Barabari TV.

اینبار لبنان! خاورمیانه در آستانه بحرانی نوین :حسن حسام

فرازهایی از زندگی و وداع آخرین علی اشرف درویشیان

اینجا به رقص، : حسن حسام، تقدیم به محمود صالحی و رضا شهابی

زلزله کرمانشاه نشانه ای دیگر از بی کفایتی رژیم: مجید دارابیگی

نگاهی به انقلاب اکتبر : با حسن حسام و بهروز فراهانی

مراسم خاکسپاری علی اشرف درویشیان و تاثیر او - ناصر درخشان

در سالگرد آن فاجعه یاد رفیق عزیز پرویز برادران گرامی باد

مجید داربیگی: ادای دینی به دوست

صد سالگی انقلاب اکتبر با نگاهی به مفهوم تشکل مستقل کارگری

اقتصاد سیاسی صدقه: گفتگوی سعید افشار با احمد علوی

برنامه یکشنبه ۱۲ نوامبر ۲۰۱۷ تلویزیون برابری

انقلاب اکتبر و فقدان الگوی اقتصادی برای سوسیالیسم، فرهاد بشارت

علی دماوندی وکوثر آل علی: یکصد سالگی بالفور وتحولات لبنان وعربستان

تفاوت دیدگاه رهبران انقلاب اکتبر با نظریات مارکس، گفتگو با سیروس بینا

تلویزیون برابری پنجشنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۶ ویژه برنامه علی اشرف درویشیان

حافظه جمعی, آفریقای جنوبی/ دیاسپورای ایرانی - سارا دهکردی

سخنرانی تقی روزبه و بهروز فراهانی بمناسبت صدمین سالگرد انقلاب اکتبر

برنامه یکشنبه ۷ آبانماه ۱۳۹۶ ۲۰۱۷ تلویزیون برابری

علی اشرف درویشیان ، پژواک صدای بی‌صدایان و تصویرگر سیمای ..

نقلاب اکتبر از منظرِ یک منتقدِ لنین، گفتگوبا محسن حکیمی در ایران

ونکوور: کارزار دفاع از کارگران دربند و زندانیان سیاسی ایران

اشغال کردستان وهمراهی اشغالگران منطقه ای وجهانی

معنای استراتژی سیاسی رژیم ترامپی در قبال ایران

انقلاب آتی چه درسی باید از انقلاب اکتبر بگیرد؟ با محمد قراگوزلو

امدادرسانی مستقل مردمی به زلزله زدگان گفتگوی بهروز خباز با عرفان رشیدی و شریف باجور امدادگران از انجمن سبز چیا

صدا download

نگاهی به مدیریت بحران معیوب و ساختمان سازی سوداگر ناکارآمدی، بند و بست و زیرپا گذاشتن مقررات در نظامی فاسد گفتگو با ربیع نیکو مهندس راه و ساختمان

صدا download

مشکلات گروه های مستقل امداد و یاری رسانی و چمع آوری کمک های مردمی در خارج کشور گفتگو با احسان حقیقی شاعر عضو کانون نویسندگان ایران در تبعید

صدا download

رویدادها و افدام های محمد بن سلمان در عربستان و سیاست خارجی آن رقابت و تنش با ایران، استعفای سعد حریری در لبنان نقد و نظر با بهروز فراهانی

صدا download

ازدواج کودکان و دختران خردسال در ایران، گفتگو با رایحه مظفریان، برنامه درجستجوی برابری، تهیه کننده: نیلوفرغلامی

صدا download

پس از همه پرسی استقلال اقلیم کردستان آیا همه پرسی استقلال اقلیم کردستان گامی به پیش بود یا به پس؟ بحث و مناظره هیمن سیدی و یوسف اردلان

صدا download

رویدادها در عربستان و تنش در روابط پرتنش عربستان و ایران جنگ قدرت، فساد و پاک سازی ها در قالب مبارزه با فساد تحولات تازه ره به کجا می برد؟ جنگ مستقیم بین رژیم های ایران و عربستان؟ گفتگو با غنی مجیدی و کوثر آل علی تحلیل گران مسائل خاورمیانه و...

صدا download

تظاهرات مقابل سفارت ایران در استکهلم و لندن در دفاع از محمود صالحی و دیگر زندانیان سیاسی محمود صالحی، پای در زنجیر در بیمارستان و زندان گفت و گوی بهروز خباز با نجیبه صالح زاده، مهرنوش شفیعی، بهرام رحمانی، سعید آرمان

صدا download

از خاور دور تا خاور میانه سود کمپانی های تسلیحاتی از فضای جنگی، فرار مالیاتی ثروتمندان، خطر زیست محیطی، تحولات در عربستان و تنش در روابط رژیم های عربستان و ایران گپ و گفت بامدادی، درنگی بر چند رویداد. سعید افشار، بهروز خباز

صدا download

دو ترانه از شیرین عبدالوهاب خواننده مصری برای جوانان در پژمردگی بهار عربی

صدا download

گزارشی از موج دستگیری فعالین کارگری ایران گفتگوی بهروز خباز با نجیبه صالح زاده همسر و سحنگوی کمیته دفاع از محمود صالحی در سقز

صدا download

نگاهی به آثار و زندگی علی اشرف درویشیان روایت گر اردوی کار و رنج، گفتگو با عباس سماکار فیلمساز، شاعر و نویسنده

صدا download

نهادهای مالی ورشکسته با رانت حکومتی و سپرده گذاران غارت شده ، گفتگوی سعید افشار با دکتراحمد علوی اقتصاددان

صدا download

صد سالگی انقلاب کبیر اکتبر و رویاروئی امروزه با آن نقد و نظر با بهروز فراهانی

صدا download

یاد یادگار علی اشرف درویشیان قصه گوی رنج به حاشیه راندگان و محرومان و راوی جهان ابری گفتگو با رضا خندان مهابادی، یک داستان، یک متن گوشه ای از یک گفتگو از آرشیو رادیو همبستگی اطلاعیه کانون نویسندگان ایران

صدا download

بازخوانی انقلاب اکتبر 1917 روسیه در صدسالگی آن با حضور ناصر مهاجر پژوهشگر تاریخ و مهرداد وهابی اقتصاددان

صدا download