Barabari TV.

نگاهی به جنبش های اعتراضی در گفتگو با ستار وایوب رحمانی

ابراهیم آوخ :فلسطین ورژیم ترامپ وسیاستهای امریکا

سعیده صادق : بحران زیست محیطی درروززبانهای مادری

محمود صالحی: بحث حداقل دستمزد، چالش جنبش کارگری

سیروس بینا: عروج پدیده ترامپ دربطن جهانی شدن سرمایه

اردشیر مهرداد: مولفه های سرمایه داری معاصر و رشد بربریت و نابرابری

مجید دارابیگی :میراث چریک در پرتو نگاه به سیاهکل

نقش و موقعیت جنبش کارگری در انقلاب بهمن

برنامه یکشنبه ۱۲ فوریه ۲۰۱۷ تلویزیون برابری

برنامه پنجشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۵ تلویزیون برابری.ارزیابی از انقلاب در سالگرد آن

با هدایت سلطانزاده :انقلاپ پنجاه وهفت چگونه انقلابی بود؟

گفتگوی علی دماوندی با مجید دارابیگی :ارزیابی انقلاب وقیام بهمن ۵۷

گفتگوی بهروز خباز با صادق کارگر پیرامون فاجعه پلاسکو و حوادث کارگری در ایران

اردشیر مهرداد: ترامپیسم در سیاست خارجی به چه معناست؟

شبح نئوفاشیسم بر فراز پناهجویان و مهاجرین، با احمد پوری

کالبد شکافی فاجعه پلاسکو، با سعید افشار، بهروز خباز و آیت نیافر در ایران

با پروین اشرفی درباره مارش جهانی زنان در۶۰۰ شهر دنیا

ونکوور : تظاهرات زنان و مردان آزاده علیه سیاستهای دونالد ترامپ

برنامه یکشنبه ۲۲ ژانویه برابر با سوم بهمن ماه ۲۰۱۷

ابراهیم آوخ : سرگذشت هاشمی رفسنجانی درپنج دهه

درباره بازتاب مرگ رفسنجانی، نقش بی بی سی و شبه اپوزیسیون و رسالت چپ

جهانی شدن و بحران در نئولیبرالیسم، عروج ناسیونال پوپولییسم (۲)

جهانی شدن و بحران در نئولیبرالیسم، عروج ناسیونال پوپولیسم (۱)

بهروز فراهانی : نظم نوین جهانی و آغاز مجدد دنیای چند قطبی

سمینارهای سراسری سالانه تشکل‌های مستقل زنان و هم‌جنس‌گرای ایرانی در آلمان دوگانه گفتمان راسیستی - بنیادگرایانه مذهبی و صدای سوم، گفتگو با سیمین نصیری

صدا download

ارزیابی از اقدامات گروه ها و فعالین کارگری پیرامون تعیین حداقل دست مزد آیت نیافر(ارتباط با ذهنیت کارگران)، علی رسولی(رفاه بجای خط فقر)، ستار رحمانی(فاصله از بینش آوانتوریستی) گفت و گوهای کارگری ..... بهروز خباز

صدا download

پایان کار داعش در موصل ، بعد چی؟ صف بندی های تازه در خاورمیانه، بازی با کارت همه پررسی استقلال کردستان گفتگو با عباس ولی استاد دانشگاه بوغازچی استانبول

صدا download

هشدار کانون نویسندگان ایران در تبعید: مخدوش کردن مرز تبعید با هم آوائی با رژیم اسلامی، گفتگو با عباس سماکار

صدا download

گزارش کنفرانس کمونیسم در رُم ، میل کمونیستی به تغییر جهان و خودمان

صدا download

بررسى بحران زيست محيطى در خوزستان و اعتراضات جارى در اهواز، گفتگو با مهدی هاشمی فعال عرب ایران در تبعید

صدا download

شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران در آینه منطقه و جهان و توجه ویژه ای به ماه پر حادثه بهمن! گفت و گوی ربیع نیکو با ناصر زرافشان

صدا download

فلسطین پایان یک دوران نقد و نظر با بهروز فراهانی

صدا download

تاریخ و سنت های جنبش چپ و کمونیستی مواجه کنش گران چپ پس از قیام بهمن 57 گفت و گو با پریسا نصرآبادی و شادیار عمرانی

صدا download

نقش و موقعیت جنبش کارگری در انقلاب ۵۷ - گفتگوی بهروز خباز با علیشیرمبارکی( نماینده سندیکای کارگران پروژه ای آبادان در آن دوره)علی پیچگاه ( نماینده کمیته مخفی اعتصاب و شورای کارگران صنعت نفت در آن دوره) اصلان جوادزاده ( فعال سازمان فدائیان - اقلیت) و علی دماوندی ( فعال سازمان راه کارگر)

صدا download

فضای سیاسی فرانسه در پرتو انتخابات ریاست جمهوری اتهامات فساد مالی به فرانسوا فیون نقد و نظر با بهروز فراهانی

صدا download

انقلاب بهمن، محصول کودتای سیاه و انقلاب سفید بود انقلاب بهمن، بهمنی که انقلاب را ویران کرد! فشرده ای از مقاله شهاب برهان با مقدمه ای از سعید افشار

صدا download

گفتگوی آرش کمانگر با عباس مظاهری به انگیزه سالگرد انقلاب ۵۷ و دلایل ناکامی آن، آیا ملاخور شدن انقلاب، اجتناب پذیر بود؟

صدا download

ما به ازای عملی ترامپ بعنوان رئیس جمهور ایالات متحده در جامعه امریکا چرائی ظهور پدیده ترامپ؟ چه اتفاقی در حال وقوع است؟ گفتگوی سعید افشار با سهراب بهداد اقتصاددان و استاد دانشگاه در امریکا

صدا download

مردم می خواهند. واکاوی ریشه ای خیزش های عربی بازخوانی کتاب ژیلبرت آشکار پژوهش گر مارکسیست در گفتگو با مترجم کتاب، حبیب ریاحی

صدا download

فاجعه پلاسکو، وضعیت کارگران بیکار شده و حوادث کارگری در ایران گفت و گوی بهروز خباز با صادق کارگر، آخرین دبیر سندیکای کارگران فلزکار مکانیک تهران و حومه

صدا download