Barabari TV.

آرش کمانگر در آکسیون ۱۳ ژانویه ونکوور در همبستگی با خیزش مردم ایران

تلویزیون برابری ۲۱ دیماه ۱۳۹۶ ویژه برنامه همبستگی با خیزش مردم ایران

تظاهرات در پاریس به پشتیبانی از خیزش مردم علیه جمهوری اسلامی

گفتگوی سعید افشار با بهروز خباز پیرامون خیزش تهیدستان در ایران

میزگرد پیرامون جنبش سراسری محرومین در ایران

آکسیون هانوفر در همبستگی با خیزش مردمی در ایران

آکسیون ۶ ژانویه در ونکوور در حمایت از جنبش مردم ایران

لندن تظاهرات همبستگی با جنبش نان وآزادی

فعالان ایرانی هانوفر آلمان خواهان محاکمه شاهرودی شدند

شعارنویسی در سراسر ایران

میز گرد تلویزیون برابری ارزیابی از خیزش مردمان ایران برای نان و آزادی

ده روزی که ایران را لرزاند آرش کمانگر

میزگرد تلویزیون برابری پیرامون جنبش جاری محرومان

تهران 14 دی

بخش دوم فایل صوتی لو رفته از سپاه پاسداران

فایل صوتی محرمانه لو رفته از جلسه سپاه

مسجد سلیمان پایین آوردن عکس خامنه‌ای

الیگودرزز ۱۴دی

شیراز ۱۴دی

حمله به مسجد

اصفهان هم اکنون پنجشنبە ۱٤ دی

تسخیر لانه جاسوسی سفارت ایران در اسلو نروژ

آتش کشیدن بانک صادرات 13 دی

درگیری مردم اهواز با نیروانتظامی

هدایت سلطانزاده: اعتراض سراسری و خیزش محرومان ایران

صدا download

ویژگی های اعتراض های جاری محرومان در ایران. سرفصل جدیدی در مبارزات سیاسی پیام اصلی به زیر بردن کل رژیم جمهوری اسلامی و و حکومت روحانیت است مهرداد وهابی استاد اقتصاد دانشگاه پاریس و پژوهش گر چپ

صدا download

در شهر ایذه چه گذشت؟ نگاه به مرکز- پیرامون در گفتمان های مبارزاتی، گفتگوی سعید افشار با پژمان رحیمی

صدا download

شهاب برهان: درباره خیزش مردم و تئوری توطئه

صدا download

بهروز فراهانی: درباره خیزش اخیر مردم ایران

صدا download

ارزیابی از خیزش و شورش مردمی علیه رژیم اسلامی فرودستان خشمگین در گستره سراسری انبار باروتند گفتگو با حسن حسام از فعالین سازمان راه کارگر و حمید مافی روزنامه نگار چپ

صدا download

عبور از جناح های حکومتی، کل رژیم اسلامی زیر ضرب خیزش های مردمی حمید جهان بخش، فرزین ایران فر، بهروز خباز ، سعید افشار

صدا download

ارزیابی از خیزش مردمی علیه رژیم اسلامی گفتگو با سعید سهرابی از شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران- استکهلم

صدا download

گزارش دیدار با مسئولین عفو بین الملل در ارتباط با پرونده سازی و وخامت وضعیت جسمی رضا شهابی کمپین دفاع از مبارزات کارگری در ایران

صدا download

گپ و گفت بامدادی رادیویی ۲۳ دسامبر درباره هوای آلوده خاک آلوده آب آلوده در ایران و بحران در اقلیم کردستان و .... با: سعید افشار، بهروز خباز و پژمان رحیمی

صدا download

ممنوعیت ورود زنان به ورزش گاهها در ایران گفتگو با نسرین افضلی کنش گر حقوق زنان جستجوی برابری ..... نیلوفر غلامی

صدا download

درنگی بر زندگی مهاجران ایرانی نسل اول در اروپا مهاجرت فصلی نو در زندگی، چگونگی مواجهه با جامعه جدید بحث و گفتگو با اصغر اسلامی(آلمان) پروانه سلطانی(انگلستان) محبوبه انگلوند(سوئد)

صدا download

نقد و نظر با بهروز فراهانی شنبه 16 دسامبر 2017 از مسائل سوریه تا وضعیت رضا شهابی و ایام کریسمس

صدا download

شهامت سخن گفتن از آزارهای جنسی تاثیر و پیامد کارزار می تو #metoo و فراروئی آن به یک جنبش گسترده گفتگو با احمد اسکندری تحلیل گر سیاسی و کنش گر جنبش برابری خواهانه...

صدا download

گپ و گفت بامدادی شنبه ۱۶ دسامبر با: بهروز خباز و سعید افشار درباره بودجه سال ۹۷ ، سوت بلبلی اژه ای، فحش های ترامپ و...ر

صدا download

وضعیت سیاسی و اجتماعی در ایران. زیر پوست جامعه چه می گذرد؟ گفتگو با ناصر زرافشان جلوگیری از برگزاری مراسم کانون نویسندگان بر مزار محمد مختاری و محمدجعفر پوینده ارزیابی از برگزاری امسال روز دانشجو و پرونده سازی برای...

صدا download