Barabari TV.

برنامه یکشنبه دوم مهرماه تلویزیون برابری

تلویزیون برابری برنامه پنجشنبه 21 Sep 2017

سخنرانی سحر محمدی در مراسم یادمان جانباختگان در ونکوور

تلویزیون برابری : برنامه یکشنبه ۲۶ شهریور

سخنرانی عزت مصلی نژاد:مفهوم عدالت و ضرورت دادخواهی

شیرین مهربد در یادمان جانباختگان دهه ۶۰ در مونتریال

کولبران: چرایی موقعیت واعتراضات اجتمایی

مراسم بدرود و گرامیداشت دوست و رفیقمان عباس عاقلی زاده - هانوفر

کارزار پشتیبانی از رضا شهابی و سایر زندانیان سیاسی - هانوفر

با امید پویا از فعالین کمپین دفاع از کولبران کردستان

خاورمیانه از نگاهی دیگر : علی دماوندی با کوثرآل علی

محمد رحیمی : اعتصاب عمومی مردم بانه علیه کشتار کولبران

حسن حسام : آیا بدیل سوم یک رویا نیست؟

برنامه پنجشنبه ۷ سپتامبر۲۰۱۷ تلویزیون برابری

برنامه یکشنبه ۱۲ شهریور۱۳۹۶ تلویزیون برابری

تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای پنجشنبه ۹ شهریور

باقرابراهیم زاده: درباره اقدامات رژیم و مقاومت زندانیان سیاسی

فراخوان تظاهرات 2 سپتامبر در حمایت از مبارزات کارگری در ایران

گفتگوی بهروز خباز با ربابه رضایی همسر رضا شهابی - وضعیت او در زندان

جنبش کارگری و مسئله کارگران زندانی - بهروز خباز و یوسف آبخون

موانع ومحدودیتها در تشکلیابی کارگران : علی دماوندی وبهروز خباز

رخداد، سوژه، حقيقت سياسى درانديشه آلن بدیو- بابک فراهانی

برنامه یکشنبه ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۶ تلویزیون برابری

سحر محمدی: روایت ما خانواده های جان باختگان دهه اول انقلاب ۵۷

همه پرسی استقلال کردستان عراق بحث و گفتگو با حضور هدایت سلطان زاده و احمد اسکندری

صدا download

همه پرسی استقلال اقلیم کردستان، جدائی از عراق بحث و گفتگو با حضور هیمن سیدی و یوسف اردلان

صدا download

بازخوانی کشتار زندانیان سیاسی در زندان های حکومت اسلامی از خاطره فردی تا حافظه جمعی گفتگو با مجید نفیسی نویسنده و شاعر و همسر جان باخته عزت طبائیان

صدا download

بازخوانی دهه شصت و کشتار زندانیان سیاسی در زندان های حکومت اسلامی از سکوت و کتمان تا شکسته شدن سکوت و اعتراف جسته و گریخته، از خاطره فردی تا حافظه جمعی گفتگو با ناصر مهاجر پژوهشگر در فرانسه

صدا download

گردهم آئی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی 29 سپتامبر- 1 اکتبر. هانوفر آلمان گفتگوی بهروز خباز با عسل اخوان از سخنگویان مراسم امسال

صدا download

وضعیت رضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی که در اعتصاب غذا به سر می برند و رابطه آن با اوضاع سیاسی ایران نقد و نظر با بهروز فراهانی

صدا download

تظاهرات در لندن با فراخوان کمپین پشتیبانی از مبارزات فعالین کارگری و زندانیان سیاسی در ایران گزارشی از حمید جهانبخش

صدا download

وضعیت زندانیان سیاسی که در زندان رجایی شهر در اعتصاب به سر می برند گفتار سعید افشار

صدا download

فراخوان ربابه رضایی خطاب به رانندگان شرکت واحد؛همراه و یاری رسان من و صدای رضا شهابی باشید گزارشی از تجمع اعتراضی کارگران شرکت واحد، فعالین کارگری و دانشجویی برای آزادی رضا شهابی در مقابل مجلس

صدا download

بررسی تلاش های تاکنونی در رابطه بازندانیان سیاسی با نگاهی به گزارش عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه حقوق بشر گفت و گو با امیر نیلو، فعال حقوق بشر

صدا download

دلایل خودکشی زنان و مردان در ایران گفتگو فرزین ایرانفر با نیلوفر غلامی فعال حقوق زنان

صدا download

عتصاب غذای زندانیان سیاسی و درنگی بر چند خبر و رویداد گپ و گفت بامدادی با حضور فرزین ایرانفر، ربیع نیکو و سیاوش فرجی

صدا download

تأثیر استقلال کردستان بر جغرافیای سیاسی منطقه و ناسیونالسیم کردی گفت و گو با محمد نبوی و بهرام رحمانی

صدا download

بررسی تحولات منطقه خلیج فارس و همه پرسی کردستان عراق گفت و گو با غنی مجیدی، تحلیل گر مسائل خاورمیانه

صدا download

ویژگی کابینه دوم حسن روحانی و روند پیش رو برای جنبش های اجتماعی، گفتگوی بهروز خباز با دکتر ناصر زرافشان

صدا download

پیرامون مسائل دستفروشان، بررسی راهکارها و مکانیسمهای اجتماعی در این خصوص، گفتگوی بهروزخباز با محمد غزنویان

صدا download