر انقلاب کوبا
نقد و نظر با بهروز فراهانی

صدا download

درگذشت فیدل کاسترو رهبر انقلاب کوبا
نقدونظر با بهروز فراهانی

صدا download

تجمع کارگران در 25 آبان مقابل مجلس تصویب اصلاحیه قانون کار چه تأثیری در زندگی و معیشت کارگران دارد؟ گفت و گوی ربیع نیکو با بهروز خباز

صدا download

گردهمایی کارگران در ۲۵ آبان در اعتراض به لایحه اصلاحیه قانون کار، گفتگو با آیت نیافر و اصلان جوادزاده

صدا download

تو رئیس جمهور من نیستی! تظاهرات علیه دونالد ترامپ در امریکا، گفتگو با الهه امانی کنشگر جنبش زنان در کالیفرنیا

صدا download

آیا ترامپ خطرناک است؟ از ژست ضد سیستمی تا ساکن شدن در باتلاق واشنگتن، نقد و نظر با بهروز فراهانی

صدا download

قرن بیست و یکم آغاز پایان هژمونی امریکا در جهان،با ترامپ یا هر کس دیگر درنگی بر بحران ها و چالش های نظام سرمایه داری گفتگو با ناصر زرافشان تحلیل گر سیاسی

صدا download

در افق چیزی پیداست! پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست حمهوری امریکا، شورش وارونه! گفتگو با پیران آزاد کنش گر ضد سرمایه داری

صدا download

یونس پارسا بناب : ارزیابی از برنده شدن دونالد ترامپ

صدا download

محمد پورعبداله: دلایل پیروزی ترامپ در امریکا

صدا download

مهدی ضمیری: پیروزی ترامپ درانتخابات آمریکا، پایان دوران کلینتون و بوش

صدا download

مجمع عمومی چهارم اتحاد نیروهای چپ و کمونیست، گفتگو با خسرو آهنگر، حسن بهزاد، صالح احمدیان و یدی شیشوانی

صدا download

مجمع عمومی چهارم اتحاد نیروهای چپ و کمونیست، گفتگو با هلمت احمدیان، روبن مارکاریان و مهرنوش شفیعی

صدا download

انتخابات ریاست جمهوری امریکا از پدیده برنی سندرز تا پدیده دونالد ترامپ و... با حضور: دکتر سیروس بینا و دکتر پیران آزاد

صدا download

بهروز فراهانی : نگاهی به انتخابات ریاست جمهوری امریکا

صدا download

محمد پورعبداله: پدیده ترامپ: شبه فاشیست و فرزند نئولیبرالیسم

صدا download

عملیات بازپس گیری موصل، بعد چه؟ گفتگو با احمد اسکندری روزنامه نگار در سوئد و عباس ولی استاد دانشگاه در ترکیه

صدا download

آسیب شناسی اپوزیسیون چپ در ایران با حضور جمشید اطیابی و سیاوش دانشور

صدا download

موج بلند(بیستم) نوبل باب دیلن و کالاشدگی هنر و ادبیات مجله رادیوئی سیاسی، اجتماعی، هنری از شادیار عمرانی و بهرنگ زندی

صدا download

گفت و گو با سیاگزار برلیان عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران در تبعید، جایگاه ادبیات در تبعید شعر عقوبت عاقبت

صدا download

اصلاحیه قانون کار، تغییر بنیادی این قانون در ایران است. نقد و نظر با بهروز فراهانی

صدا download

کارزار تحریم مسابقات شطرنج جهانی زنان در تهران به خاطر حجاب اجباری گپ و گفت سعید افشار و بهروز خباز همراه با بخشی از نوشته های هژیر پلاسچی و آتنا دائمی گزارش - تبعیض و خشونت طبقاتی علیه زنان: زنانی که زیر ۵۰۰ هزار تومان حقوق می گیرند!

صدا download

جدائی جنبش فدرال دمکرات آذربایجان از کنگره ملیت های ایران فدرال، گفتگو با محمد آزادگر عضو هیات اجرایی این تشکل آذری

صدا download

واکنش به تغییرات در قانون کار، مرزبندی با قانون گرایی، گفتگوی بهروز خباز با مجید تمجیدی

صدا download

از جایزه صلح نوبل تا فوتبال تاسوعایی، گپ و گفت بامدادی: سعید افشار و بهروزخباز

صدا download

ویرانی و مرگ در شهر دو پاره حلب جنگ در سوریه، جنگ بر سر سوریه گفتگوی سعید افشار با کوثر آل علی

صدا download

مرگ شیمون پرز، موقعیت اسرائیل در بحران خاورمیانه نگاهی به سیاست ها جدید حزب دمکرات کردستان ایران نقد و نظر با بهروز فراهانی

صدا download

گفتگو با ابراهیم علیزاده، دبیر اول کومله، سازمان کردستان حزب کمونیست ایران چشم انداز سیاسی در کردستان ها، مبارزه مسلحانه در کردستان ایران، نقش و وزن گفتمان سوسیالیستی و جایگاه کومله در صف بندی های جدید در منطقه

صدا download

نگاهی گذرا به مشکلات نظام آموزشی و مدرسه ها باز پاییز آمد، باز سال نو تحصیلی آغاز شد سعید افشار، بهروز خباز، ستار رحمانی

صدا download

بررسی تغییرات تاکنونی قانون کار و خلاء پراتیک اجتماعی فعالین کارگری گفت و گوهای کارگری با حضور آیت نیافر و خسرو بوکانی

صدا download

مناظره درباره اسلام هراسی در اروپا حجاب و بورکینی... موج بلند مجله فرهنگی هنری سیاسی از شادیار عمرانی و بهرنگ زندی مهمانان مینا خانی و ثریا شهابی

صدا download

تغییر رویه سعید مرتضوی از انکار تا پوزش.سیاسی نه حقوقی گفتگو با ناصر زرافشان حقوق دان و تحلیل گر سیاسی سعید مرتضوی مهره ای سوخته گفتگو با عباس سماکار

صدا download

مقایسه‌‌ای میان خاطرات زندان زنان و مردان در دهه‌ی ١٣۶٠ گفتگو با نجمه موسوی، شاعر، نویسنده و مترجم

صدا download

کودکان زندان گفتگو با فاطمه جوکار، زندانی سیاسی دهه‌ی شصت

صدا download

تحولات جنگ و آتش بس در سوریه نقد و نظر با بهروز فراهانی

صدا download

گفتگو با پرویز قلیچ خانی تعطیلی مجله آرش، مردم و مبارزه علیه جمهوری اسلامی

صدا download

پیامدهای انتشار فایل منتظری در رابطه با قتل عام زندانیان سیاسی جنبش دادخواهی در ایران چگونه می تواند از فضای ایجاد شده بهره بگیرد؟ گفت و گو با تقی روزبه و مرسده قائدی

صدا download

انتشار فایل صوتی دیدار منتظری با هیأت مرگ نقد و نظر با بهروز فراهانی

صدا download

اعدام های شهریور۵۸ در کردستان وعکس تاریخی از اعدام ۱۱ نفر در فرودگاه سنندج در گفتگو با سیاوش دانشور

صدا download

بررسی مناسبات ایران و روسیه، تاکتیکی یا استراتژیکی؟ در گفتگو با مهران مصطفوی

صدا download

بررسی پیامدهای اصلاحات در قانون کار و تأثیر آن در زندگی کارگران گفتگوی بهروز خباز با صادق کارگر

صدا download

اوضاع کردستان سوریه، شرایط جدید و آینده آن گفت و گو با هیمن سیدی و غنی مجیدی

صدا download

مناظره در مورد جنجال بورکینی در فرانسه با حضور ماریا رشیدی و بهارک

صدا download

۲۸ مرداد ۱۳۵۸، سالگرد لشگرکشی رزیم اسلامی به کردستان، گفتگو با احمد اسکندری

صدا download

کودتای 28 مرداد 32 برگی از تاریخ ایران گفت و گوی فرزین ایرانفر با ناصر رحیم خانی

صدا download

موج بلند(هیجدهم) قاتلان با آبرو و قاتلان بی آبروی خفتگان خاوران زنده مجله رادیوئی سیاسی، اجتماعی، هنری از شادیار عمرانی و بهرنگ زندی

صدا download

بازخوانی دهه شصت و کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ این بازخوانی چگونه می تواند به خاطره جمعی و تاریخی مردم راه یابد و جزئی از آن شود با حضور مهدی اصلانی، فریبا ثابت، امید منتظری (از...

صدا download

نگاهی به اعتراض کارگران ایران ترانسفو زنجان و شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، گفتگوی سعید افشار با بهروز خباز

صدا download

انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و پدیده ترامپ نقد و نظر با بهروز فراهانی

صدا download

موج بلند(هفدهم) هنر و جامعه، گفتگو با اسفندیار منفردزاده، برنامه ای از شادیار عمرانی و بهرنگ زندی

صدا download

اعتراض مردم در شهر بلداجی در استان چهار محال بختیاری به انتقال آب گفت و گو با حیدر جهانگیری سخنان دکتر پاپلی پیرامون مافیای آب در ایران

صدا download

خرین خبرها از انفجار در کابل، ویژگی ها و خواسته های جنبش روشنایی گفت و گوی بهروز خباز با داوود ناجی، روزنامه نگار و عضو شورای مردمی جنبش روشنایی

صدا download

با وجود سرکوب، حضور جوانان در مراسم سالگرد احمد شاملو، شاعر بزرگ آزادی فراگیرتر از سال های پیش بود. گفت و گو با رضا خندان، عضو کانون نویسندگان ایران

صدا download

حمله مرگ بار در مرکز خرید مونیخ گفت و گو با مجید دارابیگی

صدا download

موج بلند(شانزدهم) ارزیابی تحلیلی از کودتا در ترکیه و پیامدهای آن مجله رادیوئی سیاسی، اجتماعی، هنری با حضور شادیار عمرانی، بهرنگ زندی و سعید افشار

صدا download

کودتا و ضد کودتا در ترکیه موقعیت اردوغان پس از کودتا و پیامدهای سیاسی، اقتصادی با حضور شادیار عمرانی، احمد اسکندری، محمود نزهت زاده، بهرنگ زندی

صدا download

از"مرحوم" کردن مسعود رجوی تا رونمایی از فاز جدید استراتژی مجاهدین خلق بازی عربستان با کارت مجاهدین خلق در جنگ های نیابتی گفت و گو با اسماعیل وفا یغمائی و تقی روزبه

صدا download

جنایت مرگبار تروریستی در شهر نیس فرانسه واکاوی تروریسم نقد و نظر با بهروز فراهانی

صدا download

اعتصاب غذای نرگس محمدی در اعتراض به ممانعت از مکالمه با فرزندان خرد سالش گفت و گو با نسرین ستوده

صدا download

فیش های حقوقی نجومی مدیران ارشد دولتی در جمهوری اسلامی ایران گفتگو با احمد سیف اقتصاددان در لندن

صدا download

موج بلند(پانزدهم) هنر متعهد مجله رادیوئی سیاسی، اجتماعی، هنری از شادیار عمرانی و بهرنگ زندی

صدا download

بررسی علل و پیامدهای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا نقد و نظر با بهروز فراهانی

صدا download

ارزیابی از اعتصاب غذای جعفر عظیم زاده و بررسی مقوله اعتصاب گفت و گوی بهروز خباز با شهاب برهان و بهرنگ زندی

صدا download

بررسی تأثیرات اجتماعی و سیاسی فوتبال گفت و گوی فرزین ایرانفر با عباس سماکار و بهروز فراهانی

صدا download

نگاهی به رسوایی فیش های حقوقی مدیران دولتی در ایران گفتگوی بهروز خباز با دکتر فریبرز رئیس دانا

صدا download

موج بلند (چهاردهم) حریم خصوصی و مسأله آزادی اندیشه و بیان مجله رادیوئی سیاسی، اجتماعی، هنری از شادیار عمرانی و بهرنگ زندی

صدا download

کتاب ماهی سیاه کوچولو و فروش نوزادان در ایران گفت و گو با سوسن بهار

صدا download

بودن یا نبودن، مسئله این است! همه پرسی در بریتانیا پیرامون ماندن یا ترک اتحادیه اروپا گفتگو با یاسمین میظر و ایوب رحمانی

صدا download

بازخوانی سیاست آمریکا در هنگام انقلاب بهمن ۵۷ گفت و گو با هدایت سلطانزاده

صدا download

مداخله رژیم ایران در جنگ سوریه و واخورد آن در نزد مردم و نیروهای اپوزوسیون گفت و گو با مجید دارابیگی

صدا download

اعتصابات کارگری در فرانسه و دولت اولاند نقد و نظر با بهروز فراهانی

صدا download

گزارشی از تلاش ها در رابطه با جعفر عظیم زاده ، بررسی مقوله اعتصاب غذا و کار کودکان گفت و گوی بهروز خباز با سیاوش دانشور و یک فعال اجتماعی برای لغو کار کودک در ایران

صدا download

آخرین وضعیت جعفر عظیم زاده در اعتصاب غذا گفت و گو با اکرم رحیم پور

صدا download

فاجعه کشتار کلوپ همجنسگرایان در اولاندو آرش کمانگر، مسعود نقره کار و مهناز قزلو

صدا download

اسناد تماس‌های آمریکا و خمینی، بی بی سی بدنبال چیست؟ گزارش سعید افشار و گفتگو با بهروز فراهانی

صدا download

بررسی تاکتیک اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در ایران گفت و گو با عباس سماکار ، محمد پور عبداله و یک کارگر زندانی در ایران

صدا download

نگاهی به سبک زندگی و اعتراضات جوانان در ایران گفت و گوی فرزین ایرانفر با هژیر پلاسچی و محمد رفیع محمودیان

صدا download

دستفروشان در جنگ و گریز با مأموران شهرداری حمیده چگونیان- پرویز صداقت، بهروز خباز و سعید افشار

صدا download

شلاق زدن کارگران آق دره به قصد تقابل با مبارزات کارگری صورت گرفته است صد و پنجمین اجلاس سازمان جهانی کار گفتگو با شهاب برهان و علیرضا نوایی

صدا download

وضعیت وخیم محمد صدیق کبودوند در اعتصاب غذا گفت و گو با پریناز باغبان حسنی، همسر این زندانی سیاسی

صدا download

موقعیت کنونی جنبش کارگری در حوزه سازمانیابی پیام جعفر عظیم زاده به اجلاس سازمان جهانی کار گفت و گوی بهروز خباز با ایوب رحمانی

صدا download

تازیانه شکنجه گران بر پشت کارگران معدن آق دره اعتراضات کارگران و مزدبگیران در فرانسه، گفتگو با بهروز فراهانی

صدا download

موج بلند (سیزدهم) *)*)*)*)*)*)*) جنبش فراموشی در ایران مجله رادیوئی سیاسی اجتماعی هنری از شادیار عمرانی و بهرنگ زندی

صدا download

بحران سیاسی و اقتصادی در ونزوئلا، از سوسیالیسم تا چاوزیسم وضعیت دولت های چپ‌میانه در آمریکای جنوبی نقد و نظر با بهروز فراهانی

صدا download

شب همبستگی با جنبش کارگری ایران در استکهلم پایان دادن به امنیتی کردن اعتراضات صنفی چگونه می توان مسائل کارگران را به گفتمان عمومی جامعه تبدیل کرد؟ گفتگوی سعید افشار با سیاوش دانشور

صدا download

شعرخوانی عاطفه گرگین در استکهلم بر این بستر مرا بگذار گریه کنم! گفت و گوی فرزین ایران فر با عاطفه گرگین شاعر و روزنامه نگار و همسر زنده یاد خسرو گلسرخی

صدا download

چشم انداز وضعیت سیاسی در ایران و آسیب شناسی اپوزیسیون گفتگو با تقی روزبه و بهزاد کریمی

صدا download

جمع بندی از عملکرد گروه ها و فعالین کارگری در اول ماه مه ۱۳۹۵ گفت و گوهای کارگری با بهرنگ زندی - فرزین ایرانفر - بهروز خباز

صدا download

موج بلند صدای ستمدیگان(دوازدهم) اعتصاب غذای فعالان کارگری در بند: چه می کنیم و چه باید کرد؟ مجله رادیوئی سیاسی اجتماعی هنری شادیار عمرانی و بهرنگ زندی

صدا download

دنیای سینما - نقد و بررسی سریال شهرزاد، گفتگوی فرزین ایرانفر با جواد تسلیمی

صدا download

انتخابات امریکا و پدیده های از چپ و راست. برنالد سندرز و دونالد ترامپ نقد و نظر با بهروز فراهانی

صدا download

اعتصاب غذای معلمان زندانی سیاسی محمود بهشتی و اسماعیل عبدی و فعال جنبش کارگری جعفرعظیم زاده ویژگی های جنبش معلمان در شرایط کنونی گفتگو با ستار رحمانی فعال و...

صدا download

من خرده بورژوا هستم، کاری زیبا از منوچهر رادین هنرمند تئاتر

صدا download

ويژه برنامه اول ماه مه 1395-2016 تهيه و اجرا؛ شاديار عمراني، بهرنگ زندي، بهروز خباز مهمانان؛ امان كفا، بهروز فراهاني، فعال كارگري از ايران، شهاب برهان، عباس سماكار، پروين اشرفي، ثريا شهابي

صدا download

جنبش شب ایستاده در پاریس چالش های چپ میانه در امریکای لاتین با اشاره به نمونه... نقد و نظر با بهروز فراهانی

صدا download

چرا اتحاد عمل های کارگری کم رنگ شده است؟ موانع تشکل یابی و صندوق همبستگی با جنبش کارگری در ایران - کانادا گفتگوی بهروز خباز با فرید پرتوی از فعالین اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

صدا download

طبقه متوسط ، طبقه کارگر از جایگاه در افتصاد و تولید تا فرهنگ و سبک زندگی گفتگو با فروغ اسدپور پژوهش گر مارکسیست

صدا download

برگزاری مراسم چهل‌و‌هشتمین سالروز تاسیس کانون نویسندگان ایران و گفتمان های مطرح در فضای روشنفکری و ادبی امروز ایران گفتگو با رضا خندان عضو هیات دبیران کانون

صدا download

اعتصاب غذای «امیرعلی امیر قلی» زندانی سیاسی مدافع حقوق کارگران و زحمت کشان در زندان اوین گقتگو با عباس امیرقلی پدر امیر

صدا download

تراژدی قتل ستایش دختر شش ساله افعان در ورامین آن سوی مکث ..... مهناز قزلو درگفتگو با محمد غزنویان، منیژه رمیزی و سوسن بهار

صدا download

نگرانی از اکوسیستم خلیج فارس خطراتی که گونه های جانوری و گیاهی و جزیره های مرجانی خلیج فارس را تهدید می کند گفتگو با بیژن دره شوری عاشق طبیعت و کارشناس پیش کسوت محیط زیست در ایران

صدا download

کنفرانس رسانه ای مسئولین روژاوا در استکهلم برای گشایش دفتر دیپلماتیک روژاوا نسرین عبدالله، فرمانده یگان های مدافع زنان،عمر عبدالکریم وزیر امور خارجه کانتون جزیره و بسّام اسحاق، دبیر شواری سوریانی های سوریه...

صدا download

اعتراضات توده ای اخیر فرانسه - اوراق پانامایی ویژگی ذاتی نظام سرمایه داری،درز اسناد گریز مالیاتی و پول شویی ثروتمندان و صاحبان قدرت و نیز تشدید مرافعه و اختلاف جناح های رژیم اسلامی ایران نقد و نظر با بهروز فراهانی

صدا download

دستفروشان همان کارگران اخراجی و تهیدستان حاشینه نشین شهرها هستند. گفت و گوی سعید افشار با بهروز خباز

صدا download

شیرین مهربد از یگانگی و نبض پرواز تا عصرهای لیموئی و زندگی کن گفتگوی فرزین ایران فر با شیرین مهربد هنرمند آوازه خوان

صدا download

نیهیلیسم جهاد تروریستی، اسلامیزه شدن شورش رادیکال راه‌ مقابله با افراطی‌گری تروریسم احیای رادیکالیسمی انقلابی(امین کیانپور)

صدا download

موج بلند (یازدهم) *)*)*)*)*)*)*) مسأله قره باغ، ارمنی، ترک، کرد؛ جدالی دست ساز مجله رادیوئی سیاسی اجتماعی هنری از شادیار عمرانی و بهرنگ زندی

صدا download

شصتمین سالگرد اشغال فلسطین(آرشیو) فشرده گفت و گویی با زنده یاد تراب حق شناس

صدا download

c منطقه ای شمال سوریه از سوی مجلس موسسان اتحاد فدرال دموکراتیک رۆژآوا- شمال سوریه گفتگو با هیمن سیدی تحلیل گر مسائل کردستان و عمار گلی خبرنگار پایگاه خبری...

صدا download

موج بلند (دهم) *)*)*)*)*)*)*) نوروز ممنوع ! مجله رادیوئی سیاسی اجتماعی هنری از شادیار عمرانی و بهرنگ زندی

صدا download

انفجارهای تروریستی در بروکسل گفتگو با پیروز زورچنگ و منوچهر بهمنی

صدا download

روندهای پیش رو در چشم انداز سال 1395 سالی می رود، سالی می آید در این دنیای مدور نقد و نظر با بهروز فراهانی

صدا download

ویژه برنامه نوروزی رادیو همبستگی - شنبه 19 مارس 2016 - بازپخش از : رادیو برابری

صدا download

ز پدیده های بی سابقه. برنی سندرز و دونالد ترامپ گفتگو با یونس پارسابناب امریکا شناس و پژوهش گر تاریخ و جنبش های اجتماعی

صدا download

سردر گمی ها در مفهوم فمینیسم؟ و چالش های امروز فمینیسم گفتگو با آزاده شکوهی، فمینیست و استاد دانشگاه ملاردالن سوئد

صدا download

وضعیت اشتغال زنان ایران، گفتگوی بهروز خباز با شراره رضایی، مدیر مسئول نشریه رهایی زن

صدا download

ارزیابی از جنبش زنان در جهان، گفتگو با شعله ایرانی (سردبیر مجله آوای زن)

صدا download

وضعیت زنان در کردستان ایران گفت و گو با پروین ذبیهی، فعال حقوق زن و کودک

صدا download

وضعیت زنان عرب در ایران گفت و گو با سحر بیت مشعل، حقوق دان و فعال زنان عرب

صدا download

نتخابات ایران، شیلی داوطلبانه بدون درد.... موج بلند(9)برنامه ای از شادیار عمرانی و بهرنگ زندی

صدا download

بحثی در مورد نتایج نمایش انتخابات 7 اسفند نقد و نظر با بهروز فراهانی

صدا download

گپ و گفت بامدادی؛ بررسی تحلیلی پیرامون انتخابات 7 اسفند با حضور فرزین ایرانفر، نعیمه دوستدار و بهروز خباز

صدا download

گپ و گفت بامدادی؛ با حضور نعیمه دوستدار و بهرام رحمانی پیرامون رفتار انتخاباتی مردم ایران، موقعیت زنان، وضعیت خاورمیانه و دیوار مهربانی

صدا download

کاربرد نظریه کارل گوستاو یونگ در تحلیل فمینیسم آن سوی مکث.... مهناز قزلّو گفت و گو با آذین ایزدی فر

صدا download

انقلاب ایران از منظر کمون پاریس گفت و گو با محمدرفیع محمودیان

صدا download

مناظره درباره نمایش انتخابات مجلس خبرگان و شورای سلامی با حضور جواد نوروزیان، سیاوش دانش ور، مهدی دهنوی، بهرام رحمانی

صدا download

در تدارک مجلس های یک دست تر نمایش انتخابات حکومت اسلامی، مجلس خبرگان و شورای سلامی نقد و نظر با بهروز فراهانی

صدا download

آتش بیاران معرکه و جنگ بر سر سوریه توافق بازیگران بر سر پایان دادن به همه خصومت ها در کنفرانس مونیخ در غیاب نمایندگانی از سوری ها گفتگو با کوثر آل علی و احمد اسکندری

صدا download

تعرض جنسی به دختران و زنان در محیط کار با اشاره به نمونه شینا شیرانی، گفتگو با آیدا قجر آن سوی مکث ..... مهناز قزلو

صدا download

موج بلند (هشتم) *)*)*)*)*)*)*) صدای ستم دیدگان! 37 سال پس از انقلاب و انتخابی دیگر مجله رادیوئی سیاسی اجتماعی هنری از شادیار عمرانی و بهرنگ زندی

صدا download

فاجعه زیست محیطی، طبیعت ایران دارد به سوی نابودی پیش می رود مافیای آب و زمین خواری و دریا خواری و کوه خواری و دشت خواری و جنگل خواری و....گفتگو با بیژن دره شوری کارشناس محیط زیست از پیش کسوتان کنش...

صدا download

درنگی بر انقلاب بهمن 1357. چرا انقلاب و چرا چنین سرنوشتی؟ فاتحه خوان های انقلابی، فاتحه خوان های انقلاب گفتگو با شهاب برهان تحلیل گر سیاسی

صدا download

بررسی فعالیت های کارگری پیرامون حداقل دستمزد گفتگوی بهروز خباز با آیت نیافر و بهرنگ زندی

صدا download

کشتار مردم در کردستان ترکیه گفت و گوی بهروز خباز با عباس سماکار و یوسف سلطانی از اعضاء کمیته علیه کشتار عمومی در ترکیه

صدا download

دعوا بر سر قرادادهای نفتی در رژیم بین سپاه پاسداران و کابینه روحانی نفت و جنگ در خاورمیانه امروز. جهان نفت و جهان مارکس گفتگو با سیروس بینا استاد اقتصاد دانشگاه مینه سوتا و کارشناس نفت

صدا download

یادی از تراب حق شناس گفت و گو با ابراهیم آوخ و شهریار دادور

صدا download

سفر روحانی به فرانسه برای تحقق چه اهدافی صورت گرفته است؟ نقد و نظر با بهروز فراهانی

صدا download

موج بلند، صدای ستمدیدگان(7) «روحانی فرنگ رفته» مصاحبه با پیمان حسینی از معترضان پاریس برنامه ای از شادیار عمرانی و بهرنگ زندی

صدا download

نگاهی به مبارزات زنان کوبانی آن سوی مکث... مهناز قزلّو گفت و گو با روژین کمانگر و سحر محمدی

صدا download

سفر روحانی رئیس جمهور رژیم اسلامی به پاریس و تظاهرات اعتراضی گفتگو با فرهنگ قاسمی فعال حقوق بشر

صدا download

پرتره: در بزرگداشت باقر مومنی پژوهش گر و فعال سیاسی چپ در گفتگو با ناصر مهاجر پژوهش گر تاریخ معرفی کتاب باقر مومنی خدا محمد ابلیس از حمید جهانبخش گفتگو با باقر مومنی: من یک میلیتانت چپ...

صدا download

بررسی نقش و اهمیت این دوره از انتخابات مجالس ایران فراخوان بیانیه لغو نظارت استصوابی گفتگوی سعید افشار با پرویز دستمالچی و تقی روزبه

صدا download

فرجام پروژه برجام و بررسی وضعیت کنونی رابطه ایران و عربستان نقد و نظر با بهروز فراهانی

صدا download

نگاهی دوباره به مسئله تعرض زنان و تحرکات راسیست ها در آلمان گفت و گو با حمیلا نیسگیلی

صدا download

بحران جانشینی ولی فقیه، مجلس خبرگان، اختلافات و مرافعات در رژیم گفتگو با یاسمین میظر

صدا download

آسیب شناسی اپوزیسیون های جمهوری اسلامی آسیب شناسی چپ رادیکال در گفتگو با سعید سهرابی

صدا download

روندها و رویدادهای پیش رو در چشم انداز سال ۲۰۱۶ میلادی سالی می رود، سالی می آید در این دنیای مدور نقد و نظر با بهروز فراهانی

صدا download

بحران جانشینی ولی فقیه، نمایش انتخابات مجلس و اختلافات و مرافعات جناح های رژیم اسلامی در افق پیش رو چه چیزی نمودار است؟ - گفتگو با تقی روزبه تحلیل گر سیاسی

صدا download

زندگی کن ، بمناسبت آغاز سال نو میلادی ۲۰۱۶ برنامه ای از مهناز قزللو و سعید افشار

صدا download

موج بلند *)*)*)*)*)*)*) صدای ستم دیدگان! (پنجم) مجله رادیوئی سیاسی اجتماعی هنری شادیار عمرانی و بهرنگ زندی

صدا download

بستن آخرین معدن ذغال سنگ در انگلستان، پایان یک دوره تنش در روابط روسیه و ترکیه، جنگ اردوغان و پوتین نقد و نظر با بهروز فراهانی

صدا download

کندوکاوی درجنبش دانشجویی با تمرکز و نگاهى به تجربه دانشجويان آزادى خواه و برابرى طلب دانشجويان آزادى خواه و برابرى طلب، تشکل نبود جریان بود . گفتگو با كاوه عباسيان

صدا download

علوم انسانی در دانشگاه ها و مدرسه های ایران کنفرانس بین المللی تغییرات اقلیمی در پاریس Cop-21 گفت و گو با جلال ایجادی

صدا download

پناهندگان در جهان امروز. ما در کجا ایستاده ایم! گفتاری از سعید افشار و تماس های تلفنی و نظرات شنوندگان

صدا download

تصویری از اقتصاد ایران. حلقه‌های زنجیره انباشت سرمایه در اقتصاد ایران از منازعه درون‌طبقاتی بورژوازی تا نزاع میان کارفرمایان و صاحبان نیروی کار گفتگو با محمد مالجو، اقتصاددان و پژوهشگر اقتصاد سیاسی

صدا download

گفت و گو با رضا خندان حمله لباس شخصی ها به مراسم سالگرد پوینده و مختاری و نکاتی پیرامون تأکیدات کانون نویسندگان ایران در بیانیه امسال

صدا download

تصمیم و سیاست سخت گیرانه تر پناهندگی دولت سوئد. باخت اومانیسم و بُرد راسیسم بکار بستن پیشنهادهای حزب مهاجر ستیز از سوی حزب سوسیال دمکرات و سرگردانی روح حزب محیط زیست گقتار سعید افشار و گفتگو با دانیل ریاضت...

صدا download

سمینار در استکهلم درباره وضعیت اقتصادی و جنبش کارگری ایران گفتگو با سعید تقوی از سندیکای ترانسپورت سوئد

صدا download

داد خواهیم این بیداد را متن انتشار یافته از سوی خانواده‌های دوانی، حاجی‌زاده، شریف، فروهر، مختاری، پوینده گفتگو با پرستو فروهر

صدا download

پاریس مجروح! نقد و نظر با بهروز فراهانی

صدا download

برآمد پدیده داعش (خلافت اسلامی) بر چه زمینه و بستری؟ آیا حمله به مکان های معین در پاریس معانی خاصی داشت؟ گفتگو با ناصر مهاجر، پژوهشگر

صدا download

گفتگو با مازیار دولت آبادی از جوانان عضو حزب چپ فرانسه

صدا download

موج گسترده پناه جوئی در اروپا، مهمترین پرسش ها و پاسخ ها ؟ گفتگو با مجید تمجیدی مددکار اجتماعی و شعله ایرانی سردبیر بخش خارجی دیدگاه فمینیستی

صدا download

بررسی حقوقی و فرهنگی پدیده بکارت آن سوی مکث...... مهناز قزلو گفتگو با محمد مقیمی حقوق دان ، مریم مشفق فمینیست، مهری جعفری حقوق دان

صدا download

سفرحسن روحانی رئیس جمهور حکومت اسلامی به فرانسه کارزار اعتراضی اپوزیسیون تبعیدی به ۳۷ سال جنایات رژیم جمهوری اسلامی نگاهی به وضعیت سیاسی واقتصادی ایران نقد و نظر با بهروز فراهانی

صدا download

محاکمه صحرائی و سنگسار وحشیانه رخشانه توسط طالبان در افغانستان گفتگوی فرزین ایران فر با زهرا موسوی فعال حقوق زنان در آلمان و ویدا ساغری فعال حقوق زنان در کابل

صدا download

موج بلند؛ صدای ستم دیدگانن - برنامه چهارم ۷ نوامبر ۲۰۱۵ مجله رادیوئی، سیاسی، اجتماعی و هنری از شادیار عمرانی و بهرنگ زندی

صدا download

حمله موشکی به کمپ لیبرتی اردوگاه مجاهدین خلق در بغداد مجاهدین ساکن درعراق باید هر چه زودتر به به یک کشور امن منتقل شوند گفتگو با احمد اسکندری تحلیل گر مسائل خاورمیانه

صدا download

نعل وارونه زدن خامنه ای در تائید توافق هسته ای در نامه اش به روحانی هم راضی هم ناراضی- گفتگو با مهران مصطفوی

صدا download

بیت المقدس (اورشلیم) مجروح ! انتفاضه سوم ، مقابله با اشغال دولت اسرائیل و فساد دولت فلسطین نقد و نظر با بهروز فراهانی

صدا download

تاملاتی در باره خارج از محدوده. نگاهی به پژوهش ها درباره حاشیه نشینان کلان شهرها جنگ ِ مرگ و زندگیِ ِ حاشیه نشینان برای تسخیر شهر گفتگو با محمد غزنویان

صدا download

موج بلند (سوم) صدای ستم دیدگان! مجله رادیوئی سیاسی اجتماعی هنری از شادیار عمرانی و بهرنگ زندی

صدا download

چرایی پیدایش دین و کارکرد آنها ، گفتگو با علی حص.ری

صدا download

موج خشونت ، تشدید بحران در فلسطین - اسرائیل گزارش سعید افشار و گفتگو با محسن نجات حسینی

صدا download

آسیب شناسی اپوزیسیون ایران و چپ در گفتگو با شهاب برهان

صدا download

دخالت نظامی روسیه در جنگ سوریه، آغازگر دوره ای جدید در مناسبات و سیاست بین المللی نقد و نظر با بهروز فراهانی

صدا download

موج بلند؛ صدای ستم دیدگان! (2) مجله رادیوئی سیاسی اجتماعی هنری از شادیار عمرانی و بهرنگ زندی

صدا download

جنگ در و بر سر سوریه. یارگیری و صف بندی در خاورمیانه توسط قدرت های جهانی و منطقه ای نقش آفرینی روسیه و تغییراتی در رویکرد و تاکتیک دولت های غربی؟ گفتگو با کامران متین استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس بریتانیا

صدا download

بحران آب و خشک سالی در ایران جنگ پراکنده آب در ایران

صدا download

موج بلند ..... صدای فرودستان! مجله رادیوئی سیاسی اجتماعی هنری از شادیار عمرانی و بهرنگ زندی

صدا download

وضعیت سیاسی ایران پس از توافق هسته ای بهبود نسبی مناسبات جمهوری اسلامی با دولت های غربی چه تاثیری روی مبارزات مردم می گذارد؟ گفتگو با تقی روزبه تحلیل گر سیاسی

صدا download

پیروزی دوباره سیریزا در انتخابات یونان. یک جمع بندی نقد و نظر با بهروز فراهانی

صدا download

برنامه ویژه: مرگ شاهرخ زمانی در زندان رجائی شهر بهروز خباز، نینا زمانی، ناصر زرافشان، نامه به سازمان جهانی کار با صدای شاهرخ. سخنان زرین نجاتی، مادر شاهرخ پیش از مرگش، نیما پوریعقوب، شادی امین و ...

صدا download

از بحران بدهی ها تا بحران پناه جوئی نقد و نظر با بهروز فراهانی

صدا download

موج جدید پناه جویان و آوارگان به اروپا از همبستگی مردمی با پناهجویان تا برخوردهای راسیستی و پاس دادن پناهجویان توسط دولت ها گفتگو با سروژ قازاریان و حنیف حیدرنژاد

صدا download

سرکوب، مقاومت، مبارزه ششمین گردهم آئی سراسری در باره کشتار زندانیان سیاسی در برلین گزارش بهروز خباز ، گفتگو با مژده ارسی و هژیر پلاسچی

صدا download

بررسی کشتار 67 و نگاه جامعه به این فاجعه گفت و گوی مهناز قزللو با مهدی اصلانی

صدا download

پایان آتش بس در ترکیه و ارزیابی از چگونگی پیشبرد مبارزات از سوی پ ک ک گفت و گوی فرزین ایرانفر با بهرنگ زندی در ترکیه

صدا download

گفتگوی آرش کمانگر با مجید دارابیگی درباره اقدامات تروریستی اخیر رژیم ایران و تحولات کردستان

صدا download

گفت و گوهای کارگری گفت و گوی بهروز خباز با بهروز فراهانی پیرامون چگونگی تشکیل کلکتیو سندیکاهای فرانسه و ارزیابی از حمایت های مالی از جنبش کارگری ایران

صدا download

کشتار زندانیان سیاسی در مرداد و شهریور سال ۶۷ به فرمان خمینی را از یاد نبریم گفتاری از ناصر یوسفی

صدا download

چرایی وجود داعش علیرغم ائتلاف جهانی برای مبارزه با آن و رویارویی اردوغان با پ.ک.ک گفتگو با کامران متین استاد دانشگاه در انگلیس

صدا download

ماجرای برنامه هسته ای، ختم آن و شادی مردم، مردم همیشه مردم چرائی سازش حکومت اسلامی ایران با امریکا گفتگو با شهاب برهان، فعال و تحلیل گر سیاسی

صدا download

پیامد توافق هسته ای ایران و قدرت های گروه 1+5، بر وضعیت سیاسی و اقتصادی ایران گفتگو با فریبرز رئیس دانا اقتصاددان

صدا download

یامد توافق جامع هسته ای بر حکومت، اپوزیسیون و وضعیت کشور از صنعت هسته ای در ایران چه باقی مانده است؟ گفتگو با مهران مصطفوی کارشناس هسته ای و تحلیل گر سیاسی و یاسمین میظرفعال و تحلیل گر سیاسی

صدا download

آیا همه پرسی در یونان گامی است در پایان بخشیدن به بحران اقتصادی کنونی یا حرکتی به سوی دموکراسی؟ نقد و نظر با بهروز فراهانی

صدا download

درباره زنده یاد خسرو شاکری در گفتگو با بهروز عارفی

صدا download

ناصر یوسفی : خشکسالی در ایران

صدا download

فوتبال زنان در ایران و جهان آن سوی مکث ، برنامه ای از مهناز قزللو ،گفتگو با میترا مسلمی و امید خراسانی

صدا download

ششمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران 11 تا 13 سپتامبر 2015، برلین «سرکوب، مقاومت و مبارزه» گفتگو با سعید حبیبی

صدا download

شکاف طبفاتی در تهران: روایتی مستند از فقر و نابرابری از قلعه مرغی و دروازه غار تا سعادت آباد و سعد آباد گزارش از یاسمن خالقیان چهره های متفاوتی از فقر، سقوط آزاد زندگی طبقه کارگر ، مردم...

صدا download

ارزیابی از عملکرد تاکنونی کانون صنفی معلمان گفت و گوی بهروز خباز با فعال جنبش معلمان، اکبر زارعین

صدا download

حلقه ی گم شده سیروس نهاوندی گفت وگو با باقر مرتضوی نویسنده و فعال سیاسی چپ

صدا download

پیامد ورود حزب دمکراتیک خلق ها به پارلمان ترکیه در منطقه گفت و گوی فرزین ایرانفر با شادیار عمرانی و بهرنگ زندی

صدا download

جنسیت و ورزش زنان در ایران ، گفتگوی مهناز قزللو با الهه ایمانیان و پروانه حسینی

صدا download

آسیب شناسی اپوزیسیون ایران ، گفتگو با بهرام رحمانی

صدا download

آسیب شناسی اپوزیسیون ایران ، گفتگو با هدایت سلطان زاده

صدا download

درگذشت رضا دانشور، نویسنده و نمایشنامه‌نویس در پاریس گفتگوی فرزین ایران فر با ناصر مهاجر

صدا download

مذاکرات هسته ای در دست انداز نقد و نظر با بهروز فراهانی

صدا download

کارزار برای آزادی دستگیرشدگان فعالان کارگری و کلیه زندانیان سیاسی وعقیدتی گفتگو با مهرنوش شفیعی از شورای نمانیدگان احزاب،سازمانها و نهادهای چپ و کمونیست

صدا download

هموفوبیا، واهمه و انزجار از دگرباشان جنسی آن سوی مکث ..... مهناز قزلو گفت‌و‌گو با کنش گران حقوق دگرباشان جنسی گفتگو با محمدجواد اکبرین دین پژوه

صدا download

درگذشت محمد علی سپانلو، شاعر، نویسنده، مترجم و از اعضای کانون نویسندگان شعری از اکبر ذوالقرنین به یاد سپانلو و گفتگو با رضا خندان مهابادی از اعضای هیات دبیران کانون نویسندگان

صدا download

رقابت و چالش سیاسی و ژئوپلتیک منطقه‌ای ریاض و تهران نقد و نظر با بهروز فراهانی نشست باراک اوباما رئیس جمهور امریکا با رژیم های عربی شورای همکاری خلیج فارس در کمپ دیوید

صدا download

یا ما شاهد موج جدیدی از سرکوب جنبش های اجتماعی در ایران هستیم؟ گفت و گو با فریبرز رئیس دانا

صدا download

جمع بندی از تجربه اول ماه مه 1394 و نقش گروه ها و فعالین کارگری گفت و گوی بهروز خباز با فعال کارگری، محمد اشرفی

صدا download

ویژگی امسال یکم ماه مه 11 اردیبهشت روز جهانی کارگر در ایران از تلاش فعالان مستقل کارگری و اعتراضات و خواسته های کارگران تا ریاکاری خانه کارگری هاو افزایش فضای امنیتی - گفت و گو با بهروز خباز

صدا download

روز جهانی کارگر در تهران شعارهای ارتجاعی و انسان ستیزانه تشکل حکومتی خانه کارگر نقد و نظر با بهروز فراهانی

صدا download

خواسته ها و مبارزات سراسری معلمان گزارش تحلیلی فعال کارگری، ستار رحمانی، و گفت و گوی بهروز خباز با اسماعیل عبدی و مجید تمجیدی

صدا download

فاجعه غرق شدن قایق پناهجویان . دریای مدیترانه گورستان پناهجویان بحران مهاجرت و پناهندگی پرده بردار چهره نظام سرمایه داری جهانی گفتگو با احمد پوری کنش گر مدنی فعال امور پناهندگی

صدا download

فاجعه‌ی نسل کشی ارمنیان در ترکیه در حکومت عثمانی در جنگ جهانی اول گفتگو با احمد اسکندری تحلیل گر مسائل خاورمیانه

صدا download

وضعیت جنبش کارگری در ایران و روندی که طی می کند. به کدامین سو؟ گفت وگوهای کارگری ..... بهروز خباز گفتگو با ایوب رحمانی پژوهش گر و کنش گر کارگری - بخش دوم

صدا download

بهروز فراهانی : تحولات و تغییرات ژئوپولیتیک درآسیا

صدا download

شدت گرفتن اعدام و فشار بر زندانیان سیاسی هم زمان با مداکرات و تفاهم هسته ای علیه خو کردن به خبرهای بد، برای واکنشی درخور به پلیدی ها گفتگو با امیر نیلو کنش گر حقوق بشر و هرمز رها فعال سیاسی

صدا download

خاموشی دو صدای ادبی منتقد نظم موجود. نویسنده باید همیشه معاصر باشد گونتر گراس، نویسنده و روشنفکر سوسیالیست عرصه سیاسی آلمان ادواردو گاله آنو صدای رسای ضدکاپیتالیستی آمریکای لاتین

صدا download

نظارت امریکا برانجماد برنامه هسته ای حکومت اسلامی در ایران معامله با شیطان بزرگ، جا گرفتن در بخشی از سیاست راهبردی امریکا در خاورمیانه؟ گفتگو با پیران آزاد تحلیل گر سیاسی و کنش گر ضد سرمایه...

صدا download

ارزیابی از شکست حکومت اسلامی در توافق هسته ای از منظر جنبش کارگری گفت و گوی بهروز خباز با ایوب رحمانی، تحلیل گر مسائل کارگری

صدا download

تفاهم لوزان، عقب نشینی جمهوری اسلامی از برنامه هسته ای گفتگو با تقی روزبه و مرتضا اصلاح چی

صدا download

تفاهم لوزان: دیکته دولت امریکا تسلیم جمهوری اسلامی ایران نقد و نظر با بهروز فراهانی

صدا download

درباره برنامه جامع اقدام مشترک در سوئیس بر سر برنامه هسته ای در ایران گفتگو با ناصر زرافشان حقوق دان و تحلیل گر سیاسی

صدا download

دورنما و روندهای سیاسی در ایران در سال جاری ۹۴ نگاهی به پشت سر نگاهی به پیش رو نقد و نظر با بهروز فراهانی

صدا download

کشتن فرخنده دختر ۲۷ ساله به دست متعصبان مذهبی مسلمان در برابر مسجد شاه دوشمشیره در مرکز کابل گزارش و گفتگو با کنشگران زن افغان؛صحرا کریمی، عالمه، یزدان پرست، سیلی غفار و سحر صامت

صدا download

سال ۱۳۹۳، سال تداوم اعتصاب، اعتراض و اخراج کارگران سال ۹۴ چگونه سالی می تواند برای کارگران باشد. چشم انداز راه پیش رو چیست؟ گفت وگو با بهروز خباز، فعال و تحلیل گر مسائل کارگری

صدا download

خودسوزی یک دستفروش از تونس تا ایران و پیامهای نهفته در آن چرا خودسوزی و مرگ یونس عساکره واکنش در خوری نیافت؟ زیر پوست شهر چه خبر است؟

صدا download

شش طرح بهاری، یاد یاران. حسن حسام
در این روزهای نوروز

صدا download

ویژه برنامه روز جهانی زن با مهناز قزللو ، شعله ایرانی ، مهری جعفری ، ژاله احمدی ، صدیقه محمدی ، لیلی نیکونظر و...

صدا download

بازی بنیامین نتانیاهو در کنگره آمریکا درباره مذاکرات هسته ای امریکا با جمهوری اسلامی شایعات بیماری علی خامنه‌ای، ولی فقیه رژیم اسلامی و رقابت جناح ها نقد و نظر با بهروز فراهانی

صدا download

پیشنهاد عبدالله اوجالان رهبر زندانی حزب کارگران کردستان پ.ک. ک به دولت ترکیه مبنی بر پایان درگیری‌های... تغییر ریل در سیاست و راه کار پ.ک.ک ؟ گفتگو با پویا عزیزی ژورنالیست

صدا download

برادران قاچاقچی و پول تجارت قاچاق مواد مخدر در سیاست و قدرت در حکومت اسلامی موقعیت نیروهای مخالف رژیم اسلامی. اپوزیسیون تماشاچی! گپ بامدادی، درنگی بر چند موضوع و رویداد

صدا download

بیانیه کانون نویسندگان ایران درحمایت از خواست‌های معلمان، پرستاران و کارگران پیوند جنبش روشنفکری با جنبش مطالباتی گفتگو با حسن حسام عضو هیات دبیران کانون نوییسندگان ایران در تبعید

صدا download

دمکراسی مشارکتی، سوسیالیسم مشارکتی جنبش های جدید در پی دنیائی بهتر و آلترناتیو سیاسی دیگر گفتگو با اسماعیل سپهر فعال سوسیالیست

صدا download

توافق یونان با کشورهای حوزه یورو تحولات و سمت وسوی روندها در خاورمیانه نقد و نظر با بهروز فراهانی

صدا download

پشت گرد و غبار آسمان خوزستان خشک کردن تالاب هورا‌لعظیم برای استخراج نفت میدان نفتی آزادگان،باعث بروز ریزگردها شده است. گفتگو با مهدی هاشمی پژوهشگر

صدا download

بحران آب در ایران گفتگو با اعظم بهرامی پژوهشگر

صدا download

ما پناهندگان سیاسی ساکن ترکیه فراموش شده ایم پناهجویان ایرانی در ترکیه در تدارک تحصن گفت و گو با سیاوش شهابی

صدا download

دریای مدیترانه گورستان پناهجویان. مقصر کیست؟ درنگی بر سیاست مهاجرتی اتحادیه اروپا گفتگو با احمد پوری فعال امور پناهندگی و دبیر سازمان دفاع از پناهندگان پرایم در هلند

صدا download

حذف صدای خوانندگان زن در ایران زیر سلطه حکومت اسلامی گزارش و گفتگو با گلرخ جهانگیری آن سوی مکث - برنامه ای مهناز قزلّو

صدا download

لحظه حساس مذاکرات هسته ای ؟ توافق خوب و بد برای خامنه ای ولی فقیه رژیم چیست؟ گفتگوی سعید افشار با دکتر مهران مصطفوی

صدا download

با: اصغر حاج سیدجوادی، لیلا دانش، ناصر رحیمخانی، فریبا ثابت، بهزاد کریمی،عباس سماکار

صدا download

نقد و نظر با بهروز فراهانی ، شامل : پشتیبانی ازاتحاد چپ یونان سیریزا یک وظیفه انترناسیونالیستی و نیز جنگ و دیپلماسی در اوکراین

صدا download

نوزده بهمن سالگرد رویداد سیاهکل، ویژگی سیاهکل و میراث بجا مانده از آن. آیا مبارزه مسلحانه چریکی در شرایط امروز ایران کاربرد دارد؟ گفتگو با چنگیز قبادی از چریک های فدائی خلق ایران

صدا download

مناظره اینترنتی بهروز فراهانی و تقی روزبه درباره تحولات یونان ، ماهیت سیریزا و نقش چپ ، همراه با اظهار نظر: آرش کمانگر ، خسرو آهنگر ، بیژن سعیدپور ، مجید دارابیگی ، علی دماوندی ، حسن حسام ، حسین نقی پور، حمیلا نیسگیللی و حجت پورقاسمی

صدا download

پیروزی سیریزا اتحاد چپ در انتخابات یونان چگونه سیریزا می تواند قول های انتخاباتی و برنامه خود را به اجرا گذارد؟ درس های برآمد چپ در یونان برای همه چپ ها در جهان و ایران چیست؟ گفتگو با غنی مجیدی اقتصاددان، تقی روزبه تحلیل گر و فعال سیاسی چپ، فروغ اسدپور

صدا download

نگاهی به ساختار دمکراتیک خودمدیریتی در روژاوا ( کردستان سوریه ) گفتگو با آراس کاردوخ خبرنگار در کانتون جزیره و پویا عزیزی خبرنگار

صدا download

جایگاه عربستان در جهان در پی مرگ ملک عبداله جبهه سوسیالیستی سی ریزا در آستانه پیروزی درانتخابات یونان نقد و نظر با بهروز فراهانی ، شنبه ۲۴ ژانویه ۲۰۱۵

صدا download

گفت و گو با اسماعیل عبدی، پیرامون اعتصابات اخیر معلمان در ایران گفت و گوهای کارگری... بهروز خباز

صدا download

آزادی بیان یک حق جهان شمول بشری، با قیدوشرط یا بی قیدوشرط ؟ با حضور محمود کویر(طنز و آزادی بیان)، محمدرفیع محمودیان ( آزادی های دیگر چی؟ )، اسد سیف (گستره عمومی آزادی ها)، صدیقه وسمقی ( آزادی بیان با رعایت احترام دیگران)، اکبر معصوم بیگی ( آزادی بيان بی حصر و استثناء برای همگان) و طاهر صدیق ( آزادی بیان در سوئد )

صدا download

جریان پگیدا اروپایی های میهن پرست علیه اسلامی کردن غرب در آلمان از کجا پدید آمده ؟چی می خواهند؟چگونه... گفتگو با حسین نقی پور فعال رسانه ای و سیاسی

صدا download

بعد از تراژدی شارلی ابدو بحث رابطه بین آزادی بیان، توهین، احترام، تحقیر، خشونت و بهره برداری سیاسی بحث و گفتگو با حضور اسفندیار منفردزاده، سیاوش دانشور و مجید تمجیدی

صدا download

آزادی بیان یک حق جهان شمول بشری، رابطه آزادی بیان و مسئولیت اجتماعی آیا می‌توان برای آزادی بیان و اندیشه حد و... گفتگو با ناصر مهاجر

صدا download

سقوط قیمت جهانی نفت. علت ها و پیامدها- گفتگوی سعید افشار با احمد سیف ( اقتصاددان )

صدا download

پیرامون برهنگی، با اشاره به عکس های برهنه گلشیفته فراهانی و واکنش های متفاوت نسبت به آن آن سوی مکث برنامه ای از مهناز قزلو، گفتگو با نعیمه دوستدار و لیلی نیکو نظر

صدا download

در حمایت از بهنام ابراهیم زاده فعال کارگری ِ زندانی سیاسی فریاد اعتراض بهنام ابراهیم زاده را رساتر کنیم ! گزارش بهروز خباز و گفتگو با زبیده حاجی زاده

صدا download

بهروز فراهانی : حمله خونبار به دفتر مجله شارلی ابدو در پاریس، شلیک به آزادی

صدا download

اجرای نمایش کمدی محاکمه خواهر شیرین عبادی گفتگو با هادی خرسندی و پروانه سلطانی

صدا download

آسیب شناسی جنبشهای ملی در ایران ، گفتگوی سعید افشار با هدایت سلطان زاده

صدا download

نرم افزار سازمان عفو بین الملل برای مقابله با جاسوسی دولتها

صدا download

سالی می رود سالی می آید . نگاهی به پشت سر ، نگاهی به پیش رو!
نقد و نظر با بهروز فراهانی

صدا download

گفتگوهای کارگری ، برنامه ای از بهروز خباز در رادیو همبستگی - تاثیر گرانی نان بر معیشت و زندگی کارگران و زحمتکشان - گفتگو با یدالله صمدی دبیرانجمن صنفی کارگران خباز سنندج

صدا download

مردم زبر ذره بین ( در حاشیه نظرات جنجالی اباذری ) فرزین ایران فر، رسول نجات مهر، سعید افشار

صدا download

فاجعه زیست محیطی در زابل. خشک شدن دریاچه هامون گزارش بر مبنای تماشای فیلم مستند ماهی ها در سکوت می میرند

صدا download

تداوم اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در زندان ارومیه و اقدامات حمایتی در خارج کشور، گفتگو با یوسف سلطانی

صدا download

انتشار گزارش سنای امریکا از اعمال شکنجه توسط سازمان سیا CIA - نقد و نظر با بهروز فراهانی

صدا download

تحول اجتماعی و فرهنگی در ایران امروز و پدیده هم باشی ( ازدواج سپید ) گفتگو با حسن مکارمی روانکاو بالینی و پژوهشگر در دانشگاه سوربن پاریس

صدا download

گرانی نان وپیامدهای آن ، گفتگوی سعید افشار با فریبرز رئیس دانا ( اقتصاددان )

صدا download

سهیل عربی عکاس و فعال اینترنتی زیر تیغ اعدام، به اتهام توهین به پیامبر اسلام در فیس بوک آن سوی مکث ..... مهناز قزلّو گفتگو با نسترن نعیمی همسر و وحید مشکانی فراهانی وکیل سهیل عربی

صدا download

اعتصاب غذای زندانیان در زندان رجائی شهر و ارومیه گفتگو با محمد پورعبداله زندانی سیاسی پیشین و کنشگر حقوق بشر

صدا download

درنگی بر مذاکرات و دیپلماسی هسته ای بین دولت امریکا و جمهوری اسلامی ایران صدای سوم چه می گوید؟ - نقد و نظر با بهروز فراهانی

صدا download

تبرئه پلیس در قتل یک جوان ۱۸ ساله سیاه پوست در فرگوسن و اعتراضات ضدنژادی در آمریکا چرا درامریکا پس ازجنبش مدنی سیاه پوستان و دست یابی به حقوق مدنی برابر، نابربری و تبعیض در جامعه وجود دارد؟ُ گفتگوی سعید افشار با یونس پاسابناب استاد تاریخ دانشگاه در واشنگتن

صدا download

تلاش برای ایجاد تشکل سراسری کارگران در ایران - گفتگو با محمود صالحی و بهروز خباز، فعالان کارگری در چه روندی؟ چگونه ؟ از چه راهی؟

صدا download

درجا زدن مذاکرات هسته ای قدرت های جهانی 5+1 با جمهوری اسلامی در وین گفتگو با مهران مصطفوی پرفسور فیزیک در پاریس و کارشناس مسائل هسته ای

صدا download

کوبانی در مقابل داعش پیروز می شود. در این تردید نکنید! سعید افشار : گزارشی از یک گفتگو با یک شاهد عینی در کوبانی

صدا download

عبور از دیوار برلین ، از آن جنگ سرد تا این جنگ سرد - نقد و نظر با بهروز فراهانی

صدا download

واکاوی اقتصاد ایران ، شاخص های وضعیت اقتصاد ایران، تاثیر تحریمها و برداشته شدن تحریمها گفتگو با مهرداد وهابی استاد اقتصاد دانشگاه پاریس

صدا download

تشکل سراسری کارگران در شرایط کنونی ایران با کدام ملزومات و امکانات؟ چگونه ؟ از چه راهی؟ گفت و گو با مجید تمجیدی

صدا download

روز جهانی کوبانی و چگونگی بازتاب شوراهای خودگردان مردمی، مقاومت و مبارزه کوبانی در رسانه ها گفتگو با هیمن سیدی تحلیلگر سیاسی کرد

صدا download

گفتگو با شعله پاکروان ( مادر ریحانه ) و فریبرز جباری (عموی ریحانه ) اعدام ریحانه جباری و قانون قصاص حکومت اسلامی

صدا download

بررسی پرونده ایران در نشست ادواری حقوق بشر سازمان ملل در ژنو گفتگو با پرستو فاطمی کوشنده حقوق بشر

صدا download

مبارزه علیه بردگی کار، برای حقوق کودکان- آن سوی مکث ... مهناز قزلّو گفتگو با احسان اله خان کوشنده حقوق کودکان کار

صدا download

جنایت اسیدپاشی بر روی دختران و زنان در اصفهان گفتگو با ماریا رشیدی و سیمین اصفهانی کوشندگان حقوق زنان و تماس های تلفنی شنوندگان

صدا download

شوک تراپی حکومت اسلامی! نگاهی به وضعیت سیاسی، وعده های دولت روحانی و کشمکش های درون رژیم گفتگو با تقی روزبه تحلیل گر سیاسی

صدا download

ویروس مرگ زای ایولا : چگونگی پیدایش و زمینه های اجتماعی گسترش و سرایت آن گفتگو با دکتر احمد ابراهیمی متخصص بیماری های عفونی

صدا download

نقد و نظر با بهروز فراهانی - داعش، کوبانی، قدرت های جهانی، دولت های منطقه و ایران

صدا download

کارزار مبارزه با مجازات اعدام در ایران. دشواری ها و موانع - گفتگو با فریبرز رئیس دانا اقتصاددان و فعال سیاسی و اجتماعی سوسیالیست

صدا download

اهداء جایزه صلح نوبل به ملاله یوسف زای و کایلاش ساتیراتی از فعالین حوزه کودک و کودکان کار در گفتگو با سوسن بهار، دبیر جمعیت الغای کار کودکان در ایران (داروگ)

صدا download

نقد و نظر با بهروز فراهانی ۱۱ اکتبر ۲۰۱۴- تاملی بر " دخالت بشر دوستانه " !!

صدا download

ادبیات ما واقعیت گریز است!؟
گفتگو با شهروز رشید شاعر نویسنده مترجم

صدا download

سال جدید آموزشی: مشکلات، تبعیض ها ، محدودیت ها و چالش ها
تحصیل و آموزش و پرورش بیش از پیش طبقاتی تر شده است!
آیا از تحصیل رایگان چیزی باقی مانده است؟آموزگاران و معلمان چه مشکلات و خواسته هائی دارند؟
گفتگو با اسماعیل عبدی دبیر کانون صنفی معلمان ایران

صدا download

نقد و نظر با بهروز فراهانی
باز هم درباره گروه "دولت اسلامی" و ائتلاف ضد آن

صدا download

بهم ریختگی خاورمیانه و تاثیر آن بر فضای سیاسی ایران، در حکومت ، در جامعه
تکذیب مدیریت کردن سایت طبقه دات کام
گفتگو با ناصر زرافشان

صدا download

مقاومت کوبانی در برابر ارتجاع "دولت اسلامی"
گفتگو با احمد اسکندرانی تحلیل گر مسائل کردستان

صدا download

حمله داعش و مقاومت مردمی کوبانی
نقش و مواضع دولت ترکیه و حکومت اقلیم کردستان
گفتگو با محمدرضا اسکندری سردبیر سایت کردانه

صدا download

گفت و گوی زمین و انسان
شعر احمد شاملو

صدا download

تغییرات زیست محیطی در نشست سازمان ملل و تظاهرات بزرگ کنش گران محیط زیست در نیویورک بحران زیست محیطی، جهانی است و راه حلی فرا سیستم سرمایه داری می خواهد! گفتگو با نسیم صداقت فعال سیاسی و محیط زیستی سوسیالیست

صدا download

فجایع زیست محیطی در ایران - گفتگوی سعید افشار با جلال ایجادی استاد دانشگاه در پاریس

صدا download

نقد و نظر با بهروز فراهانی - ائتلاف بین المللی علیه داعش (خلافت اسلامی) با حضور آفرینندگان و متحدان داعش؟

صدا download

جنبش دادخواهی علیه فراموشی و جنایت از اوین ها تا خاوران ها دهه ۶۰ و تابستان ۶۷ کشتار جنایت کارانه زندانیان سیاسی در زندانهای حکومت اسلامی گفتگو با سه تن از زندانیان سیاسی پیشین و فعالان کمونیست احمد موسوی ، مهرنوش شفیعی ، پیروز زورچنگ

صدا download

زمینه ها و چرائی پیدائی و برآمد پدیده داعش و نمایش توحش توسط این گروه - نقد و نظر با بهروز فراهانی ، رابطه امپریالیسم و بنیادگرای اسلامی

صدا download

برگزاری مجمع عمومی کانون نویسندگان ایران در تهران - گفتگو با رضا خندان مهابادی عضو هیات دبیران

صدا download

سعید افشار : داعش ، زمینه های شکل گیری بنیاد گرائی اسلامی

صدا download

تحولات در خاورمیانه ، پس از پیشروی های داعش ، ایران در کجا ایستاده است؟ گفتگو با هدایت سلطان زاده، کارشناس مسائل اتنیکی و تحلیلگر سیاسی

صدا download

رادیو همبستگی - برنامه آن سوی مکث ۳۰ اوت ۲۰۱۴ برابری جنسیتی، گفتگوی مهناز قزلّو با میلاد و مریم

صدا download

آخرین برنامه رادیو صدای زن – ونکوور ۲۶ اگوست ۲۰۱۴ - شامل : پروین اشرفی : مروری بر برنامه های یکسال و نیم اخیر رادیو صدای زن - نسیم صدافت : پیرامون فراخوان "میخواهیم زنده بمانیم"- پروانه نامی : نگاهی به نا آرامی های فرگوسن - فرانک نادری : شعر خوانی "نوروز ما" اثر مهدی شرفی و "نام مبرید از کودکان" اثر مایکل روزن

صدا download

گفتگوی بهروز خباز در رادیو همبستگی با اکبر معصوم بیگی عضو هیات دبیران کانون نویسندگان ایران پیرامون زندگی، اندیشه و نگاه سیمین بهبهانی به کانون نویسندگان ایران

صدا download

آرزوهای سیمین بهبهانی شاعر مردمی و آزادیخواه
در برنامه رادیو برابری، ویژه 8 مارس روز جهانی زن

صدا download

رادیو صدای زن - ونکوور ، برنامه ۱۲ اگوست ۲۰۱۴

صدا download

دریچه ، برنامه ای از بهروز خباز در رادیو همبستگی سوئد - بررسی وضعیت و مطالبات زنان در ایران و ارزیابی از فعالیت های تاکنونی در گفتگو با لیلا دانش فعال سیاسی چپ

صدا download

یورش داعش به سوی اقلیم کردستان - مصاحبه فرزین ایرانفر ( رادیو همبستگی - سوئد ) با احمد اسکندری ، کارشناس مسائل خاورمیانه و کردستان

صدا download

آخرین تحولات غزّه - در گفتگو با بهروز عارفی، تحلیل گر سیاسی خاورمیانه

صدا download

سخنرانی اعظم بهرامی و شراره شاهرخی در ۲۵مین کنفرانس سالانه بنیاد پژوهشهای زنان ایران - گرداننده پانل : کیانا کریمی ، ترانه کردی از ثریا فلاح یکی از اعضای کمیته برگزاری کنفرانس

صدا download

نقد و نظر با بهروز فراهانی - بررسی آخرین رویدادهای اکرائین و لیبی

صدا download

از کودکان مُرده نام نبر! شعری از مایکل روزن، شاعر و نویسنده بریتانیایی، در رابطه با کودکان کشته شده در غزّه

صدا download

گفت و گوهای کارگری ، برنامه ای از بهروز خباز در رادیو همبستگی ، میهمان این هفته : ایوب رحمانی، فعال کارگری در انگلیس - پیرامون ضرورت جمع بندی و بازبینی سبک کار در فعالیت های کارگری

صدا download

مذاکرات و گفتگوهای قدرت های جهانی 5+1 با جمهوری اسلامی ایران
بُرد بُرد یا عقب نشینی کامل رژیم جمهوری اسلامی از پروژه برنامه هسته ای؟
گفتگو با مهران مصطفوی

صدا download

دیدار با نویسنده تبعیدی
تاریخ ما بایستی در هنر و ادبیات ما، در رمان تجلی و تبلور یابد
گفتگو با حسین دولت آبادی

صدا download

انجمن فرا نرم گرایان در استکهلم - سمینار پیرامون حقوق جامعه کوئیر ، دگرباشان جنسی،گفتگو با مهناز قزلو

صدا download

رادیو همبستگی ۲۶ ژوئیه ۲۰۱۴ ( دریچه برنامه ای از بهروز خباز ) - گفتگو با آیدا صادفی، فعال سیاسی چپ

صدا download

تهاجم اسرائیل به غزه و بیانیه شماری از روشنفکران در ایران - توضیح ناصر زرافشان پیرامون بیانیه به کشتار مردم فلسطین بی درنگ پایان دهید.

صدا download

دو سخنرانی دیگر از ۲۵ مین کنفرانس سالانه بنیاد پژوهشهای زنان ایران در سان دیه گوی امریکا ۱- سمیه رشیدی : بررسی همکاری فعالان جنبش زنان داخل و خارج ۲- تارا نجد احمدی : بررسی رابطه جنبش زنان با سازمانها و نهادهای بین المللی حامی

صدا download

نقد و نظر با بهروز فراهانی
سقوط هواپیمای مسافری مالزی در شرق اوکراین
تهاجم اسرائیل به غزه از زمین و هوا جنایت علیه بشریت!

صدا download

جنایات جنگی اسرائیل درغزه
اسرائیل یک دولت نژادپرست
نوشته یوران روزنبرگ رونامه نگار سوئدی، نویسنده کتاب «توقفی کوتاه در راه آشویتس
در محاصره ... شعرهائی از محمود درویش شاعر فلسطینی با ترجمه و صدای تراب حق شناس

صدا download

برنامه ویژه
استقلال و سرنوشت کردستان عراق و تاثیر آن در منطقه ؟

صدا download

رادیو صدای زن - ونکوور ۸ ژوئیه ۲۰۱۴

صدا download

تحولات عراق و اعلام همه پرسی برای استقلال کردستان
گفت و گو با یوسف اردلان و احمد اسکندری

صدا download

نقد و نظر با بهروز فراهانی
تحولات در عراق پس از پیشروی های داعش و مساله استقلال کردستان

صدا download

وضعیت وخیم کارگر زندانی رضا شهابی و حمله به منزل بهنام ابراهیم زاده
گفت و گوی بهروز خباز در رادیو همبستگی با محمود صالحی

صدا download

رادیو صدای زن – ونکوور، سه شنبه ۲۴ ژوئن ۲۰۱۴ شامل : پروین اشرفی : گفتاری پیرامون داعش و وضعیت زنان عراق - پروانه نامی : نگاهی به اظهارات ضد زن پیتر مک کی وزیر دادگستری و دادستان کل کانادا- فرانک نادری : "نامه یک زن ایرانی به مرد هموطنش " ، "عصیان" شعری از ساناز زری ثانی و شعر " من زنی معدن زاده ام" از ترانه های معدن کاران بولیوی

صدا download

نقد و نظر با بهروز فراهانی - نگاهی به تحولات عراق

صدا download

نقض حقوق بشر در ایران- گزارش و گفتگوی مهناز قزلو با شعله زمینی، فعال حقوق بشر

صدا download

وقتی پاها آینده را رقم می زند
رویای ستاره شدن و راهی برای تجات از فقر
گزارشی از یک مرکز شبانه روزی مدرسه فوتبال در آرژانتین

صدا download

رادیو صدای زن – ونکوور ، سه شنبه ۱۷ ژوئن ۲۰۱۴ ( با برنامه هایی از پروین اشرفی - پروانه نامی و فرانک نادری )

صدا download

جام جهانی فوتبال برزیل ۲۰۱۴ و فوتبال ایران - سیاست جمهوري اسلامي کنترل امنيتي فوتبال است گفتگو با امير برادران نویسنده و کارشناس فوتبال

صدا download

ظهور نیروی اسلام گرای سنی دولت اسلامی عراق و شام «داعش» در عراق - سناریوی تجزیه عراق به سه‌ دولت شیعه، سنی و كرد ؟ - گفتگو با احمد اسکندری کارشناس سیاسی خاورمیانه

صدا download

رادیو صدای زن – ونکوور ۱۰ ژوئن ۲۰۱۴ پروین اشرفی : بررسی زوایای دیگری از کمپین آزادی یواشکی زنان در ایران و فعل و انفعالات پیرامون آن و گفتگو با ثریا شهابی در این رابطه

صدا download

شاخص های وضعیت سیاسی ایران در شرایط کنونی
رژیم، اپوزیسیون، جنبش های مدنی و اجتماعی
گفتگو با اردشیر مهرداد پژوهشگر مارکسیست

صدا download

استقلال تشکل ها و جنبش کارگری یعنی چه؟ - بحث و گفتگو با حضور منصور اسانلو و بهروز فراهانی

صدا download

نگاه و رویکرد آوای زن به مسائل زنان - گفتگوی فرزین ایرانفر با شعله ایرانی، سردبیر مجله آوای زن

صدا download

رادیو صدای زن - ونکوور ، برنامه ۳ ژوئن ۲۰۱۴ با همکاری پروین اشرفی ، فرانک نادری و پروانه نامی

صدا download

تداوم بازداشت جعفر عظیم زاده. عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران. گفتگو با شاپور احسانی راد

صدا download

مناظره درباره کارزار آزادی های یواشکی - شیرین شمس از سازمان جوانان حزب کمونیست کارگری ایران و ماریا رشیدی مسئول انجمن حق زنان - سوئد

صدا download

در باره کارزار آزادی های یواشکی - گپ و گفت فرزین ایرانفر، مهناز قزۀلو، ناصر یوسفی و سعید افشار

صدا download

رادیو صدای زن - ونکوور ۲۷ می ۲۰۱۴ ویژه کارزار ضد حجاب " آزادیهای یواشکی " - برنامه ای از پروین اشرفی و فرانک نادری

صدا download

بهروز فراهانی- پیرامون هفتمین نشست سراسری نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ایران در پاریس

صدا download

مصر سه سال پس از بهار عربی - نقش نظامیان و ارتش در سیاست و اقتصاد ، کودتا در انقلاب ، و حالا زمامدار جدید ژنرال السیسی - گفتگو با شورا اسماعیلیان ژورنالیست و اکتیویست و خسرو خسروانی تحلیل گر سیاسی

صدا download

رادیو همبستگی ۲۴ می ۲۰۱۴- سبک کار در جنبش کارگری - گفتگوی بهروز خباز با اسد گلچینی

صدا download

فاجعه اندوهناک انفجار معدن سوما در ترکیه و مرگ بیش از 300 معدنچی - گفتگو با بهرنگ زندی و بهروز خباز

صدا download

گسترش نابرابری در جهان - سرمایه در قرن ۲۱ معرفی کتاب و نظرات توماس پیکیتی اقتصاددان فرانسوی - در گفتگو با غنی مجیدی اقتصاددان

صدا download

امام من شعبان هایند - گفتگوی فرزین ایرانفر با شاهین نجفی خواننده معترض

صدا download

رادیو صدای زن (ونکوور) سه شنبه ۱۳ مه ۲۰۱۴ - ویژه برنامه 17 May روز جهانی مبارزه با هوموفوبیا ، گفتگوی پروین اشرفی با شادی امین ( هماهنگ کننده سایت شش رنگ )

صدا download

نقد و نظربا بهروز فراهانی - روند وضعیت سیاسی نظامی در اکراین

صدا download

رادیو همبستگی ، گفتگوهای کارگری - پیرامون یکی از مباحث نشر کارگری ما: سبک کار در جنبش کارگری ایران ، گفتگوی بهروز خباز با مجید تمجیدی

صدا download

نگاهی به وضعیت سیاسی ایران در شرایط کنونی ایران و نقش اپوزیسیون در گفت و گو با سعید افشار

صدا download

رادیو صدای زن – ونکوور، سه شنبه۶ مه ۲۰۱۴ – پروین اشرفی : گزارش تظاهرات اول ماه مه در دنیا ، ربوده شدن دختران در نیجریه توسط گروه های اسلامی - فرانک نادری : گزارش تظاهرات اول ماه مه در ونکوور ، شعر "دختران پس از انقلاب"- نامه ریحانه جباری به مادر خود، موزیک

صدا download

رادیو صدای زن - ونکوور ، برنامه ۲۹ آوریل ۲۰۱۴ ویژه برنامه روز جهانی کارگر ، با حضور پروین اشرفی و سوسن بهار

صدا download

وضعیت سیاسی کنونی در ایران - بحث و گفتگو با حضور کاظم کردوانی و تقی روزبه

صدا download

گزارش - روز جهانی کارگر در تهران و حمله ماموران حکومتی به فعالان کارگری - گفتگو با داوود رضوی و بهروز خباز

صدا download

رنامه ویژه بمناسبت اول مه ، 11 اردیبهشت روز جهانی کارگر - میزگرد کارگری؛ارزیابی از جنبش کارگری در ایران.... - سئوال عمده جنبش کارگری در شرایط سیاسی کنونی، پیشروی و سازمان یابی جنبش کارگری از چه راه هائی؟ با حضور محسن حکیمی نویسنده و پژوهشگر کارگری، بهروز فراهانی تحلیل گر و فعال سیاسی، بهروز خباز فعال کارگری

صدا download

یرنامه ویژه بمناسبت اول مه ، 11 اردیبهشت روز جهانی کارگر - زندگی و کار کارگران،کودکان کار،زنان کارگر،کارگران پروژه ای، جنبش کارگری جهانی و درایران - یک فعال کارگری، داود رضوی، ناصر آغاجری، آیدا صادقی، فریبرز رئیس دانا، سوسن بهار، اسد گلچینی

صدا download

یرنامه ویژه بمناسبت اول مه ، 11 اردیبهشت روز جهانی کارگر - جهانی شدن و پیامدهای آن درعرصه کار و زندگی مردم بویژه زنان - گفتگو با سهیلا یزدان پناه پژوهشگر و استاد دانشگاه در استکهلم

صدا download

یرنامه ویژه بمناسبت اول مه ، 11 اردیبهشت روز جهانی کارگر - چگونگی تععین اول مه روز جهانی کارگر، تاریخچه برگزاری روز جهانی کارگر در ایران، سرود انترناسیونال چگونه سرود جهانی کارگران شد،گرایش های سیاسی در جنبش کارگری و ....

صدا download

رادیو همبستگی - گفت و گوی بهروزخباز با علی پیچگاه،فعال کارگری - وضعیت کارگران و اول ماه مه در ایران

صدا download

رادیو صدای زن - ونکوور ، برنامه ۲۲ آوریل ۲۰۱۴ - ویژه کارزار لغو اعدام و دفاع از زندانیان سیاسی و نیز اول ماه مه ( روز همبستگی جهانی طبقه کارگر ) با تمرکز بر وضعیت زنان کارگر

صدا download

گفت و گوهای کارگری رادیو همبستگی ،گفتگوی بهروز خباز با ناصر آغاجری،کارگران پروژه ای

صدا download

سونامی تورم و چشم انداز شورش تهی دستان - گفتگو با آرش زهفروش کارشناس اقتصاد در آلمان

صدا download

گابریل گارسیا مارکز؛ آفریدگار صد سال تنهائی، از رئالیسم جادویی تا جادوی رئالیسم

صدا download

چگونه سرزمین اسرائیل اختراع شد؟
معرفی کتاب; نوشته شلومو ساند استاد تاریخ معاصر در دانشگاه تل آویو
در گفتگو با مترجم بهروز عارفی

صدا download

کشتارهای قومی مذهبی سیاسی و نسل کشی با نگاهی به قتل عام در روآندا - گفتگوی فرزین ایران فر با رسول نژادمهر

صدا download

بحران و تحولات در اوکراین تقابل امریکا و اتحادیه اروپا با روسیه گفتگو با حبیب ریاحی مترجم و تحلیل گر

صدا download

نقد و نظر با بهروز فراهانی - بحران دمکراسی پارلمانی - راست افراطی و سوسیال دمکراسی با نگاهی به انتخابات اخیر فرانسه

صدا download

آن سوی مکث! برنامه ای از مهناز قزلّو در رادیو همبستگی - اسکهلم ، به بهانه اعدام ریحانه جباری مصاحبه با پرستو فاطمی و نیز بررسی قوانین قصاص و اعدام در حکومت اسلامی

صدا download

رادیو صدای زن - ونکوور ، برنامه ۸ آوریل ۲۰۱۴ - مجریان این هفته : پروین اشرفی و پروانه نامی،شامل : چند ترانه ، معرفی کوآپ رادیو ، قرائت نامه مادر زانیار مرادی ( زندانی محکوم به اعدام ) بررسی پدیده " دختر شایسته " و گزارشی از نابرابری ثروت در کانادا

صدا download

وضعیت سیاسی کنونی در ایران
گفت و گو با فریبرز رئیس دانا

صدا download

نقد و نظر با بهروز فراهانی
سالی که گذشت و سالی که می آید

صدا download

رادیو صدای زن - ونکوور ، برنامه اول آوریل ۲۰۱۴ شامل : گفتاری از پروین اشرفی در مورد وضعیت زنان در آلمان نازی و چند خبر و ترانه

صدا download

گفت و گو با ناصر زرافشان - پیرامون کانون نویسندگان ایران ، در سالی که گذشت

صدا download

رادیو صدای زن - ونکوور- برنامه سه شنبه ۲۵ مارس ۲۰۱۴ شامل : گفتار هایی از پروین اشرفی و گفتگو با مهرنوش احمدی فعال همجنسگرا در تورنتو

صدا download

آن سوی مکث - برنامه ای از مهناز قزللو جنسیت زدگی زبان و قدرت گفتگو با نسرین اسفندیاری پژوهشگر مسائل جنسیتی

صدا download