Barabari TV.

مرجان افتخاری : ۸ مارس و سالروز تظاهرات تاریخی ۱۷ اسفند ۵۷

روزجهانی زبانهای مادری بخش هفتم - ناصر ابوالفوز

روز جهانی زبان مادری در لندن -بخش ششم

تلویزیون دریچه : باحسن حسام درباره آزادی بی قید و شرط

علائمی از سراسری شدن جنبش کارگری و نیز پای سخن سه معلم

موانع وشیوه های سازماندهی جنبش کارگری: بهروز خباز با بهروز فراهانی

برنامه تلویزیون برابری : یکشنبه اول مارس -دهم اسفند

روزجهانی زبانهای مادری بخش پنجم-علی دماوندی

تلویزیون برابری : برنامه پنجشنبه 26 فوریه 2015

روز جهانی زبانهای مادری در لندن بخش چهارم

روز جهانی زبان مادری در لندن -بخش سوم

روز جهانی زبان مادری در لندن -بخش دوم

روز جهانی زبان مادری در لندن -بخش اول

فریبرز رئیس دانا درباره سرمایه داری و امپریالیسم - بخش دوم

فریبرز رئیس دانا درباره سرمایه داری و امپریالیسم - بخش سوم

چشم انداز: احسان ثابت درباره تشکل کارگری و با پروین اشرفی درباره یونان

برنامه تلویزیون برابری : یکشنبه 22 فوریه

برنامه تلویزیون برابری در ماهواره پنج شنبه 19 فوریه 2015

سخنرانی صفار ساعد و سوگند علیخواه در ونکوور پیرامون مختصات انقلاب ۵۷

جهان از نگاه روشنفکران وفعالان چپ عرب- در سالگرد انقلابات مصر وتونس

انقلابی که مغلوب شد ، گفتگوی آرش کمانگر با محمد قره گوزلو- بخش دوم

انقلابی که مغلوب شد ، گفتگوی آرش کمانگر با محمد قره گوزلو- بخش اول

تلویزیون برابری: برنامۀ پنجشنبه 12فوریۀ 2015

جهان از نگاه روشنفکران و فعالان چپ عرب -فاجعه محیط زیستی در ایران

برادران قاچاقچی و پول تجارت قاچاق مواد مخدر در سیاست و قدرت در حکومت اسلامی موقعیت نیروهای مخالف رژیم اسلامی. اپوزیسیون تماشاچی! گپ بامدادی، درنگی بر چند موضوع و رویداد

صدا download

بیانیه کانون نویسندگان ایران درحمایت از خواست‌های معلمان، پرستاران و کارگران پیوند جنبش روشنفکری با جنبش مطالباتی گفتگو با حسن حسام عضو هیات دبیران کانون نوییسندگان ایران در تبعید

صدا download

دمکراسی مشارکتی، سوسیالیسم مشارکتی جنبش های جدید در پی دنیائی بهتر و آلترناتیو سیاسی دیگر گفتگو با اسماعیل سپهر فعال سوسیالیست

صدا download

توافق یونان با کشورهای حوزه یورو تحولات و سمت وسوی روندها در خاورمیانه نقد و نظر با بهروز فراهانی

صدا download

پشت گرد و غبار آسمان خوزستان خشک کردن تالاب هورا‌لعظیم برای استخراج نفت میدان نفتی آزادگان،باعث بروز ریزگردها شده است. گفتگو با مهدی هاشمی پژوهشگر

صدا download

بحران آب در ایران گفتگو با اعظم بهرامی پژوهشگر

صدا download

ما پناهندگان سیاسی ساکن ترکیه فراموش شده ایم پناهجویان ایرانی در ترکیه در تدارک تحصن گفت و گو با سیاوش شهابی

صدا download

دریای مدیترانه گورستان پناهجویان. مقصر کیست؟ درنگی بر سیاست مهاجرتی اتحادیه اروپا گفتگو با احمد پوری فعال امور پناهندگی و دبیر سازمان دفاع از پناهندگان پرایم در هلند

صدا download

حذف صدای خوانندگان زن در ایران زیر سلطه حکومت اسلامی گزارش و گفتگو با گلرخ جهانگیری آن سوی مکث - برنامه ای مهناز قزلّو

صدا download

لحظه حساس مذاکرات هسته ای ؟ توافق خوب و بد برای خامنه ای ولی فقیه رژیم چیست؟ گفتگوی سعید افشار با دکتر مهران مصطفوی

صدا download

با: اصغر حاج سیدجوادی، لیلا دانش، ناصر رحیمخانی، فریبا ثابت، بهزاد کریمی،عباس سماکار

صدا download

نقد و نظر با بهروز فراهانی ، شامل : پشتیبانی ازاتحاد چپ یونان سیریزا یک وظیفه انترناسیونالیستی و نیز جنگ و دیپلماسی در اوکراین

صدا download

نوزده بهمن سالگرد رویداد سیاهکل، ویژگی سیاهکل و میراث بجا مانده از آن. آیا مبارزه مسلحانه چریکی در شرایط امروز ایران کاربرد دارد؟ گفتگو با چنگیز قبادی از چریک های فدائی خلق ایران

صدا download

مناظره اینترنتی بهروز فراهانی و تقی روزبه درباره تحولات یونان ، ماهیت سیریزا و نقش چپ ، همراه با اظهار نظر: آرش کمانگر ، خسرو آهنگر ، بیژن سعیدپور ، مجید دارابیگی ، علی دماوندی ، حسن حسام ، حسین نقی پور، حمیلا نیسگیللی و حجت پورقاسمی

صدا download

پیروزی سیریزا اتحاد چپ در انتخابات یونان چگونه سیریزا می تواند قول های انتخاباتی و برنامه خود را به اجرا گذارد؟ درس های برآمد چپ در یونان برای همه چپ ها در جهان و ایران چیست؟ گفتگو با غنی مجیدی اقتصاددان، تقی روزبه تحلیل گر و فعال سیاسی چپ، فروغ اسدپور

صدا download

نگاهی به ساختار دمکراتیک خودمدیریتی در روژاوا ( کردستان سوریه ) گفتگو با آراس کاردوخ خبرنگار در کانتون جزیره و پویا عزیزی خبرنگار

صدا download