Barabari TV.

برنامه ماهواره ای پنجشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ برابر با 15 نوامبر 2018

بهروز فراهانی: بحث آلترناتیو (۶) کیفرخواست ما علیه سرمایه داری

گفتگوی علی دماوندی با محمد رحیمی: اقدام امریکا علیه رهبران پ ک ک

سندیکاسازی دولتی در پی اجرای یک پروژه امنیتی، گفتگو با بهروزفراهانی

برنامه ماهواره ای یکشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۷ برابر با 11 نوامبر 2018

گفتگو با ابراهیم آوخ : هدف تحریمهای امریکا علیه ایران کیست؟

تلویزیون کانال جدید: گفتگو با حسن حسام و حمید تقوایی درباره دمکراسی

گفتگوی بهروز خباز با چنور مکی درباره پروژه امنیتی سندیکا سازی

سخنرانی اسماعیل بخشی در تازه ترین اجتماع کارگران نیشکر هفت تپه

برنامه ماهواره ای پنجشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۷ برابر با 8 نوامبر 2018

گفتگوی روناک آشناگر با حسن حسام، عادل الیاسی و فاتح شیخ - بخش دوم

برنامه ماهواره ای یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷ برابر با 4 نوامبر 2018

گزارش آکسیون 3 نوامبر در ونکوور در همبستگی با مبارزات کارگری

علی دماوندی: نتایج سیاست تحریم آمریکا علیه ایران و موضع سوسیالیستها

گفتگو با مجید دارابیگی: مراسم اربعین و جایگاه آن در نمایش قدرتِ رژیم

گفتگوی آرش کمانگر با علی آزاد در دانمارک درباره تروریسم رژیم ایران

چالشهای گفتمان چپِ ایران، گفتگوی سعید افشار با سعید رهنما و تقی روزبه

برنامه ماهواره ای پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷ برابر با 1 نوامبر 2018

گفتگو با عباس سماکار درباره اهمیت یک رسانه مستقل و فراگیر چپ

سمینار چهار جریان کمونیست در فرانکفورت: راست، چپ و آینده ایران

چشم انداز: گفتگوی روناک آشناگر با حسن حسام، عادل الیاسی و فاتح شیخ

برنامه ماهواره ای یکشنبه ۶ آبان ۱۳۹۷ برابر با 28 اکتبر 2018

گفتگوی بهروزخباز با رسول بداقی بازرس کانون صنفی معلمان تهران

سخنرانی فریبا ثابت در مراسم یادمان جانباختگان دهه ۶۰ در واشنگتن

ابراهیم آوخ : دستگاه سرکوب را چگونه میتوان درهم شکست ؟

برنامه ماهواره ای پنجشنبه ۳ آبان ۱۳۹۷ برابر با 25 اکتبر 2018

بهروز فراهانی: ماجرای قتل جمال خاشقجی و تزویر در مناسبات جهانی

گفتگوی علی دماوندی با ابراهیم آوخ درباره موج اعتصاب عمومی در ایران

اوضاع حساس ایران و جدال بدیلها، گفتگو با شادیارعمرانی و بهرنگ زندی

برنامه ماهواره ای یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷ برابر با 21 اکتبر2018

بخش هنری مراسم یادمان جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم در ونکوور

برنامه شعرخوانی و داستان خوانی فرخنده حاجی زاده در ونکوور کانادا

اوضاع حساس ایران و جدال بدیلها، گفتگو با شادیارعمرانی و بهرنگ زندی

برنامه ماهواره ای یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷ برابر با 21 اکتبر2018

گفتگوی آرش کمانگر با حسن حسام درباره موج اعتصاب عمومی در ایران

گفتگوی بهروزخباز با ستار رحمانی پیرامون اعتصاب دو روزه معلمان

گزارش آکسیون کپنهاگ در همبستگی با مبارزات رانندگان و معلمان

محمد محبی زندانی سیاسی سابق درباره پدیده ندامت در دهه شصت

گفتگوی بهروز خباز با ستار رحمانی پیرامون اعتصاب دو روزه معلمان

برنامه ماهواره ای پنجشنبه ۲۶ مهر۱۳۹۷ برابر با 18 اکتبر 2018

گفتگوی آرش کمانگر با حسن حسام درباره موج اعتصابات عمومی در ایران

گفتگو با لقمان ویسی درباره اعتصاب و تحصن دو روزه سراسری معلمان

برنامه ماهواره ای یکشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۷ برابر با 14 اکتبر 2018

ونکوور: آکسیون 13 اکتبر درحمایت از مبارزات رانندگان و معلمان ایران

برنامه ماهواره ای پنجشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۷ برابر با 11 اکتبر 2018

برنامه ناهواره ای یکشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۷ برابر با 7 اکتبر 2018

مراسم یادمان جانباختگان دهه ۶۰ در مونتریال ، سپتامبر ۲۰۱۸

سخنرانی سحر محمدی در مراسم یادمان جانباختگان دهه ۶۰ در وین

فرجام برجام و تحریم های امریکا علیه ایران تاثیر و پیامد تحریم ها بر رژیم و جامعه چیست؟ مسئولیت تحریم ها با کیست؟ گفتگو با مهران مصطفوی و لیلا دانش

صدا download

بازگشت تحریم های امریکا علیه ایران، امریکا عامل! جمهوری اسلامی علت! گفتمان سکوت در نامه شماری از هنرمندان در مخالفت با تحریم ها گپ بامدادی ۱۰ نوامبر ۲۰۱۸ با: فرزین ایران فر، بهروز خباز، سعید افشار

صدا download

مرور هفتگی خبرهای مبارزه و مقاومت مردمی در ایران سولماز اسکندری ۱۲ آبان ۱۳۹۷

صدا download

بازگشت تحریم های امریکا علیه ایران، بودجه اربعین سرکوب گری های رژیم اسلامی، سلطنت طلبان در توهم بازگشت گپ بامدادی. فرزین ایران فر، سعید افشار، بهروز خباز

صدا download

زمینه ها و پیامدهای عروج فاشیسم در برزیل ویران گری و خشونت و دهشت در پیش! نقد و نظر با بهروز فراهانی

صدا download

مفهوم کار و رابطه آن با سلامتی مزدبگیران در نظام سرمایه داری تحت حاکمیت نئولیبرالیسم در گذر اندیشه با جواد تسلیمی

صدا download

در همهمه صداها، سانسور صداها، خفه کردن صداها صداهائی که شجاعانه فریاد می شوند

صدا download

حسن حسام : آواز خوان شگفتا! چه جانِ سختی داری آوازخوان! هنوز زنده ای

صدا download

یک اثر، یک نویسنده ، یک نقد. رمان: سقف بلند تنهائی، گفتگوی فرزین ایرانفر با حسین رادبوی نویسنده این رمان در ونکوور

صدا download

تروریسم حکومت اسلامی، اینبار در دانمارک. گفتگوی سعید افشار با علی آزاد فعال سیاسی چپ ساکن کپنهاگ

صدا download

چالش های گفتمان چپ و سوسیالیستی در ایران، ویژگی یک رسانه فراگیر و مستقل چپ گفتگوی سعید افشار با عباس سماکار

صدا download

ترور دکتر فرشید هکی در تهران فعال حقوق بشر و کودکان کار، تشدید سرکوب و فشار بر کنش گران سیاسی و مدنی گفتگوی فرزین ایران فر با مجید دارابیگی از فعالین سازمان راه کارگر

صدا download

مرور هفتگی خبرهای مبارزه و مقاومت مردمی در ایران سولماز اسکندری

صدا download

گپ بامدادی ۲۷ اکتبر، از قتل جمال خاشقجی تا قتل فرشید هکی و ... با فرزین ایران فر، سعید افشار، بهروز خباز

صدا download

دفاع از زمین یعنی تغییر دنیا با آشغال جمع کردن از ساحل محیط زیست نجات نمی بابد

صدا download

ایران پسا انقلاب، دفترچه راهنما ۲۳۳۲ نفر حلقه قدرت در تاریخ چهل ساله جمهوری اسلامی از خواستگاه طبقاتی تا پیوندهای خویشاوندی گفتگوی سعید افشار با دکتر مهرزاد بروجردی استاد دانشگاه در امریکا و نویسنده کتابی در اینباره

صدا download