Barabari TV.

برلین: گزارش ۹۹مین سالگرد قتل رزا لوکزامبورگ و کارل لیبکنشت

برنامه پنجشنبه ۲۸ دی ۹۶ ویژه همبستگی با خیزش مردم و زندانیان

گزارش باقرابراهیم زاده از تجمع برلین در دفاع از خیزش مردم ایران

بهروز فراهانی: ده روزی که ایران را لرزاند! یک جمعبندی از خیزش اخیر

آرش کمانگر در آکسیون ۱۳ ژانویه ونکوور در همبستگی با خیزش مردم ایران

تلویزیون برابری ۲۱ دیماه ۱۳۹۶ ویژه برنامه همبستگی با خیزش مردم ایران

تظاهرات در پاریس به پشتیبانی از خیزش مردم علیه جمهوری اسلامی

گفتگوی سعید افشار با بهروز خباز پیرامون خیزش تهیدستان در ایران

میزگرد پیرامون جنبش سراسری محرومین در ایران

آکسیون هانوفر در همبستگی با خیزش مردمی در ایران

آکسیون ۶ ژانویه در ونکوور در حمایت از جنبش مردم ایران

لندن تظاهرات همبستگی با جنبش نان وآزادی

فعالان ایرانی هانوفر آلمان خواهان محاکمه شاهرودی شدند

شعارنویسی در سراسر ایران

میز گرد تلویزیون برابری ارزیابی از خیزش مردمان ایران برای نان و آزادی

ده روزی که ایران را لرزاند آرش کمانگر

میزگرد تلویزیون برابری پیرامون جنبش جاری محرومان

تهران 14 دی

بخش دوم فایل صوتی لو رفته از سپاه پاسداران

فایل صوتی محرمانه لو رفته از جلسه سپاه

مسجد سلیمان پایین آوردن عکس خامنه‌ای

الیگودرزز ۱۴دی

شیراز ۱۴دی

حمله به مسجد

خیزش دی 96 فرودستان دوره ای جدید در سپهر سیاسی ایران اقتصاد سیاسی و تحلیل طبقاتی؟ چه کسی سوژه تحول است؟ گفتگو با هژیر پلاسچی روزنامه نگار و امید منتظری روزنامه نگار

صدا download

قتل، شکنجه، فشار دستگیرشدگان خیزش دی ماه در زندان ها گزارش سولماز اسکندری

صدا download

ارزیابی و جمع بندی از جنبش توده ای با نگاهی به آینده آن گفت و گوی بهروز خباز با خسرو بوکانی و سیاوش دانشور

صدا download

ده روزی که ایران را لرزاند! یک جمع بندی از خیزش و شورش اخیر فرودستان ایران، نقد و نظر با بهروز فراهانی

صدا download

محمود شاهرودی قاضی القضات جنایت در رفت اقدامات برای جلب و محاکمه محمود شاهرودی در آلمان گفتگو با حسین نقی پور ژورنالیست و فعال سیاسی چپ

صدا download

جنبش در زندگی مردم ادامه دارد! نگاهی به اعتراض های سراسری دی ماه ۹۶ خیزش فرودستان، گفتگوی سعید افشار با پیران آزاد فعال ضدسرمایه داری

صدا download

ویژگی های خیزش دی ۹۶ فرودستان ویژگی های سرکوب و عمل کرد اصلاح طلبان حکومتی گفتگو با ناصر مهاجر پژوهش گر تاریخ

صدا download

تظاهرات و اعتراضات خشم گینان. آنان که همه جیز از ایشان گرفته شده است گفت و گو با یک دانشجو یک شاهد

صدا download

دستگیرشدگان خیزش دی ماه و زندانیان سیاسی را دریابیم گزارش و گفتگو با سولماز اسکندری کنش گر سیاسی و اجتماعی

صدا download

معنای خواسته ها و شعارهای معیشتی در اعتراض های مردمی از منظر اقتصاد سیاسی، گفتگو با احمد علوی اقتصاددان

صدا download

هدایت سلطانزاده: اعتراض سراسری و خیزش محرومان ایران

صدا download

ویژگی های اعتراض های جاری محرومان در ایران. سرفصل جدیدی در مبارزات سیاسی پیام اصلی به زیر بردن کل رژیم جمهوری اسلامی و و حکومت روحانیت است مهرداد وهابی استاد اقتصاد دانشگاه پاریس و پژوهش گر چپ

صدا download

در شهر ایذه چه گذشت؟ نگاه به مرکز- پیرامون در گفتمان های مبارزاتی، گفتگوی سعید افشار با پژمان رحیمی

صدا download

شهاب برهان: درباره خیزش مردم و تئوری توطئه

صدا download

بهروز فراهانی: درباره خیزش اخیر مردم ایران

صدا download

ارزیابی از خیزش و شورش مردمی علیه رژیم اسلامی فرودستان خشمگین در گستره سراسری انبار باروتند گفتگو با حسن حسام از فعالین سازمان راه کارگر و حمید مافی روزنامه نگار چپ

صدا download